Wraz z postępującą cyfryzacją wykładniczo rosną potrzeby w zakresie przetwarzania danych, co z kolei napędza boom na centra danych. Branża DC, w ramach ograniczenia do minimum emisji CO2, musi zwiększyć energooszczędność i przeprowadzić zieloną transformację. A to tworzy zarówno szanse, jak i wyzwania.

Trend 1: Niskoemisyjność

Gdy osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 stało się misją globalną, centra danych przyspieszają swoją zieloną transformację. Coraz częściej w centrach danych będzie stosowana czysta energia, pochodząca ze światła słonecznego, wiatru czy wody. Szacuje się, że do 2027 r. stopień wykorzystania zielonej energii przekroczy 50 proc. Ponadto, w celu poprawy efektywności energetycznej i wskaźnika odzysku, w coraz bardziej niskoemisyjnych centrach danych zostaną zastosowane zaawansowane rozwiązania i technologie oszczędzania energii, jak odzyskiwanie ciepła odpadowego.

Trend 2: Zrównoważony rozwój

To, czy centrum danych jest zrównoważone, ocenia się na podstawie efektywności wykorzystania energii i zasobów oraz wpływu na środowisko. Oprócz efektywności zużycia energii (PUE) centra danych będą oceniane za pomocą bardziej kompleksowych wskaźników, jak: wykorzystanie energii odnawialnej, efektywność zużycia wody (WUE), efektywność wykorzystania węgla (CUE), efektywność wykorzystania przestrzeni (SUE), efektywność wykorzystania sieci (GUE), wskaźnik odzysku materiałów i emisje zanieczyszczeń w okresie eksploatacji.

Trend 3: Szybkie wdrażanie

Wraz z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji oraz obliczeń HPC globalne potrzeby na przetwarzanie komputerowe będą w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększać się o 50 proc. rocznie. Wymagania rosną błyskawicznie – np. ChatGPT przyciągnął 100 mln aktywnych użytkowników miesięcznie zaledwie dwa miesiące po uruchomieniu. Aby temu sprostać, centra danych muszą być wdrażane szybko, a czas ich budowy skróci się z 12 do 6 (a nawet mniej) miesięcy.

Trend 4: Wysoka gęstość

Zgodnie z prawem Moore’a co dwa lata pojawia się nowa generacja układów scalonych. Ich wydajność i zużycie energii znacznie się poprawią, a centra danych przejdą z niskiej do wysokiej gęstości przetwarzania. Standardowa gęstość mocy na szafę IT wzrośnie z 6–8 kW do 12–15 kW w 2027 r. Gęstość mocy w superkomputerach i inteligentnych centrach obliczeniowych wzrośnie do 30 kW i więcej.

Trend 5: Elastyczność

Konwencjonalne centrum danych to sztywny projekt, co skutkuje wysokimi nakładami kapitałowymi (CAPEX), skomplikowaną rozbudową pojemności, a w konsekwencji niedopasowaniem obiektu do zachodzących zmian. Żywotność sprzętu IT wynosi zwykle od czterech do pięciu lat, a gęstość mocy podwaja się co pięć lat. Żywotność infrastruktury centrów danych wynosi natomiast od 10 do 15 lat. W przyszłości centra danych będą bardziej elastyczne w zakresie modernizacji. Jedna generacja infrastruktury będzie wspierać ewolucję mocy dla 2–3 generacji sprzętu IT. Ustandaryzowana konstrukcja umożliwi wdrażanie na żądanie i elastyczne zwiększanie pojemności.

Trend 6: Prefabrykowana architektura

Prefabrykowana i prosta architektura to odpowiedź na problemy, z którymi nie radzą sobie konwencjonalne centra danych, jak długi czas budowy oraz złożone operacji i utrzymanie (O&M). Przykładowo, prefabrykowanym rozwiązaniem o konstrukcji modułowej jest PowerPOD firmy Huawei. Jego główne komponenty są wstępnie instalowane i wdrażane w fabryce. Czas dostawy na miejsce zostanie skrócony z dwóch miesięcy do dwóch tygodni, co przyspieszy wdrażanie usług. W przyszłości budynek centrum danych pomieści ponad 1000 szaf, a kampus ponad 10 000 szaf. Dzięki architekturze prefabrykowanej budowa takiego centrum danych z 1000 szaf zostanie skrócona z 12 do 6 miesięcy.

