Otwierający konferencję Maciej Wiśniewski, prezes zarządu
Fujitsu Technology Solutions, wspominał, że jeszcze do niedawna migracja ze
środowisk RISC/UNIX na platformę x86 była praktycznie nie do przyjęcia,
ponieważ były one traktowane jako rozwiązanie znacznie niższej klasy.

Dzisiaj jednak to się zmienia – mamy do czynienia
z nieustającymi projektami wirtualizacyjnymi, chmurą prywatną
i ciągłymi analizami kosztów posiadania zaawansowanych systemów. Wiele
firm może zwiększyć swoją konkurencyjność i innowacyjność dzięki
optymalizacji kosztów i zwiększeniu dostępności swoich usług. Platforma
x86 już idealnie się do tego nadaje
– tłumaczył Maciej Wiśniewski.

Jarek Smulski, analityk z polskiego oddziału IDC,
przypomniał, że jeszcze w 2002 r. łączny udział urządzeń CISC i RISC na rynku serwerów
wynosił ponad 67 proc., podczas gdy na serwery x86 przypadało ok. 32,5 proc. –
wszystko przy łącznej wartości rynku na poziomie 211 mln USD. Tymczasem w 2012
r. wartość rynku praktycznie pozostała niezmieniona (prawie 231 mln USD),
podczas gdy udział serwerów x86 wzrósł do prawie 77 proc. Zmiana ta ciągnie ze
sobą trwający nieprzerwanie od 2007 r. spadek (ilościowy i wartościowy)
sprzedaży serwerów RISC.

Realizowane coraz częściej projekty konsolidacyjne niosą ze
sobą wiele wyzwań, na co w swojej prezentacji zwracał uwagę John Stadden,
dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu w Fujitsu. Podstawowym jest
konieczność zapewnienia wysokiej dostępności zintegrowanej platformy, bo jej
awaria – w przeciwieństwie do przerwy w pracy jednego serwera
– może nieść ze sobą całkowity paraliż przedsiębiorstwa oraz realne straty
finansowe. Wskazywał także na brak przyszłości dla oferowanych do niedawna
przez Intel procesorów Itanium – ze wsparcia dla serwerów z tymi
układami wycofało się większość producentów oprogramowania (w tym Red Hat
i Microsoft).

Stąd inicjatywa Fujitsu, aby wprowadzić oparte na
procesorach Intel Xeon E7 serwery PRIMEQUEST na nowe rynki (w tym polski),
gdzie już wkrótce wzrośnie liczba realizowanych projektów konsolidacyjnych.
Podczas konferencji przedstawiciele Fujitsu podkreślali niższy
o 85 proc. niż przy tradycyjnych serwerach x86 roczny współczynnik
awaryjności komponentów, jak też niezawodność instalowanego na nich systemu Red
Hat Linux, porównując jego jakość do systemu Solaris. Paweł Gepner, Platform
Architect z Intela, podkreślał też, że przez tego producenta procesory
Intel Xeon na platformie Linux są traktowane jako główny kierunek przy
budowaniu systemów typu mission critical.

 

 

 CRN Polska rozmawia z Johnem Staddenem, dyrektorem sprzedaży
i rozwoju biznesu w Fujitsu

CRN
Pierwsze serwery Fujitsu PRIMEQUEST pojawiły się w
sprzedaży już w 2005 r. Dlaczego zatem do Polski są wprowadzane dopiero teraz?

 

John Stadden Rzeczywiście, marka serwerów PRIMEQUEST jeszcze
dwa lata temu była w Europie praktycznie nieznana. Zdecydowaliśmy się na jej
większą promocję w tym regionie, ponieważ bardzo szybko kurczy się tu rynek
serwerów RISC – chcemy po prostu wypełnić powstającą w ten sposób lukę. Teraz
przyszedł czas na Polskę – trwają właśnie szkolenia dla pierwszych partnerów
zainteresowanych sprzedażą tych urządzeń, są też realizowane pierwsze wdrożenia
pilotażowe. Proces ten potrwa parę miesięcy i jest realizowany równolegle z
promowaniem oferowanych przez Fujitsu innych rozwiązań serwerowych czy pamięci
masowych.

 

CRN Czy każdy obecny partner Fujitsu będzie mógł sprzedawać
te serwery?

John Stadden Mimo że z konstrukcyjnego punktu widzenia jest
to unikalna platforma, to jednak nadal jest to serwer x86. Zarządza się nim
poprzez taki sam interfejs, jak naszymi pozostałymi serwerami. Nasi partnerzy
mogą samodzielnie podejmować decyzję które produkty z oferty Fujitsu chcą
sprzedawać i dotyczy to także serwerów PRIMEQUEST. Szkolenia, które prowadzimy
dla naszych partnerów, skupiają się głównie na kwestiach związanych z oferowaną
przez te serwery funkcją mission critical. Partnerzy muszą być świadomi
wszystkich aspektów związanych z ciągłością pracy serwerów – wiedzieć wszystko
o wymianie krytycznych komponentów serwera itd. To urządzenia techniczne praktycznie
niezawodne, więc pozostaje praca nad wyeliminowaniem błędu ludzkiego, bo na tym
poziomie nie można popełniać takich błędów.

 

CRN Czy serwery PRIMEQUEST, mimo że zbudowane w
architekturze x86, mogę przynieść integratorom dodatkowe zyski?

John Stadden Zdecydowanie tak. Marże związane z systemami
mission critical są znacznie większe niż przy zwykłych serwerach, gdzie rzadko
przekraczają 10 proc. Integratorzy mogą świadczyć usługi związane z migracjami
z innych środowisk, wsparcie w trybie 24/7 lub przywrócenie środowiska do pracy
w czasie 6 godzin. Jest wiele możliwych do zrealizowania usług. Partnerzy mogą
świadczyć je samodzielnie lub we współpracy z nami, jeśli taka będzie ich wola.