W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o zrównoważonym rozwoju w kontekście działania firm reprezentujących różne branże. W praktyce oznacza to, że ponoszą one odpowiedzialność nie tylko za wpływ na teraźniejszość, ale również przyszłość. Szefowie koncernu z Palo Alto bardzo poważnie traktują działania z obszaru zrównoważonego rozwoju i postawili przed sobą ambitne cele, które zamierzają realizować wspólnie z partnerami. W związku z tym program partnerski HP Amplify został rozszerzony o dodatkowy element w postaci HP Amplify Impact, co ma pomóc partnerom we wdrożeniu w życie idei zrównoważonego rozwoju.

Sama koncepcja narodziła się w związku z narastającymi problemami i zakłada utrzymywanie równowagi między trzema wymiarami: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. HP Inc. wychodzi z założenia, że w obliczu wyzwań klimatycznych i społecznych jest to konieczność i podstawa przetrwania firm dziś i w przyszłości. Koncern swoją strategię opiera na trzech filarach: planecie, ludziach oraz społeczności.

– W ciągu następnej dekady HP będzie wyznaczać nową erę postępu, w której zmiany klimatyczne zostaną odwrócone, prawa człowieka powszechnie chronione, a sprawiedliwość cyfrowa zagwarantuje równe możliwości dla wszystkich mieszkańców globu – zapewnia Enrique Lores, CEO HP Inc.

W ramach działań dotyczących ochrony klimatu firma dąży do zerowej emisji dwutlenku węgla. Koncern planuje do końca tej dekady 50-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości HP, a do 2040 r. chce osiągnąć zerową emisję. Ponadto zobowiązuje się do osiągnięcia 75 proc. obiegu zamkniętego w przypadku produktów i opakowań do 2030 r.

Czyny, nie słowa  

 

HP Inc. jest od lat globalnym liderem gospodarowania plastikiem w obiegu zamkniętym. Firma w ramach inicjatywy Planet Partners poddała recyklingowi ponad 875 milionów wkładów z atramentem i tonerem, a 80 proc. nowych oryginalnych wkładów atramentowych HP i 100 proc. nowych oryginalnych wkładów z tonerem HP zawiera do 45 proc. lub więcej pokonsumpcyjnego plastiku. W działalności globalnej koncern korzysta w 51 proc. z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. HP Inc. realizuje też cel całkowitej eliminacji wylesiania i zgłosiło zasadzenie miliona drzew. Firma od 2016 r. pracuje nad ograniczeniem ilości plastiku w oceanach. Dzięki jej staraniom do cieków wodnych i oceanów nie trafiło 60 mln plastikowych butelek.

  

Walka o prawa człowieka ma koncentrować się na tworzeniu kultury różnorodności, równości i integracji, zarazem promując prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz równość rasową i płciową w całym ekosystemie HP Inc. Do 2030 r. firma dąży do równości płci 50/50 w kierownictwie, a także chce, aby kobiety stanowiły ponad 30 proc. pracowników na stanowiskach technicznych i inżynieryjnych. Poza tym HP Inc. zamierza osiągnąć lub przewyższyć reprezentację na rynku pracy dla mniejszości rasowych i etnicznych. Kolejnym celem jest dotarcie do miliona pracowników poprzez programy wzmacniające pozycję pracowników w całym łańcuchu dostaw.

Firma rzuca także wyzwanie cyfrowemu wykluczeniu. Nowe technologie zmieniają każdy aspekt naszego życia. Niestety, istnieje duże ryzyko, iż pewna grupa osób zostanie w tyle. HP Inc. chce temu zapobiec i będzie pracować nad zasypaniem przepaści cyfrowej, która uniemożliwia wielu osobom dostęp do edukacji, miejsc pracy i opieki zdrowotnej. Celem jest przyśpieszenie cyfrowej równości dla 150 milionów ludzi do 2030 r. W ramach tych wysiłków firma uruchomi program akceleracyjny HP Partnership and Technology for Humanity (PATH), którego celem jest utorowanie drogi ku cyfrowej równości i integracji w społecznościach całego świata.

