Nawet najlepszy projekt bazujący na tradycyjnej infrastrukturze nie jest w stanie uwzględnić wszystkich przyszłych zmian oraz pojawiających się wymagań. Co w sytuacji, gdy zmieni się otoczenie biznesowe aplikacji? Gdy zajdzie konieczność dynamicznego skalowania systemu? Gdy trzeba będzie szybko wprowadzić nową usługę dla klientów?

Odpowiedzią na wyzwania stojące przed klasyczną infrastrukturą IT jest architektura hiperkonwergentna (HCI), często określana mianem „architektury z pudełka”. To zintegrowanie zwykle oddzielnych fizycznie komponentów (serwerów, sieci, pamięci masowych) oraz wirtualizacji w jednym skonfigurowanym wcześniej, kompaktowym urządzeniu (appliance). Kilka takich modułów może z powodzeniem pełnić rolę kompletnego centrum danych.

Zaawansowane centrum danych „z pudełka”

Aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z wirtualizacją, dostarczaniem usług w modelu „software defined” oraz modelem ekonomicznym rozwiązań chmurowych, Hewlett Packard Enterprise stworzyło innowacyjne rozwiązanie, zapewniające jeden całościowy pakiet infrastruktury, zunifikowane oprogramowanie i wspólną pulę zasobów na ogólnodostępnym sprzęcie w architekturze x86.

HPE zintegrowało oprogramowanie przejętej na początku 2017 r. firmy SimpliVity z serwerami ProLiant DL380, tworząc gotową architekturę hiperkonwergentną – HPE SimpliVity 380. Rozwiązanie to łączy w sobie kilkanaście elementów i zapewnia funkcje dla zaawansowanego centrum danych, m.in.: wirtualizację (hypervisor), serwery (warstwa obliczeniowa), sieć, pamięć masową, tworzenie kopii zapasowych, replikację, optymalizację sieci WAN, deduplikację i kompresję w czasie rzeczywistym. Dostarcza niezbędną wydajność, gwarantuje niezawodność, wysoką dostępność (HA – High Availability), bezpieczeństwo, efektywność, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie na wypadek awarii całego ośrodka – a wszystko to jest zaszyte w kompaktowej, modułowej i skalowalnej (scale-out) architekturze bazującej na technologii x86.

Rodzinę HPE SimpliVity tworzą dwie linie: HPE SimpliVity 380 oraz specjalnie przewidziany do rozwiązań VDI model HPE SimpliVity 2600. Każdy węzeł (appliance) składa się ze standardowych komponentów – procesorów x86 (moc obliczeniowa), pamięci, zoptymalizowanej pod kątem wydajności i objętej protekcją RAID przestrzeni dyskowej SSD oraz interfejsów sieciowych 10GbE.

 

Wiele zastosowań dla HCI

Wykorzystanie infrastruktury hiperkonwergentnej HPE nie ogranicza się do jednego obszaru zastosowań. Coraz więcej klientów uruchamia HPE SimpliVity z myślą o obsłudze różnych zwirtualizowanych obciążeń, w tym krytycznych aplikacji biznesowych (takich jak SQL i Oracle) oraz branżowych (np. Epic Hyperspace).

Najbardziej popularne przypadki użycia tej platformy to:

zdalne biura/oddziały – z wykorzystaniem modułowej architektury w wybranym standardzie, którą można łatwo powielać w oddziałach przedsiębiorstwa. HPE SimpliVity 380 Gen 10 jest dostępna także w rozmiarach „extra-small” i „small entry-level”, w cenach będących w zasięgu małych przedsiębiorstw;

VDI – HPE SimpliVity 380 Gen 10 oferuje największą gęstość przy obsłudze VDI w porównaniu z konkurencyjnymi systemami hiperkonwergentnymi. Architekturę referencyjną HPE dla VMware Horizon można skalować do 4 tys. wirtualnych pulpitów w pojedynczym urządzeniu, zachowując najwyższy poziom wydajności (potwierdzony przez benchmark Login VSI). Do zastosowań VDI przewidziany jest model SimpliVity 2600;

cloud – HPE SimpliVity 380 Gen10 to wysoce skalowalna, elastyczna oraz przystępna cenowo platforma do implementacji rozwiązań chmury prywatnej, usług „na żądanie” lub chmury hybrydowej. HPE SimpliVity umożliwia stworzenie każdego modelu chmury – prywatnej, publicznej oraz hybrydowej;

aplikacje krytyczne – zwirtualizowane aplikacje działają szybciej i są łatwiejsze w zarządzaniu. Nie potrzeba specjalistów do administrowania poszczególnymi platformami fizycznymi (serwer, pamięć masowa, ochrona danych). Informatycy i administratorzy aplikacji mogą teraz tworzyć kopie bezpieczeństwa, odtwarzać, klonować i przenosić maszyny wirtualne – wszystko w ciągu kilku sekund;

ochrona danych – HPE SimpliVity ma wbudowane mechanizmy ochrony danych, umożliwia zabezpieczenie danych lokalnie i zdalnie. Poziomy RPO i RTO są znacząco zredukowane, ponieważ zwirtualizowane obciążenia mogą być zabezpieczone i odtworzone w czasie sekund/minut zamiast godzin/dni;

środowiska test/dev – HPE SimpliVity to wysoce elastyczna infrastruktura, która jest w stanie spełnić szybko zmieniające się wymagania środowisk testowych /deweloperskich. Programiści oraz inżynierowie mogą uruchamiać nowe usługi bez angażowania działu IT.

