Założona w 2007 r. firma Scale Computing była jednym z pierwszych innowatorów w dziedzinie HCI i przetwarzania na brzegu sieci (edge computing). W 2012 r. wprowadziła do oferty rozwiązania hiperkonwergentne HC3 (HyperCore), które są często wybierane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także stosowane w większych firmach o rozproszonej strukturze. Producent koncentruje się przede wszystkim na prostocie, skalowalności i wysokiej dostępności, dzięki czemu jego rozwiązania znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wyeliminowania złożonej tradycyjnej infrastruktury. 

W urządzeniach z rodziny HC3 zainstalowane są standardowe komponenty serwerowe oraz zapewniający wirtualizację hypervisor, dzięki czemu ich wdrożenie jest proste i szybkie (trwa niecałą godzinę). Takie podejście niweluje potrzebę kupowania dodatkowych narzędzi, akcesoriów lub licencji od innych dostawców. Rozwiązanie to może być uaktualniane i rozbudowywane bez przerw w działaniu. Każdy jego element został zaprojektowany z myślą o wysoce dostępnej, samonaprawiającej się, wydajnej infrastrukturze wirtualizacyjnej, którą łatwo zarządzać lokalnie lub zdalnie.

Stworzenie pojedynczego zunifikowanego i redundantnego systemu klastrowego pozwoliło uzyskać elastyczne i kompletne rozwiązanie typu „centrum danych w pudełku”, które działa jako redundantna chmura prywatna. Dodatkowe węzły są automatycznie dołączane do klastra, a elementy, które mogą ulec lub już uległy awarii są łatwo wymieniane, bez konieczności przerywania pracy systemu.

Unikalnym składnikiem rozwiązania Scale Computing jest opatentowane oprogramowanie HyperCore. Jest ono wstępnie zainstalowane na każdym węźle HC3 i gotowe do uruchomienia bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. HyperCore w sposób ciągły monitoruje wszystkie maszyny wirtualne, oprogramowanie oraz komponenty sprzętowe. To pozwala wykryć anomalie w pracy infrastruktury i automatycznie na nie zareagować.

Architektura rozwiązania Scale Computing HC3 oraz HyperCore została zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoką dostępność pamięci masowej, a jednocześnie zachować prostotę działania, o co dbają zintegrowane moduły automatyzujące pracę. HC3, dzięki swojej uproszczonej konstrukcji oraz łatwości użytkowania, umożliwia płynne skalowanie infrastruktury. Rozwiązanie to spełni potrzeby przedsiębiorstw nie tylko o małej i średniej, ale też dużej skali działania, ponieważ, w zależności od potrzeb, można łączyć urządzenia z rodziny HC3 o różnej wydajności. 

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wirtualizacyjnymi, HC3 odznacza się wysoką dostępnością i stabilnością działania oraz dużą odpornością na awarie. Zapewnia również opcję odzyskiwania danych utraconych w wyniku problemów z ich nośnikiem. Dzięki temu systemowi można praktycznie wyeliminować niekorzystny wpływ planowanych i nieplanowanych przestojów na ciągłość pracy.

Niski koszt, łatwość użycia i skalowalność HC3 sprawiają, że rozwiązanie to idealnie nadaje się do stworzenia infrastruktury wirtualnych desktopów. Firma Scale Computing potwierdziła kompatybilność HC3 z rozwiązaniami VDI innych dostawców, co umożliwia wdrożenie całego systemu zarówno w małych i średniej wielkości firmach, jak i w dużych korporacjach.

Jerzy Adamiak,

konsultant ds. pamięci masowych, Alstor SDS

Według analityków Gartnera przedsiębiorstwa średniej wielkości kupują w sumie co roku o 45 proc. więcej rozwiązań infrastruktury hiperkonwergentnej. O dojrzałości tego rynku stanowi fakt, że oferowane są na nim rozwiązania największych producentów serwerów i oprogramowania. To jednoznaczna sugestia, że tego typu systemy będą ciągle rozwijane i poddawane standaryzacji, przede wszystkim w kontekście ich integracji z usługami chmurowymi. Firma Scale Computing idealnie wpisuje się swoim portfolio produktowym w ten trend rynkowy. Co ważne, nieustannie rozbudowuje poszczególne rozwiązania oraz gwarantuje ich otwartość na nowe rodzaje zastosowań.