HP Amplify Impact w Polsce

Z programu Amplify Impact mogli korzystać jak do tej pory resellerzy we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych. Od lutego 2022 r. jest on dostępny także w Polsce, co należy traktować jako wyróżnienie rodzimego rynku, potwierdzające jego potencjał i znaczenie w Europie.

Polscy partnerzy HP Inc., którzy dołączą do programu Amplify Impact, będą mogli wspólnie z producentem oceniać swoje najlepsze praktyki i korzystać z jego doświadczeń. Uzyskają dostęp do najwyższej jakości zasobów HP Inc., składających się z narzędzi wspierających sprzedaż, zasobów marketingowych, pełnego dostępu do helpdesku SCC (Sustainability & Compliance Center) oraz programu HP Life i Planet Partners.

– Zamierzamy wspierać partnerów w budowie planu poświęconego ścieżce na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą chcą przyjąć i wspólnie analizować potencjał i szanse sprzedażowe, jakie daje udział w HP Amplify Impact – podkreśla Paweł Miszkiewicz, Dyrektor Organizacji Channel HP Inc Polska.

Zaangażowanie w Amplify Impact wymiernie przełoży się na współpracę biznesową. Partnerzy uzyskają certyfikację, nagrody i otrzymają dodatkowe możliwości promocji. Projekty biznesowe, w których sukces będzie opierać się w znacznym stopniu na kryterium zrównoważonego rozwoju, mają być premiowane w szczególny sposób.

Paweł Miszkiewicz  

Dyrektor Organizacji Channel HP Inc. Polska

 

 

 

Dlaczego HP postanowiło wprowadzić do programu partnerskiego HP Amplify nowy element w postaci HP Amplify Impact ?

HP Amplify to program aktualnie obejmujący setki naszych partnerów handlowych w Polsce, zapewniający dostęp do narzędzi niezbędnych do transformacji cyfrowej i wzrostu w czasach ewoluujących zachowań zakupowych konsumentów. Dane zbierane w programie pomagają nam w efektywniejszym planowaniu aktywności biznesowych dla i wspólnie z partnerami. HP Amplify Impact z kolei to wprowadzone na początku 2021 roku pionierskie w branży podejście do oceny partnerów, zaoferowanie im pewnych dodatkowych narzędzi i zasobów treningowych w celu zainicjowania zmian w trzech obszarach – planeta, ludzie i społeczność, gdzie duże znaczenie ma zrównoważone podejście.

Czy nie jest to temat zastępczy? Na pierwszy rzut oka branża IT boryka się wieloma poważniejszymi problemami aniżeli ochrona planety, takimi jak chociażby zakłócenia w łańcuchach dostaw?

W żadnym wypadku tak nie jest. Zrównoważony rozwój przeszedł długą drogę ewolucji globalnie. To już nie jest „nice to have”, ale „must have”. Sama koncepcja narodziła się w związku z narastającymi problemami i zakłada utrzymywanie równowagi między trzema wymiarami: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Obecnie, w obliczu wyzwań klimatycznych i społecznych jakie mamy, jest to konieczność i podstawa przetrwania firm. Organizacje, chcąc osiągnąć trwały sukces na coraz bardziej wymagających rynkach, zmieniają się i oferują wartość dodatkową. W 2020 roku obszar zrównoważonego rozwoju w HP Inc. odpowiadał za ponad miliard dolarów sprzedaży – to dowód na to, że tworzenie kultury firmy zorientowanej na sens istnienia i łączenie przez to ekosystemu HP z ekosystemami partnerów ma właśnie głęboki sens. Natomiast jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, to ich optymalizacja i wzmocnienie jest oczywiście bardzo ważne dla naszej branży. Wszyscy borykają się z dostępnością części. Co nie zmienia faktu, że HP stale optymalizuje swoje procesy, aby dostarczać na czas klientom najwyższej jakości sprzęt.

Jeszcze do niedawna korporacje koncentrowały się na maksymalizacji zysku. Czy jesteśmy świadkami procesu, w którym rola tego rodzaju organizacji się zmienia?

