W ostatnich latach sprzedaż systemów PBX wyraźnie wyhamowała. Według IHS Markit wartość globalnego rynku abonenckich central telefonicznych w ubiegłym roku zmniejszyła się o 8 proc. w porównaniu z 2016 r. Analitycy tłumaczą, że główną przyczyną spadków jest niechęć przedsiębiorców do wymiany sprzętu. O ile niezwykle trudno byłoby znaleźć pracowników wciąż posługujących się telefonem komórkowym Nokia 3210, o tyle w wielu rodzimych firmach działają systemy telekomunikacyjne wdrożone jeszcze na początku naszego stulecia. 

– Uważam, że w najbliższym czasie rynek wyjdzie ze stagnacji. Przedsiębiorcy będą wymieniać wysłużone PBX-y na nowoczesne rozwiązania bazujące na protokole IP, który od co najmniej dekady znajduje zastosowanie w telewizji czy inteligentnym domu. Dlaczego inaczej miałoby być w przypadku telefonii biznesowej? – mówi Johannes Nowak, Head of Business Development International w innovaphone.

Nie jest to opinia odosobniona. Najwięksi producenci, a także agencje badawcze zgodnie przyznają, że przyszłość należy do zaawansowanych produktów, które oferują zdecydowanie więcej możliwości aniżeli sama tylko realizacja połączeń głosowych. Znamienna jest postawa telekomów, systematycznie migrujących w kierunku sieci następnej generacji.

Bye-bye ISDN 

Dlaczego należy jak najszybciej pożegnać się z urządzeniami wykorzystującymi standardy PSTN oraz ISDN? Choć pierwsza z wymienionych technologii w ciągu wielu lat istnienia ewoluowała, nadal bazuje na tych samych mechanizmach, co pierwsze publiczne sieci z końca XIX wieku. Z kolei początki ISDN sięgają końca lat 80. Największym walorem cyfrowych sieci było przesyłanie głosu i danych przy użyciu jednego łącza. Niemniej w obecnych czasach tego typu funkcjonalność nie robi już na nikim wrażenia, a w całej Europie obserwuje się stopniowe przechodzenie na dużo wygodniejszy i bardziej praktyczny protokół internetowy. Operatorzy telekomunikacyjni wycofują ze swojej oferty łącza cyfrowe ISDN i rozpoczynają kampanie pod następującymi hasłami: „Adieu RTC”, „Bye-bye PSTN” lub „Het einde van ISDN”. 

Tempo przechodzenia na technologię All IP w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowane. Mniejsze kraje, takie jak Macedonia, Słowacja i Chorwacja, zakończyły już proces migracji. British Telecom zakłada, że przejście na nowy protokół transmisji nastąpi najpóźniej do 2025 r., natomiast Deutsche Telekom planuje przełączenie w Niemczech wszystkich połączeń na IP do końca bieżącego roku. 

Nie ulega wątpliwości, że śladami telekomów podążą również przedsiębiorcy. Wprawdzie migracja do modelu All IP wiąże się z inwestycjami, a także wysiłkiem technicznym, aczkolwiek właściciele firm nie mają innej alternatywy. W najbliższym czasie połączenia przez sieć cyfrową ISDN nie będą po prostu dostępne – mówi Johannes Nowak.

 

Nowe szanse dla resellerów 

Przemiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym otwierają nowe możliwości przed resellerami oraz integratorami. Jednak, aby znaleźć się wśród beneficjentów zmian, nie można koncentrować się wyłącznie na sprzedaży tradycyjnych abonenckich central telefonicznych. To droga donikąd.

– Wiele organizacji prędzej czy później zacznie poszukiwać doradców, którzy przedstawią im plan migracji do telefonii IP, dostosowany do indywidualnych potrzeb. innovaphone może być idealnym partnerem dla polskich resellerów oraz integratorów, gdyż oferujemy wyłącznie systemy pure IP. Mamy zatem bogate doświadczenie w zakresie wdrażania tego typu rozwiązań i chętnie się nim podzielimy – obiecuje Johannes Nowak.

Polski rynek systemów telekomunikacyjnych dla biznesu jest bardzo hermetyczny i cechuje go duża wrażliwość cenowa. Przeciwnicy telefonii IP wielokrotnie podnoszą argument, że wydatki związane z uruchomieniem i eksploatacją urządzeń oraz oprogramowania przewyższają spodziewane korzyści. Niemniej bardziej wnikliwa analiza pokazuje, że jest na odwrót. 

– Niezależnie od posiadanego łącza BRI lub PRI koszty za połączenia związane są z liczbą łączy. Inaczej jest w przypadku All IP, ponieważ większość operatorów sieci SIP oferuje zryczałtowane pakiety z niską miesięczną opłatą podstawową. To oznacza niższe koszty połączeń – wyjaśnia Johannes Nowak.

Należy dodać, że firma korzystająca z czystego systemu IP nie ponosi też wydatków na utrzymanie tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej. Poza tym za rozwiązaniem All IP przemawiają dużo większe możliwości w zakresie integracji z urządzeniami zewnętrznymi czy oprogramowaniem aniżeli w przypadku klasycznych centralek telefonicznych. Jest to ważne w kontekście zmian pokoleniowych oraz nowych modeli pracy. Jeszcze do niedawna pierwszoplanową rolę w firmowej komunikacji odgrywał głos. Ale w ostatnim czasie rośnie znaczenie przekazu wideo – podczas zdalnych szkoleń czy rozmów biznesowych. Pracownicy zaczną też dostrzegać korzyści wynikające z zastosowania systemów ujednoliconej komunikacji, dostępu do funkcji telefonicznych z poziomu aplikacji bądź poprzez interfejs WWW. Dlatego nie należy pytać, czy warto migrować do telefonii IP, lecz w jaki sposób przeprowadzić proces.

 

Korzyści wynikające z zastosowania telefonii IP

  • większa mobilność dzięki pracy niezależnej od lokalizacji 
  • elastyczność, dzięki dowolnemu zwiększaniu liczby kanałów głosowych
  • dostęp do nowych funkcji, np. komunikacja wideo, współdzielenie aplikacji
  • niższe koszty połączeń
  • możliwość korzystania z modelu usługowego – All IP w chmurze 

 

Więcej informacji:
Patrycja Leinekugel, innovaphone AG (kontakt w języku polskim)
pleinekugel@innovaphone.com
tel. +49 – 7031 73009 – 626