Dla firm niebagatelne znaczenie mają 
e-maile oraz gromadzone pliki. Są źródłem strategicznych informacji
biznesowych, danych o przeprowadzonych transakcjach oraz szczegółów
dotyczących prowadzonej komunikacji. Utracenie dostępu do tych informacji może
w pewnych okolicznościach doprowadzić do utraty wiarygodności firmy oraz
zaszkodzić jej działalności, a także narazić właścicieli lub zarząd na
sankcje prawne.

Gwarancję dostępu do
poczty elektronicznej i plików może zapewnić oprogramowanie GFI Archiver.
Dzięki niemu informacje te są automatycznie przenoszone do centralnego
repozytorium, które da się przeszukiwać w prosty sposób. W efekcie
przedsiębiorstwa zyskują pewność, że ich firmowe dane znajdują się
w bezpiecznym, łatwym do kontrolowania miejscu. Ponadto raporty generowane
przez wbudowane narzędzie MailInsights zapewniają identyfikowanie
i rozwiązywanie potencjalnych problemów biznesowych, np. przypadku
naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Oprogramowanie GFI Archiver może współpracować
z serwerami Microsoft Exchange, Office 365, Google Apps oraz innymi.
Rozwiązanie to kopiuje – według ustalonych reguł – wszystkie wysyłane
i odbierane wiadomości na osobny serwer. Część z nich może też
kasować z głównego serwera, przez co zwalnia na nim miejsce i tym
samym zwiększa jego wydajność. Koszt przechowywania danych jest obniżany także
dzięki eliminacji zduplikowanych wiadomości pocztowych i dołączonych do
nich plików – do archiwum trafia tylko jedna kopia wiadomości wysłanej do
kilku odbiorców, a załączniki są kompresowane.

 
Nie tylko archiwizacja
e-maili

Dzięki funkcji File Archive
Assistant (FAA) użytkownik, nie przerywając aktualnej pracy, może udostępniać
swoje pliki i foldery innym osobom, automatycznie synchronizować pliki
między urządzeniami, zapisywać je w centralnym archiwum oraz zachowywać
pełną historię operacji na nich. Za pomocą GFI Archiver można też archiwizować
wpisy kalendarza z serwera poczty elektronicznej.

GFI Archiver zapewnia określanie ram czasowych dotyczących
przechowywania danych, tym samym gwarantując ścieżkę audytową dla wszystkich
firmowych e-maili i plików. Gwarantuje to zgodność z obowiązującym prawem,
w tym (obowiązującymi także część polskich oddziałów amerykańskich firm)
wymogami określonymi przez restrykcyjną amerykańską ustawę Sarbanes-Oxley (SOX)
oraz ustawę o wolności informacji (FOIA).

 

Użytkownicy mają zawsze
dostęp do swojej historii

Łatwo dostępne, centralne i przejrzyste archiwum GFI
Archiver może wpływać na zwiększenie wydajności serwera Exchange
i minimalizuje konieczność określania limitów rozmiaru skrzynek pocztowych
dla ich użytkowników. Dzięki integracji z programem Outlook użytkownicy,
oprócz możliwości sprawdzania bieżących e-maili, uzyskują łatwy dostęp to
centralnego magazynu danych w czasie rzeczywistym – zarówno
w biurze, jak i poza nim.

Wydobywanie danych z archiwum poczty elektronicznej
umożliwia moduł raportujący MailInsights. Zawiera on prekonfigurowane raporty
zapewniające wgląd zarówno w podstawowe dane, jak też uzyskanie wielu
nietypowych informacji. Umożliwia np. badanie nastrojów panujących wśród
pracowników na podstawie treści wiadomości, wykrywanie, kto korzysta ze
współdzielonego obszaru danych do przechowywania nieodpowiednich plików, oraz
sprawdzenie, kto stosuje niewłaściwy język w komunikacji pocztowej lub
ujawnia informacje konkurencyjnym podmiotom.

Więcej informacji: Jakub Sieńko,

dyrektor
handlowy, ed&r Polska, jsienko@edr.pl