Dzięki wykorzystaniu
usług w chmurze przedsiębiorca zamienia inwestycje kapitałowe
w koszty operacyjne. Jest to szczególnie istotne w wypadku szybko
rozwijających się firm. Tutaj dodatkowy kapitał zazwyczaj sprzyja szybszemu
generowaniu przychodów. Z chmury coraz częściej korzystają małe
i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy, których nie stać na kosztowne
inwestycje w sprzęt i oprogramowanie. Dzięki chmurze firmy korzystają
z technologii, na które na danym etapie rozwoju nie mogłyby sobie
pozwolić. Mogą to być systemy ERP do zarządzania firmą, narzędzia analityczne
związane z Business Intelligence, Big Data czy specjalistyczne systemy
inżynierskie i systemy cyfrowego wytwarzania (Digital Manufacturing).

Dzięki temu rozpoczynające
działalność start-upy mogą skupić się na możliwie najszybszym dostarczeniu
klientom nowatorskich produktów czy usług, nie zajmując się w ogóle
infrastrukturą niezbędną do uruchomienia biznesu. Łatwo też dopasować zasoby do
rosnącego popytu. Z kolei małym i średnim przedsiębiorcom chmura
w znaczący sposób ułatwia konkurowanie z dużymi przedsiębiorstwami,
zmniejszając bariery wejścia związane z zakupem drogich narzędzi
i technologii. Korzystając z chmury, przedsiębiorcy mogą więc skupić
się na podstawowych procesach biznesowych.

Najważniejsze korzyści
płynące z wdrożenia rozwiązań chmurowych

• obniżenie kosztów,

• zwiększenie wydajności,

• przyspieszenie
wdrożenia nowych usług lub opracowania produktów,

• skalowalność
systemów IT,

• możliwość wejścia w
nowe obszary biznesowe.

 

Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa to szczególnie
istotna jest możliwość wykorzystania bazujących na usługach w chmurze
rozwiązań do pracy grupowej, z których
można również korzystać za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Tego typu systemy
w znaczący sposób podnoszą efektywność pracowników i jednocześnie
uwalniają zasoby (ludzkie i sprzętowe), które można zaangażować do
zapewnienia bezawaryjnej pracy krytycznych systemów korporacji. Tak znaczące
przeniesienie akcentów w biznesie z reguły przynosi wymierne zyski
i to one właśnie leżą u podłoża zainteresowania przedsiębiorców
wykorzystaniem usług chmurowych.

W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach
najczęściej wykorzystywanymi rozwiązaniami są chmury prywatne i hybrydowe,
które wymagają jednak pewnych inwestycji w sprzęt. Oszczędności uzyskuje
się tutaj dzięki konsolidacji i centralizacji rozwiązań. Istotne są też:
uzyskanie wysokiego stopnia upakowania sprzętu, jego równomiernego obciążenia
zadaniami obliczeniowymi i wysoka utylizacja posiadanych zasobów
informatycznych. Dzięki temu użytkownik może osiągnąć znacznie lepszy zwrot
z inwestycji i uzyskać niższe całkowite koszty posiadania TCO.

Modele chmury

Obecnie usługi chmurowe
dostarczane są w czterech podstawowych modelach. Pierwszy z nich to IaaS
czyli Infrastructure as a Service
. W tym modelu klient wykupuje usługę polegającą na dostarczeniu
mu jedynie wirtualnej infrastruktury IT, która zapewni wymaganą moc
obliczeniową i zasoby. Użytkownik ma tutaj pełną kontrolę nad zasobami
informatycznymi firmy, ale nie musi utrzymywać własnych urządzeń IT.

Drugi z modeli to PaaS – Platform as a Service.
Tutaj oprócz zasobów sprzętowych z chmury dostarczana jest platforma
systemowa wraz z mechanizmami związanymi z zarządzaniem oraz
platforma binarna wykorzystywanych aplikacji, np. bazy SQL, środowiska Java czy
PHP.

