Wydajność całego przedsiębiorstwa, ale także poziom optymalizacji kosztów, można podnieść przede wszystkim dzięki nowatorskim produktom i usługom. Jednocześnie w dzisiejszych czasach koniecznością jest efektywne zarządzanie zasobami finansowymi przeznaczonymi na wdrażanie innowacji. To sprawia, że wydatkowanie budżetów technologicznych powinno bazować na dogłębnych analizach dostępnych na rynku opcji.

Jednym z rozwiązań, które mogą ułatwić firmom opanowanie nowego typu rozwiązań, jest leasing sprzętu biurowego u partnerów Brothera. Efektem, w przypadku przedsiębiorstw decydujących się na wydzierżawienie drukarek czy skanerów, będzie przede wszystkim optymalizacja kosztów, gdyż często zapłacą one jedynie za zużycie sprzętu. Niestety, to rozwiązanie nie jest jeszcze zbyt popularne w Polsce. Z badania Brother „Cyfrowa Rewolucja” wynika, że na dzierżawę części sprzętu decyduje się dwa na pięć przedsiębiorstw, a jedynie co szósta firma gotowa jest na wypożyczenie wszystkich wykorzystywanych urządzeń.

Najlepszą metodą wspierającą firmy w osiągnięciu sukcesu jest korzystanie z pomocy doświadczonych i zaufanych partnerów. W obszarze druku jest to chociażby korzystanie z programu Usług Zarządzania Drukiem MPS, czyli połączenia leasingu urządzeń Brother z fachową pomocą partnerów i serwisem, co pomaga w prosty sposób zoptymalizować ten ekosystem. Na podstawie analizy potrzeb danej firmy, doradcy dobierają odpowiedni sprzęt, a jego stałe monitorowanie pozwala na usprawnienie procesów i fakturowanie na podstawie faktycznego zużycia.

W takim modelu współpracy każde wdrożenie rozwiązań drukujących jest wspólnym projektem producenta i partnera, dzięki czemu przedsiębiorstwa dostają nie tylko najlepsze urządzenia dostosowane do ich wymagań, bez utraty wewnętrznych zasobów i czasu na bieżącą obsługę sprzętu, ale również know-how dostawcy. Pozwala też wdrożyć dodatkowe rozwiązania upraszczające pracę i zapewniające kolejne innowacyjne funkcje.

– Klienci często patrzą na koszty druku w sposób wybiórczy. Przy wyborze urządzenia w pierwszej kolejności skupiają się na jego cenie, aby następnie zwracać uwagę na koszt tonerów i papieru, pomijając wydatki na pełną eksploatację sprzętu, serwis oraz czas stracony przez wyłączenie urządzenia z użytku – podkreśla Paweł Lechicki, MPS Coordinator w polskim oddziale Brothera. – Usługa Brother MPS agreguje te czynniki i dzięki przekazaniu odpowiedzialności za nie jednej, wyspecjalizowanej jednostce pozwala znacząco obniżyć wydatki na druk i uzyskać ich przejrzystość.

Brother, dzięki szeroko zakrojonej współpracy z partnerami w całej Polsce, jest w stanie zaoferować usługę o wysokim stopniu personalizacji, w zależności od wielkości i profilu klienta. Przed każdym wdrożeniem partner przeprowadza szczegółową analizę potrzeb użytkownika, dzięki czemu jest w stanie nie tylko dopasować odpowiednie urządzenia, ale także zaproponować oprogramowanie do zarządzania dokumentami i dostępem do sprzętu. Przekłada się to z kolei na zwiększenie efektywności pracy, uproszczenie lub zautomatyzowanie pewnych zadań oraz integrację nowego środowiska IT z rozwiązaniami posiadanymi przez klienta.

Tak czy inaczej, urządzenia do druku muszą być obecnie niezawodne, mieć krótki czas przestoju i być zgodne ze wszystkimi najnowszymi standardami. Dlatego właśnie kluczowe staje się, by każda złotówka przeznaczona na unowocześnienie przedsiębiorstwa była odpowiednio spożytkowana.

Dodatkowe informacje: mps@brother.pl