Wraz z pojawieniem się nowych technologii, takich jak cloud computing, Big Data, SDN czy LTE, zmieniają się modele biznesowe sektora rozwiązań dla przedsiębiorstw. Rozwiązania teleinformatyczne przestały być kosztem, a stały się elementem konkurencji biznesowej, ograniczającym wydatki operacyjne i stymulującym rozwój.

Aby szybko odpowiadać na potrzeby klientów, Huawei koncentruje się na rozwoju zaawansowanych produktów o dużej wartości dodanej i wprowadza na rynek najbardziej innowacyjne technologie. Tworzenie rozwiązań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb klientów to podstawa wszelkich prac badawczo-rozwojowych Huawei. Tylko w Europie firma stworzyła 13 ośrodków badawczo-rozwojowych, zatrudnia ponad 800 specjalistów z branży R&D i planuje kolejne inwestycje w zakresie badań.

Mając tak potężne wsparcie R&D, dział Huawei Enterprise Business skupia się na infrastrukturze ICT: przewodowych i bezprzewodowych sieciach dla przedsiębiorstw, rozwiązaniach zintegrowanej komunikacji i pracy zespołowej, cloud computingu i centrach danych oraz bezpieczeństwie informacji. Dzięki szerokiemu portfolio rozwiązań ICT firma wyróżnia się najbardziej wszechstronną ofertą produktów na rynku. Razem z partnerami dział Huawei Enterprise Business dostarcza rozwiązania i usługi dla wszystkich sektorów gospodarki.

 

Infrastruktura sieciowa dla przedsiębiorstw

Huawei oferuje pełną gamę elementów infrastruktury sieciowej, w tym: routery, przełączniki, urządzenia WLAN, rozwiązania ochronne, produkty do sieci optycznych i radiowych oraz platformy zarządzania. Oferuje także otwarte i programowalne rozwiązanie SDN (Software-Defined Networking), w którym każda warstwa sieciowa może być sterowana z poziomu zewnętrznej aplikacji.

Wydajność i funkcjonalność rozwiązań Huawei do budowania sieci przewodowych można dopasować do dowolnej skali – od wdrożenia systemów w małych firmach przez sieci szkieletowe po zwirtualizowane i konwergentne instalacje w dużych centrach danych. Produkty sieciowe Huawei umożliwiają bezproblemową rozbudowę infrastruktury, gdy wraz z rozwojem biznesu rosną potrzeby klientów. Także w zakresie sieci bezprzewodowych Huawei oferuje bogaty wybór funkcjonalnych rozwiązań dla małych i dużych przedsiębiorstw, zapewniając im skalowalne, bezpieczne i wydajne środowisko pracy. Niedawno dostawca wprowadził do sprzedaży punkty dostępowe (AP) klasy biznesowej zgodne z najnowszym standardem 802.11ac. Produkt jest wyrazem zaangażowania firmy w upowszechnianie dostępu do bezprzewodowych sieci gigabitowych oraz promowanie trendu BYOD.

 
LTE nie tylko dla operatorów

Ważna pozycją w ofercie Huawei Enterprise Business jest eLTE Broadband Trunking Solution –pierwsze na świecie szerokopasmowe rozwiązanie trunkingowe bazujące na technologii LTE. Umożliwia ono klientom zwiększenie ogólnej efektywności biznesu dzięki obsłudze takich funkcji, jak transmisja głosu i wideo, wideomonitoring i usługa automatycznego pozycjonowania.

Z kolei rozwiązania i produkty GSM-R firmy Huawei zapewniają budowę niezawodnych sieci komunikacyjnych dla kolei, scalających rozmaite usługi ICT, oprogramowanie i systemy aplikacji w pojedynczy, inteligentny system teleinformatyczny. Długoletnie doświadczenie firmy w branży telekomunikacyjnej gwarantuje interoperacyjność pomiędzy systemami komunikacyjnymi przewoźników kolejowych i dostawców urządzeń. Pozwala to zachować najwyższy poziom usług, zarówno w przypadku połączeń kolejowych tradycyjnych, jak i kolei dużych prędkości. Inteligentne rozwiązania Huawei dla kolei zostały już pomyślnie wdrożone w zaawansowanych sieciach kolejowych m.in. w wielu krajach europejskich, Chinach, Turcji i w Australii.

 

Zintegrowana komunikacja, praca zespołowa i BYOD

W ofercie Huawei znajdują się także rozwiązania typu UC&C (Unified Communications and Collaboration), wykorzystujące technologie mobilne, wideo i chmurę obliczeniową. Połączenie komunikacji głosowej i wideo z możliwościami zdalnej współpracy tworzy środowisko nieograniczone geograficznie. Takie bariery znosi także zestaw Huawei do teleobecności, dzięki któremu uczestnicy wideokonferencji, znajdujący się w odległych miejscach, mogą ze sobą rozmawiać, jakby spotkali się w tej samej sali konferencyjnej. Zapewniona w ten sposób szybka komunikacja w firmach mających wiele oddziałów jest o wiele bardziej ekonomiczna niż drogie podróże służbowe.