 

ALSO szkoli, demonstruje i wspiera

Wobec dużej konkurencji na rynku rozwiązań IT integratorzy stają przed nie lada wyzwaniami: w jaki sposób dotrzeć do świadomości klienta oraz jak szybko zdobyć potrzebną wiedzę? O sukcesie sprzedaży nie decyduje już zwykłe przeprowadzenie prezentacji produktowej. Klienci stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb biznesowych i możliwości infrastruktury IT. Na znaczeniu szybko zyskuje projektowy model sprzedaży, czyli demonstrowanie oferowanego rozwiązania, a bardzo często przeprowadzanie procesu Proof of Concept – mającego udowodnić poprawne jego działanie w środowisku klienta. Zadaniem dystrybutora z wartością dodaną jest aktywne wspieranie partnerów w skutecznym prowadzeniu sprzedaży projektowej. Jako czołowy dostawca rozwiązań IT ALSO pomaga swoim partnerom m.in. w:

zdobywaniu kompetencji przez działy handlowe firm partnerskich – istotne jest, aby przedstawiciele handlowi wiedzieli, o czym mówią, znali oferowane rozwiązanie i potrafili je przedstawić, przemawiając językiem korzyści biznesowych;

bezpośrednim kontakcie z klientem – wstępna rozmowa, zbadanie potrzeb biznesowych, analiza środowiska, dobranie rozwiązania najlepiej odpowiadającego potrzebom biznesowym klienta, prezentacja oferowanego rozwiązania (także demo) lub przeprowadzenie procesu PoC,

organizowaniu konferencji i śniadań technologicznych oraz zapewnianiu wkładu merytorycznego w zakresie omawianej technologii, w ten sposób dystrybutor zwiększa świadomość możliwości rozwiązań i korzyści z ich stosowania u klientów partnera;

demonstracjach technologii – ALSO ma specjalnie przygotowany demo lab, udostępniany w celu zaprezentowania działania wybranego rozwiązania klientowi końcowemu, w tym także HPE SimpliVity 380. Klienci mogą zobaczyć architekturę hiperkonwergentną HPE w trakcie pracy, sami doświadczyć prostoty zarządzania nią oraz przekonać się, jak szybko można taką platformę wdrożyć produkcyjnie.

 

Więcej informacji:

Marcin Tymieniecki,

HPE Business Development Manager, ALSO, marcin.tymieniecki@also.com

 

 

 

Trzy  pytania do…
Marcina Tymienieckiego, HPE Business Development Managera, ALSO

CRN Na czym polega prze-waga systemów HCI nad infrastrukturą tradycyjną?

Marcin Tymieniecki Systemy te projektowane są w taki sposób, aby były proste i szybkie do wdrożenia. Architektura jest zbudowana ze zintegrowanych, prekonfigurowanych modułów (appliance), które składają się z takich samych, standardowych elementów (procesory, pamięć, przestrzeń dyskowa i porty sieciowe). Najmniejsze środowisko produkcyjne składa się z 2–3 węzłów stanowiących jedną całość. Można je liniowo skalować przez dodawanie kolejnych modułów, których zasoby trafiają do wspólnej puli (pojemność, wydajność, porty sieciowe). System automatycznie zintegruje każdy dodawany węzeł. Wdrożenie takiego systemu jest nieporównywalnie szybsze niż infrastruktury tradycyjnej.

CRN Wdrożenie jest szybkie, a co z zarządzaniem?

Marcin Tymieniecki Zarządzanie całym środowiskiem jest w dużym stopniu uproszczone, zarówno w zakresie administrowania, jak i zapewnianego wsparcia. Administrowanie systemem odbywa się za pomocą pojedynczego, zunifikowanego interfejsu – w założeniu ma sobie z tym poradzić informatyk lub administrator VM. W razie problemów technicznych użytkownik kontaktuje się z jednym dostawcą (pojedynczy punkt kontaktu), odpowiedzialnym za objęcie wsparciem całości.

CRN Klienci rozważają wejście w chmurę, ale wciąż mają obawy albo nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Dlaczego HCI może ułatwić im podjęcie decyzji?

Marcin Tymieniecki Systemy hiperkonwergentne to krok w kierunku całkowitej automatyzacji centrów danych. Z powodzeniem mogą stanowić alternatywę lub pomost do rozwiązań chmurowych. Znakomicie sprawdzą się jako podstawa do budowy systemu hybrydowego, w którym aplikacje i ich dane są dynamicznie przesuwane między chmurą prywatną a publiczną. Migracja do chmury publicznej nie jest już jedynym sposobem na zapewnienie wysokiej elastyczności IT. Należy też mieć na uwadze, że nie wszystkie aplikacje biznesowe i dane, z których korzystają, powinny być przekazywane zewnętrznemu dostawcy usług. Przedsiębiorstwa muszą uwzględniać regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa danych. Infrastruktura HCI to rozwiązanie dla firm pragnących połączyć wygodę korzystania z systemów chmurowych z zaletami lokalnego centrum danych.