Trend 7: Integracja magazynowania energii i zasilania awaryjnego

Centra danych są energochłonne, co powoduje konieczność stosowania energii odnawialnej i jej magazynowania. Z uwagi na jej nieprzewidywalność, dostarczanie większej ilości energii odnawialnej do sieci energetycznych zagraża stabilności dostaw prądu. Rosnące różnice w cenach energii pomiędzy godzinami szczytu i poza szczytem dodatkowo destabilizują jej pobór. Wszystko to skłania do użycia systemów magazynowania energii (ESS), których wdrożenie w centrach danych będzie integrowane z systemami zasilania awaryjnego. Takie rozwiązania mogą przyczyniać się do niwelowania szczytów zużycia energii i zwiększania stabilności sieci energetycznych. Jednocześnie będą poprawiać efektywność wykorzystania sieci (GUE), dzięki czemu będzie można wdrożyć więcej szaf IT w obiekcie, zwiększając swoje przychody.

Trend 8: Chłodzenie rozproszone

Konwencjonalny scentralizowany system chłodzenia to skomplikowana obsługa i konserwacja, jak też duży margines błędów oraz niska niezawodność. Gdy ulegnie awarii, wpływa to na działanie całego centrum danych. Z kolei rozproszony system oferuje źródła chłodzenia dla każdego pomieszczenia i zgodną z wymaganiami konfigurację nadmiarowości. W rezultacie pojedynczy punkt awarii nie wpływa na ogólne działanie systemu. Taki system można również szybko dostarczyć. W przyszłości rozproszone systemy chłodzenia będą stopniowo zastępować chłodzenie scentralizowane jako preferowane rozwiązanie chłodzące dla dużych centrów danych ze względu na ich elastyczną architekturę i wysoką nie-zawodność.

Trend 9: Smart O&M

Wraz z postępującą cyfryzacją i rozwojem AI rosną centra danych, których obsługa i utrzymanie (O&M) stają się coraz bardziej złożone. Dlatego wprowadza się inteligentne O&M w celu poprawy wykorzystania zasobów i niezawodności centrum danych. Inteligentne operacje automatycznie określają statusy zasobów centrum danych, maksymalizując ich wartość. Inteligentne utrzymanie natomiast identyfikuje usterki, umożliwiając konserwację predykcyjną, a jednocześnie optymalizuje oszczędzanie energii w czasie rzeczywistym.

Trend 10: Bezpieczeństwo i wiarygodność

Bezpieczeństwo i niezawodność to najważniejsze priorytety dla obiektów centrów danych. Dzięki cyfryzacji i inteligencji centra danych zwiększą niezawodność sprzętu i oprogramowania, odporność systemową, bezpieczeństwo fizyczne oraz prywatność i dostępność. Technologie AI będą umożliwiać konserwację predykcyjną komponentów, urządzeń i systemów na poziomie sprzętu. Na poziomie oprogramowania zostanie zapewniona ochrona hierarchiczna. Niezawodność centrów danych zwiększy połączenie środków programowych oraz sprzętowych.

Dzięki wglądowi w bieżące i nadchodzące trendy Huawei prowadzi branżę centrów danych w kierunku zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju. Stawiając na innowacje technologiczne, producent wpływa na rozwój branży i oferuje konkurencyjne produkty oraz rozwiązania w celu budowania solidnych cyfrowych podstaw dla bardziej ekologicznej, niskoemisyjnej przyszłości branży centrów danych. Prezentując swoje zaangażowanie w jej rozwój, Huawei bierze udział w największych branżowych konferencjach, takich jak Data Center Nation (DCN), 20 kwietnia w Warszawie, której jest Platynowym Partnerem.