Znalezienie funduszy na IT dla klientów staje się dodatkowym zadaniem dostawców rozwiązań informatycznych. Zarządzający przedsiębiorstwami coraz częściej poszukują różnych możliwości finansowania wdrożeń, szczególnie tych o dużej wartości.

Integrator może pomóc klientowi, udzielając mu kredytu kupieckiego. Sam odbiorca końcowy może też zaciągnąć kredyt w banku. Nie są to jednak optymalne rozwiązania. Z pierwszym wiąże się krótki okres kredytowania, z drugim czasochłonne procedury, konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń i niemałe koszty uzyskania finansowania. Coraz większego znaczenia nabiera zatem współpraca integratorów z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się finansowaniem IT oraz wiedza o dostępnych na rynku innowacyjnych instrumentach finansowych. Do takich należy iTpurchase oferowany przez DLL.

 

Czym jest iTpurchase?

To forma finansowania o charakterze zbliżonym do sprzedaży na raty. Polega na nabyciu wierzytelności, czyli przeniesieniu wierzytelności przysługujących sprzedawcy (firmie, która dostarczyła klientowi rozwiązania IT i wystawiła fakturę) na DLL. Przedmiotem iTpurchase może być każda zbywalna wierzytelność. W przypadku DLL narzędzie to służy finansowaniu wartości brutto (w tym VAT) zakupów sprzętu i oprogramowania renomowanych producentów.

 

Proces transakcji przebiega w kilku prostych krokach. Po zawarciu między dostawcą a klientem końcowym umowy sprzedaży (wraz z rozłożeniem płatności na raty) następuje dostarczenie i instalacja rozwiązań IT. Integralną częścią umowy sprzedaży jest zapis umożliwiający przeniesienie na DLL wierzytelności brutto przysługującej integratorowi. Po podpisaniu przez klienta protokołu odbioru DLL zawiera z firmą IT umowę nabycia tej wierzytelności, za którą integrator dostanie zapłatę w ciągu kilku dni. Klient końcowy zostaje poinformowany oficjalnym pismem o nabyciu wierzytelności przez DLL.

 

Ważne cechy iTpurchase

iTpurchase to wygodna forma finansowania zarówno dla firmy IT, jak i jej klienta. Od początku negocjacje odbywają się wyłącznie z integratorem, mają więc prostszy charakter, niż gdyby brały w nich udział trzy strony. Ważnym argumentem dla klienta jest przejrzystość całego procesu spłaty, w tym brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów i stała wysokość miesięcznych lub kwartalnych rat przez cały okres finansowania. Użytkownik końcowy spłaca raty na podstawie umowy sprzedaży z firmą IT (DLL nie generuje żadnych dodatkowych dokumentów). Mimo że VAT jest spłacany przez klienta w ratach, może on go odliczyć w całości od razu. Same płatności są rozłożone na okres do 48 miesięcy.

Firma IT współpracująca z DLL poszerza swoją ofertę usług, dostarczając klientom kompleksowe rozwiązania łączące sprzedaż infrastruktury i systemów IT z ich finansowaniem. Dociera tym samym do szerszej grupy odbiorców. iTpurchase otwiera też integratorowi drogę do realizacji projektów, które często są obciążone większym ryzykiem finansowym. Ryzyko opóźnień czy niespłacania rat przez klienta końcowego bierze na siebie DLL.

Więcej informacji: Marcin Romaniuk, OT Channel Sales Manager DLL,

tel. +48 662 085 989, marcin.romaniuk@dllgroup.com