Klienci decydują się na migrację własnych zasobów do chmury obliczeniowej z wielu powodów. Czasem zależy im na optymalizacji kosztów związanych z obsługą infrastruktury i oprogramowania, a w innych przypadkach chodzi o oddanie odpowiedzialności za ich utrzymanie firmie zewnętrznej, aby skupić się na rozwoju własnego biznesu.

Jedną z bardziej popularnych operacji jest migracja zasobów do infrastruktury fizycznej firmy trzeciej w modelu IaaS lub PaaS. Wówczas operator centrum danych buduje we własnej lokalizacji środowisko fizyczne z wykorzystaniem rozwiązań wskazanego dostawcy. Najczęściej składa się ono z klastra serwerów, połączonego wysokowydajnymi przełącznikami sieciowymi, z odpowiednio dobranymi macierzami dyskowymi. Rozwiązanie zaprojektowane jest w tzw. high availability, bez występowania pojedynczych punktów awarii. Dodatkowo usługodawca zapewnia oprogramowanie w modelu pay-as-you-go.

Istnieje też możliwość stworzenia własnego, wirtualnego centrum danych – w tym przypadku zasoby trafiają na platformę chmurową rozwijaną przez Dział Usług IT Grupy 3S. W ramach tej usługi zasoby chmury zarządzanej przez providera udostępniane są z gwarancją SLA na poziomie 99,95 proc. Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu www, w którym może kreować wirtualne maszyny oraz zarządzać ich skalowalnym środowiskiem. Usługa bazuje na oprogramowaniu VMware (vCloud Director, vSphere, vRealize), które uzupełnione jest o zintegrowaną platformę Veeam Backup & Replication, umożliwiającą tworzenie własnych, zautomatyzowanych harmonogramów kopii zapasowych.

Dzięki rozproszonej geograficznie infrastrukturze centrów danych, w ramach usługi Disaster Recovery Center (DRC) możliwe jest replikowanie własnych środowisk IT do innej lokalizacji i utrzymywanie ich w stanie gotowości na wypadek awarii. Dzięki temu w przypadku niespodziewanej sytuacji skutkującej niedostępnością środowiska, można wręcz nieodczuwalnie dla użytkowników uruchomić system z zapasowego centrum danych. W tym celu tworzone są dodatkowe, najczęściej chmurowe repliki – lustrzane odbicia środowisk produkcyjnych. Zasoby DRC pozwalają także na działania testowe, na które, z różnych powodów, dział IT nie zdecydowałby się w środowisku produkcyjnym.

Jacek Chylak, dyrektor handlowy, 3S Data Center  

Proces migracji środowisk IT jest zwykle złożonym i wielowątkowym przedsięwzięciem. Dlatego warto skorzystać z doświadczenia inżynierów, którzy zrealizowali już z powodzeniem setki podobnych projektów. Integrator, dzięki partnerskiej współpracy z centrum danych, może bezpiecznie wprowadzić klienta końcowego w świat chmury, zarówno w modelu prywatnym, hybrydowym, jak i wielochmurowym. Uzupełaniające się doświadczenia i kwalifikacje obu podmiotów sprawią, że klient będzie mógł skupić się na kluczowych procesach, nie martwiąc się o działanie infrastruktury i podstawowych aplikacji.

  

Rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe

Firmy najczęściej korzystają dziś z rozwiązań hybrydowych, w ramach których połączone jest zaplecze IT pozostające w siedzibie klienta z infrastrukturą wykorzystywaną w modelu outsourcingu, w tym także od globalnych dostawców chmur publicznych. Dla optymalnego działania takich systemów kluczowe jest doświadczenie i kwalifikacje inżynierów odpowiedzialnych za wdrożenia, skutkujące umiejętną integracją rozwiązań kilku dostawców oraz optymalną wyceną całego projektu. Jest to nie lada wyzwanie, które może być zrealizowane tylko wtedy, gdy najlepsi eksperci będą się wzajemnie wspierać oraz sprawnie komunikować dla osiągnięcia zamierzonych efektów.

Bez względu na to, czy główne środowisko klienta znajduje się w jego siedzibie, czy też w zewnętrznym ośrodku, należy zadbać o politykę replikacji oraz backupu. Kopie zapasowe dostępne w 3S DC tworzone są za pomocą sprawdzonych rozwiązań firmy Veeam. Zaszyfrowane repliki danych z wykorzystaniem usługi Veeam Cloud Connect można wysyłać bezpośrednio do chmurowych repozytoriów backupu zlokalizowanych w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie i Katowicach. Można też  zastosować dedykowane łącza transmisji danych, zapewniające doskonałą komunikację oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Pozwala to na pełną kontrolę nad pożądanymi czasami wykonania backupu i odtworzenia danych. Zarządzanie usługą możliwe jest z centralnego panelu administracyjnego (Web Console) lub bezpośrednio z konsoli oprogramowania Veeam Backup & Replication.

Dodatkowe informacje: Jacek Chylak, dyrektor handlowy, 3S Data Center, integratorzy@3s.pl