Specjaliści Działu Usług Stałych Hicron, zajmujący się serwisem aplikacyjnym i BASIS, czyli wsparciem, rozwojem i utrzymaniem systemów SAP, rozszerzają swoją działalność o nowy model współpracy z klientami. Wiąże się to ze wsparciem klientów w ich siedzibie (w modelu on-site), a tym samym z relokacją części zespołu specjalistów bezpośrednio do siedziby użytkownika  celem pomocy podczas określonych etapów projektu. Novum w tym modelu jest połączenie on-site z off-site, a więc możliwość pełnego wsparcia zarówno w trybie zdalnym, jak i na miejscu.

 

Klient w centrum

To kolejny etap budowy portfolio usług zakładającego maksymalne otwarcie się na potrzeby klientów z rynku międzynarodowego. Dzięki takiemu podejściu zespół Hicron może brać czynny udział we wczesnym etapie rozwoju projektu, a tym samym budować silne relacje biznesowe z klientem, służyć wsparciem w tworzeniu wizji działania i szybko reagować na wszelkie potrzeby, m.in. przez transfer wiedzy do wewnątrz obsługiwanego przedsiębiorstwa za pośredni-ctwem specjalistów w nim obecnych przy aktywnym udziale zaplecza, czyli zespołu znajdującego się w Polsce. To idealne połączenie korzyści wynikających z dualnego modelu współpracy.

To również nowy element skutecznie realizowanej strategii ekspansji zagranicznej, która pozwoliła spółce Hicron osiągnąć w ciągu 11 lat działalności status partnera globalnego SAP. Hicron zmienia się tak, jak potrzeby klientów, a sukces firmy jest ściśle powiązany z podążaniem za użytkownikiem i jego potrzebami.

 

Nowy model, nowy projekt

Zespół specjalistów z Hicron rozpoczyna właśnie projekt w Australii, który jest realizowany zgodnie w wyżej opisaną formułą. To ważny etap, także ze względu na fakt, że przedstawiciele wrocławskiej spółki będą współpracować z zewnętrznym dostawcą. Tym samym uzupełnią jego portfolio o nowe usługi. Kolejnym krokiem będzie stałe wsparcie australijskiego klienta zapewniane przez Dział Usług Stałych w modelu zdalnym.

Zastosowane podejście umożliwia pełne spojrzenie na biznes klienta, zwłaszcza gdy mowa o dużych przedsiębiorstwach, gdzie jednocześnie istnieje wiele potrzeb, które należy rozpatrywać w kontekście oczekiwań użytkowników i ich planów biznesowych.

Kolejnym elementem projektu są inicjatywy umożliwiające większą optymalizację kosztów, wzrost efektywności, a także zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych i utrzymywanych rozwiązań. Ten dualny model jest coraz bardziej ceniony przez klientów, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo, komfort pracy użytkowników i zwiększenie jej efektywności przy zachowaniu efektywności kosztowej.

Sławomir Dąbek

COO Hicron

W nowym, zdalnym modelu naszego działania klient Hicron otrzymuje wsparcie o wysokim, sprawdzonym standardzie, bazujące na jednolitych systemach raportowania. Gotowość do szybkiego przejęcia projektu i skuteczne nim zarządzanie z wykorzystaniem np. systemu ticketowego oraz narzędzia zaczerpnięte z metodyki agile – to profity krótkoterminowe. Do długoterminowych można zaliczyć m.in. zapewnienie jakości czy usprawnianie regionalnych i globalnych inicjatyw projektowych. Tworzy to warunki do komplementarnej i pełnej współpracy, zwiększa satysfakcję klienta biznesowego, obniża koszty i daje możliwość przeprowadzenia większej ilości procesów w tych samych ramach czasowych przy jednoczesnym odciążeniu zespołu klienta.

Szczegóły oferty: www.hicron.com