Firma Huawei podąża także za trendem konsumeryzacji IT, oferując BYOD Mobile Office Solution. Dzięki zunifikowanemu mobilnemu dostępowi do aplikacji biurowych, zróżnicowanemu systemowi kontroli i zarządzaniu pełnym cyklem życia produktu producent wspiera przedsiębiorstwa w skutecznym reagowaniu na zagrożenia wynikające ze zjawiska BYOD.

Piotr Głaska

Senior Product Manager, Huawei Enterprise

Dział Enterprise firmy Huawei oferuje w Polsce rozwiązania sieciowe, serwery, pamięci masowe oraz systemy wideokonferencyjne. Sprzedaż odbywa się wyłącznie przez sieć dystrybutorów i partnerów. Zachęcamy do współpracy zarówno firmy mające ugruntowaną pozycję w danej specjalizacji, jak i jesteśmy otwarci na partnerów, którzy chcieliby dzięki nam rozszerzyć zakres sprzedawanych rozwiązań. Razem z dystrybutorami oferujemy im pełen pakiet szkoleń i certyfikacji, aby mogli rozwijać swoją ofertę i kompetencje. Naszym wyróżnikiem jest szerokie portfolio – w Huawei można kupić prawie wszystkie urządzenia potrzebne do stworzenia infrastruktury IT. Ponadto są to rozwiązania bardzo dobrze ze sobą zintegrowane, dzięki czemu znakomicie sprawdzają się w małych i średnich firmach czy placówkach takich jak szpitale, które zwykle mają niewielkie działy IT. Z kolei duże przedsiębiorstwa chwalą sobie wydajność produktów Huawei – w tym obszarze najlepszą referencją są nasi chińscy klienci, tacy jak Alibaba czy bank ICBC, których skala działania jest nieporównywalnie większa niż w europejskich firmach. W Polsce także mamy już wielu dużych klientów, takich jak ZUS, Poczta Polska, PKO BP czy PKP.

 
Chmura i centra danych

Centrum danych – podstawa systemu informatycznego przedsiębiorstwa – coraz częściej bazuje na chmurze obliczeniowej. Nowoczesne centrum wyróżnia się innowacyjną architekturą, która ułatwia elastyczną wirtualizację, centralizację i integrację zasobów, umożliwia inteligentne zarządzanie nimi, zapewniając bezpieczeństwo i stałą, dużą wydajność. Wykorzystujące cloud computing rozwiązania Huawei dla centrów danych są elastyczne, ekologiczne, bezpieczne i wydajne. Umożliwiają konwergencję tradycyjnych i nowych technologii, a także integrację z dotychczas używanymi systemami przedsiębiorstwa i rozwiązaniami niezależnych producentów.

W tworzeniu oferty dla przedsiębiorstw producent korzystał z wieloletnich doświadczeń nabytych podczas współpracy z największymi i najbardziej wymagającymi operatorami telekomunikacyjnymi. Dlatego produkty przeznaczone na rynek korporacyjny cechuje równie duża niezawodność, wydajność i energooszczędność. Huawei pomaga klientom w budowie zaawansowanych i wydajnych platform, dostarczając serwery, pamięć masową, sieci, rozwiązania do wirtualizacji i aplikacje, czyli elementy umożliwiające tworzenie systemów informatycznych „end-to-end” dla wszystkich sektorów gospodarki.

 

Huawei stawia na partnerów

Bardzo ważną rolę w osiąganiu założonych celów pełnią partnerzy Huawei. Program partnerski firmy oferuje różne poziomy współpracy, zapewniając resellerom i integratorom dostosowanie możliwości sprzedaży i planów rozwoju do elastycznego modelu wspólnej działalności biznesowej. Huawei ma wiele narzędzi motywacyjnych zaprojektowanych tak, aby zwiększać zyski partnerów i nagradzać ich zaangażowanie.

Huawei ogromną wagę przywiązuje do tworzenia i rozszerzania swoich relacji z dystrybutorami, integratorami i resellerami na rynku rozwiązań dla przedsiębiorstw. Pomaga im w szybkim rozwoju i osiąganiu dużych zysków w tej bardzo konkurencyjnej branży. W biznesie z dostawcą o globalnym zasięgu, nastawionym na rozwój i współpracę w długoterminowej perspektywie, partnerzy mogą liczyć na sukces.

Dostęp do najnowszych technologii oferowanych przez Huawei, partnerstwo we wzajemnych relacjach, zaufanie ze strony dostawcy i wynikająca z tego duża autonomia w działaniu partnera – na tym lista korzyści dla firm współpracujących z Huawei się nie kończy. Skala działalności globalnego dostawcy to dla partnerów możliwość ciągłego doskonalenia się i zdobywania wiedzy.

Dystrybutorami Huawei w Polsce są: S4E i Sequence.

Dodatkowe informacje:

Piotr Głaska,

Senior Product Manager, Huawei Enterprise,

piotr.glaska@huawei.com

 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei Enterprise.