Najczęściej
wykorzystywanym modelem jest SaaS
– Software as a Service
. Jest to kompleksowe rozwiązanie, w którym klient kupuje usługę
polegającą np. na dostępie do ściśle określonego oprogramowania. Może to być
sklep internetowy, system CRM lub ERP, oprogramowanie biurowe, system CAD itp.
w tym przypadku użytkownik nie utrzymuje ani infrastruktury, ani środowiska
uruchomieniowego, ani też nie instaluje poszczególnych aplikacji – robi to
usługodawca. Co ważne, użytkownik nie kupuje również danego programu na
własność, ale nabywa jedynie prawo do jego użytkowania. Model SaaS zakłada
zazwyczaj cykliczne, abonamentowe opłaty za dostęp do programów oraz opłaty za
wykorzystaną w miesiącu moc obliczeniową, jeśli przekroczone zostały
limity przyznane w ramach abonamentu. Ostatnim z modeli usług
chmurowych jest BaaS
– Business as a Service
. Polega on na zapewnieniu
klientowi końcowemu kompleksowej obsługi wskazanych procesów biznesowych bez
odniesienia do złożoności rozwiązania IT.

 
Niezawodna chmura

Niezależnie od przyjętego modelu i lokalizacji chmury
z punktu widzenia przedsiębiorstwa istotne jest zapewnienie nieprzerwanego
dostępu do danych i usług, zwłaszcza tych krytycznych. W firmie musi być
też zapewniony właściwy stopień bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Innymi
słowy, musi zostać wdrożona odpowiednia polityka bezpieczeństwa a wraz
z nią procedury związane z dostępem do danych i możliwością ich
modyfikacji. Istotny jest też osprzęt sieciowy oraz zapewnienie nieprzerwanego
zasilania.

Przykładem urządzeń podtrzymujących zasilanie chmury mogą
być tu zasilacze modułowe firmy Legrand. Sprzęt ten zamontować można
w szafach stelażowych lub szafach pojedynczych a ich modułowa budowa
umożliwia zwiększenie mocy lub wydłużenie czasu podtrzymania zasilania. Co
ważne, ich montaż odbywa się całkowicie bez użycia narzędzi. W przypadku
awarii jednego z modułów, redundancja gwarantuje nieprzerwaną ciągłość
zasilania. Rozdział mocy odbywa się dzięki równoległej pracy modułów na każdej
z faz. W zależności od modelu możliwy zakres mocy waha się od 1,25 do
120 kVA.

Zaawansowane urządzenia
sieciowe, które również mogą posłużyć do budowy firmowej chmury prywatnej,
chmury hybrydowej lub zapewnią niezawodny dostęp do sieci w dużej firmie
oferuje również Allied Telesis. W ofercie producenta znaleźć można m.in.
serię przełączników SwitchBlade x8100. Jest to o tyle ciekawa konstrukcja,
że – podobnie jak w wypadku serwerów kasetowych – mamy tu do
czynienia z obudową stelażową, w której montuje się nie tyle serwery,
a niezbędne przełączniki sieciowe. Dzięki temu infrastrukturę sieciową
można bardzo łatwo dopasować do potrzeb, a gdy te wzrosną łatwo
przeskalować.

Systemy archiwizacji danych, które można wykorzystać w środowisku
chmurowym opracowała też znana przede wszystkim z przygotowywania BIOS-ów
firma American Megatrends. Produkty tego dostawcy sprzedawane pod marką
StorTrends pozwalają na zbudowanie macierzy pamięci SAN dla środowisk VDI
(Virtual Desktop Infrastructure) stosowanych powszechnie w systemach cloud
computingu.

Klasyczna infrastruktura
sieciowa to w obecnych czasach coraz mniej istotny fragment firmowej sieci
traktowanej jako całość. W wielu firmach istotne jest bowiem zbieranie
danych pochodzących bezpośrednio z produkcji, a następnie
przetwarzanie ich w systemach zarządzania produkcją i przekazywanie
ich do systemów ERP lub analityki biznesowej. W tych zadaniach pomocne są
rozwiązania typu Machine to Machine.

Tego typu narzędziami
zajmuje się wrocławska firma Rhino. Dzięki nim w czasie rzeczywistym
maszyny, urządzenia i obiekty mogą komunikować się między sobą, bez
ingerencji człowieka. Technika M2M idealnie sprawdza się tam, gdzie trzeba
stale kontrolować procesy, zapobiegać przerwom w produkcji, czy
monitorować zasoby firmy. Dane w połączeniu z mocą obliczeniową
chmury można zaprząc nie tylko do sprawniejszego zarządzania produkcją, ale
również do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Firma ma bowiem wówczas
możliwość kontrolowania na bieżąco nie tylko samej produkcji, ale przepływu
materiałów oraz znacznie bardziej elastycznego sterowania procesami
w zależności od spływających zamówień klientów.