Tak się właśnie dzieje. Rola korporacji w społeczeństwie ulega zmianie. Chcemy tworzyć wartość dodaną dla lokalnych społeczności, naszych udziałowców, dbając równocześnie o przyszłość wszystkich interesariuszy. Nasz cel to osiągnięcie równego dostępu do zasobów cyfrowych dla 150 milionów ludzi do roku 2030, zobowiązanie, aby do 2030 aż 75 proc. zwartości produktów i opakowań pochodziło z recyklingu i materiałów odnawialnych oraz strategiczny cel osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych w całości łańcucha dostaw do 2040 roku. Pracując przez dziesięciolecia nad celami klimatycznymi HP jest postrzegane jako jedna z najbardziej zrównoważonych firm na świecie i ma dzięki temu odpowiednią wiedzę, aby wspierać, w ramach HP Amplify Impact, naszą społeczność partnerską.

Jak wspomniał Pan wcześniej program składa się z trzech filarów – planeta, ludzie, społeczność. Który z nich będzie najłatwiej zaadoptować w naszym kraju, a gdzie spodziewacie się trudności. Czy wymienione filary będą wdrażane równolegle?

Chcielibyśmy, aby jak najwięcej partnerów HP Amplify, a przynajmniej połowa dołączyła do części poświęconej zrównoważonemu rozwojowi do 2025 roku. Wszystkie trzy filary są ze sobą połączone w całość. Pierwszy koncentruje się na stworzeniu obiegu zamkniętego w zakresie przetwarzania, utylizacji produktów po zakończeniu ich cyklu eksploatacji. Drugi dąży do inkluzywności i różnorodności wśród osób pracujących w sieci partnerskiej w ramach łańcucha wartości, który tworzy HP. Inicjatywy wyrównujące szanse i premiujące społeczną sprawiedliwość są niezwykle doceniane. Z kolei wyrównywanie dostępu do sieci i zasobów cyfrowych ułatwia zdobycie wymarzonej pracy i możliwość nauki. Sam program HP Amplify Impact zachęca partnerów do wyznaczania sobie śmiałych, długoterminowych celów wspierających ideę pozytywnego wpływu na otoczenie.

W jaki sposób zamierzacie wspierać i zachęcać partnerów do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Chcemy promować partnerów, którzy zdobywają zlecenia na podstawie kryterium „sustainability”, czy też z dużym jego udziałem. Będziemy również angażować ich we wspólne działania promocyjne, gdzie wyraźnie zaakcentujemy ich przywiązanie do odpowiedzialności środowiskowej. Zamierzamy też wspólnie z naszymi przedstawicielami konsekwentnie tłumaczyć partnerom na czym polega idea zrównoważonego rozwoju i dlaczego warto zaangażować się w tego typu działania. Z naszych obserwacji i dyskusji z resellerami, wynika, że nie tylko interesują się tematyką  zrównoważonego rozwoju, ale też chcą aktywnie działać w tym obszarze. Niektórzy z nich mają długofalowe plany w tym zakresie, inni dopiero uczą się procesów związanych z takim prowadzeniem biznesu. Tak czy inaczej  adekwatnie do potrzeb zamierzamy aktywnie wspierać jednych i drugich.

Czy HP Inc. Polska może pochwalić się jakimiś konkretnymi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Oczywiście już realizujemy takie projekty. Jeden z nich, który przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, prowadzimy wspólnie z Fundacją Media 3.0 w Polsce. Polski oddział HP Inc. stworzył ogólnopolską, darmową platformę edukacyjną Nowa Akademia, gdzie promujemy programy zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Znajdują się na niej zagadnienia związane z ochroną środowiska, programowaniem, drukiem 3D, startupami cyfrowymi czy informacje o pracy z danymi. Nasi pracownicy aktywnie wspierają tą inicjatywę i opracowują tematy udostępniane na platformie. Dodatkowo w tym roku pracujemy nad wdrożeniem szkoleń HP LIFE promujących przedsiębiorczość. Wspólnie z Fundacją Polsat w ramach akcji „Drukuj z uśmiechem”  przekazaliśmy najbardziej potrzebującym placówkom i ośrodkom szkolno-wychowawczym, domom dziecka oraz rodzinom zastępczym 3 tysiące nowych drukarek o łącznej wartości około 2,6 mln zł.