Jacek Pacholczyk w 1984 r. ukończył studia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z informatyką związał się jeszcze podczas studiów. W latach 1980-1981 prowadził fragment projektu informatycznego obsługi wymiany zagranicznej w BPiT SZSP Almatur. Projekt był realizowany przez grupę studentów ­ koło naukowe informatyków, którego Jacek Pacholczyk był szefem.

 – To był bardzo ważny moment w mojej karierze zawodowej – ­ wspomina Jacek Pacholczyk. ­ – Uczyliśmy się wtedy, co znaczy informatyka stosowana. Zaczynaliśmy rozumieć, że nie polega ona tylko na programowaniu, ale na rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Następnie Jacek Pacholczyk pracował jako programista systemowy w ośrodku PAN, zajmując się wdrażaniem nowych systemów komputerowych, później wykorzystywanych przez społeczności fizyków. Jeszcze podczas studiów ­ w latach 1981-1984 ­ prowadził projekty software’owe w Biurze Usług Informatycznych Kompakt, będąc również współudziałowcem tej firmy. Po studiach, w latach 1984-1989 pracownicy biura stworzyli Dom Handlowy Nauki (DHN). Jacek Pacholczyk organizował sprzedaż rozwiązań bazujących na komputerach PC, głównie na otwartym rynku.

Od ukończenia studiów do 1990 roku równolegle pracował na Uniwersytecie Warszawskim, jako nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia z informatyki i logiki. W latach 1989-1992 Jacek Pacholczyk pracował w firmie Dom Handlowy Informatyki („odrodzony” BUI Kompakt), prowadzącej podobną działalność jak  DHN, ale ewoluującą w kierunku dystrybucji, by w końcu zająć się czystą dystrybucją. Kiedy Computer 2000 przejęło DHI, rozpoczął pracę w Novellu.

­– W tym czasie polski rynek IT dopiero się kształtował ­ – mówi Jacek Pacholczyk, jedna z trzech postaci Rynku IT ’99. – ­ Dlatego był to bardzo interesujący okres. Stanowił intelektualne wyzwanie. Trzeba było definiować podstawowe pojęcia, opisywać funkcję producenta, dystrybutora, dealera. Uczyliśmy się tego na własnych doświadczeniach. Praca w DHI i DHN była dla mnie drogą od pozycji dealera, poprzez integratora systemów, aż do dystrybutora.

W latach 1992-1994 Jacek Pacholczyk pracował w Novell GmbH w Niemczech. Początkowo jako inżynier systemowy (do połowy 1993 roku), a potem jako reprezentant handlowy na Czechy i Słowację. W latach 1994­-1999 Jacek kierował już Novell Polska, jako Country Manager. Od 1997 roku piastuje funkcję dyrektora regionalnego Novella na Europę Środkową i Wschodnią.

Związałem się z Novellem z wyboru. Jednak moment, w którym to nastąpiło był przypadkowy ­ – twierdzi Jacek Pacholczyk.­ – Wydaje mi się, że gdyby nie stało się to wtedy, musiałoby zdarzyć się później. W ten sposób przeszedłem całą drogę od klienta informatyki w Almaturze, przez dealera i dystrybutora, aż do producenta. Bardzo odpowiada mi praca w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku.

 

 Za swoje największe osiągnięcia Jacek Pacholczyk uznaje stworzenie polskiego biura Novella i zgranego zespołu pracowników. Od powstania biura Novell Polska nikt nie odszedł z firmy. Zdolności menedżerskie jego decyzji kadrowych potwierdzały m.in. wielokrotne wyróżnienia pracowników Novell Polska. Za wyróżniającą się postawę i osiągnięcia, pracownikiem roku 1997 została Ewa Kędzierska, odpowiedzialna za całość działań finansowo-administracyjnych biura. W 1994 roku, kiedy rozpoczął działalność Novell Polska, tytuł pracownika roku przyznano Tomaszowi Surmaczowi (dyrektorowi handlowemu). Osoby te stały się również członkami ekskluzywnego klubu prezesa Novella ­ CEO Club (do klubu zaproszono również Jacka Pacholczyka). W 1999 roku Marek Szarkowski awansował na pozycję Area Education Manager Central and Eastern Europe i odpowiada za biznes edukacyjny w wielu krajach regionu. Od lata 1998 roku Jarosław Kowalski koordynuje marketing na Węgrzech, w Czechach i Słowacji. Od lutego 1999 roku Rafał Kruschewski i Jarek Kowalski zostali wciągnięci w struktury marketingu europejskiego.
–­ Drugą rzeczą, z której jestem zadowolony jest współpraca z biurem Novella w Pradze ­ – dodaje Jacek Pacholczyk. – ­ Przyszedłem z zewnątrz, a jednak rezultatem współpracy i przebudowy biura było dwukrotne zwiększenie sprzedaży w Czechach. To jest największy sukces w historii Novella w Czechach.