Oprogramowanie ReaQta zostało zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do automatycznego identyfikowania zagrożeń i zarządzania nimi, przy jednoczesnym pozostawaniu niewykrywalnym dla przeciwników. Bazująca na analizie behawioralnej platforma ReaQta pomaga powstrzymywać znane i nieznane zagrożenia w czasie rzeczywistym i może być wdrażana w modelu hybrydowym – w siedzibie firmy lub w chmurze, a także w środowiskach pozbawionych dostępu do internetu. Dzięki mechanizmowi głębokiego uczenia, który uruchomiony jest na urządzeniu końcowym, platforma stale ulepsza posiadane definicje zachowania zagrożeń, co pozwala na ich bardziej skuteczne blokowanie.

– Portfolio nabyte przez IBM trafi do nowej grupy rozwiązań ochronnych XDR oferowanych pod marką QRadar. Zapewniają one kompleksowy wgląd w źródła danych i stan pracy narzędzi zabezpieczających. Zdobyta w ten sposób wiedza, połączona z mechanizmami automatyzującymi, pozwala na szybkie działanie zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia – mówi Mariusz Strzemiecki, Business Development Manager w Tech Dacie, która jest dystrybutorem rozwiązań IBM.

QRadar XDR jest oferowany jako pakiet oprogramowania zabezpieczającego, dostępnego w ramach otwartej, natywnej platformy ochronnej IBM Cloud Pak for Security. Zapewnia podstawowe funkcje wykrywania zagrożeń, badania ich i reagowania, aby pomóc przedsiębiorstwom w modernizacji istniejącej infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa.

Pakiet QRadar XDR zawiera również mechanizmy ochronne IBM, które klienci mogą wykorzystać do zarządzania informacjami o bezpieczeństwie i zdarzeniami (SIEM), wykrywania zagrożeń w sieci i reagowania na nie (NDR) oraz automatyzacji i reagowania w zakresie bezpieczeństwa (SOAR). Aby zapewnić kompleksową ochronę, IBM aktywnie działa w ramach stowarzyszenia Open Cybersecurity Alliance oraz partnerstwa z ponad 200 dostawcami usług chmurowych i bezpieczeństwa.

Dzięki uzupełnieniu portfolio o rozwiązania ReaQta, pakiet QRadar XDR będzie zawierał również funkcje automatycznego wykrywania zagrożeń na urządzeniach końcowych i reagowania na nie (EDR). Do oferty IBM trafiło ostatnio również rozwiązanie XDR Connect, które pomaga łączyć i automatyzować wykrywanie zagrożeń oraz reagowanie na nie za pomocą wdrożonych już wcześniej zestawów narzędzi ochronnych. XDR Connect, będący częścią pakietu QRadar XDR, zapewnia ujednolicony mechanizm kategoryzacji alarmów, wykrytych zagrożeń, zautomatyzowanej analizy ich źródeł oraz dobiera właściwy sposób reagowania za pomocą posiadanych już przez użytkownika narzędzi lub własnych funkcji.

XDR Connect umożliwia scentralizowane zarządzanie incydentami dzięki predefiniowanym regułom wykrywania i reagowania. Zapewnia też dostęp do najnowszych, pochodzących z IBM i innych firm informacji o zagrożeniach. Pozwala to użytkownikom lepiej wykorzystać istniejące inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa, zmodernizować je za pomocą nowych narzędzi i źródeł danych oraz uprościć operacje związane z ochroną infrastruktury.

Dodatkowe informacje: Mariusz Strzemiecki, Business Development Manager – IBM Software, Tech Data, mariusz.strzemiecki@techdata.com