Brytyjski oddział Ingram Micro udostępnił na swojej platformie chmurowej pakiet Google Workspace z myślą o sprzedaży tych usług – za pośrednictwem integratorów – małym i średnim przedsiębiorstwom. Oczywiście oferta ta może być łączona z innymi, komplementarnymi usługami dostępnymi za pośrednictwem Ingram Micro Cloud. Nieco wcześniej dystrybutor zapowiedział ponadto podwyższenie poziomu pomocy technicznej w ramach programu AWS MSP (Managed Service Provider), co ma być możliwe dzięki globalnej współpracy z nOps – amerykańskim dostawcą usług SaaS z tytułem AWS Advanced Technology Partner.

Infrastruktura Oracle Cloud (OCI) została wykorzystana przez Fundację WOŚP do budowy i funkcjonowania aplikacji eSkarbonka, a więc „wirtualnej puszki” umożliwiającej zbieranie datków w internecie. Aplikacja działa na komputerach, laptopach i urządzeniach mobilnych. „Projekt ruszył 1 grudnia 2020 i już w połowie stycznia powstało ponad 15 tys. eSkarbonek, w których zarejestrowano ponad 55 tys. wpłat na kwotę ponad 2,3 mln zł” – komentuje Anna Kobyłka, Technology Sales Manager w polskim oddziale Oracle’a. Kluczowym wydarzeniem w działalności WOŚP jest Wielki Finał, w czasie którego odbywa się licytacja złotych serduszek oraz kart telefonicznych. Do tego celu także zaangażowano technologię Oracle’a, która wiele lat temu posłużyła do zbudowania specjalizowanej aplikacji sterującej przebiegiem licytacji.

GovTech Polska i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych i sztucznej inteligencji w administracji publicznej. Szczególny nacisk ma być przy tym kładziony na opracowanie strategii „Tech Fit 4 Poland”, a więc jak najszybsze zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań i zaproponowanie konkretnych rozwiązań. „Tempo cyfryzacji wzrasta w całej Europie, a Polska nie jest wyjątkiem. Zachęcające jest silne zaangażowanie polskiego rządu w doprowadzenie do przyjęcia chmury obliczeniowej przez instytucje publiczne, aby przyspieszyć transformację cyfrową kraju i lepiej służyć polskim obywatelom. Stanowi to ważny przykład dla adopcji chmury w całej Europie” – podkreśla Casper Klynge, Vice President of European Government Affairs w Microsofcie.

Marcin Kuśmierz został nowym przewodniczącym rady nadzorczej Fly On The Cloud, a jednym z jego zadań jest teraz między innymi wsparcie międzynarodowego rozwoju wrocławskiej spółki, jak również zarządzanie ładem korporacyjnym. Fly On The Cloud to partner Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej, który w ciągu sześciu lat działalności nawiązał współpracę z ponad 1,5 tys. przedsiębiorstw, między innymi z Revolutem, Motorolą czy AmRestem. Spółka posiada oddziały w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, a strategia na bieżący rok obejmuje ekspansję na rynek brytyjski oraz ukraiński. Fly On The Cloud, oprócz dostarczania klientom produktów chmurowych, świadczy usługi doradztwa, prowadzi szkolenia i obsługę w lokalnych strefach czasowych i w lokalnych językach.

Google Cloud zostało uznane przez specjalistów Cockroach Labs za najlepszą tego typu usługę pod względem wydajności w ramach badania „2021 Cloud Report”, którego celem jest cykliczne porównywanie platform chmurowych trzech największych na świecie dostawców. Z kolei AWS zostało docenione w kategorii „best value for the money”. Autorzy raportu wykonali blisko 1 tysiąc testów wykorzystując do tego urządzenia w 54 różnych konfiguracjach. Okazało się, że AWS wygrywa, jeśli chodzi o wskaźnik ceny do jakości, a także czas oczekiwania, zaś Google Cloud zapewnia użytkownikom najlepszą wydajność w przeliczeniu na jeden rdzeń procesora, zaś przypadku ceny do jakości ustępuje AWS-owi, ale wyprzedza Microsoft Azure. Eksperci Cockroach Labs podkreślają, że w tym roku wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach było trudniejsze niż wcześniej ze względu na bardzo małe różnice pomiędzy dostawcami w większości z nich.

Akademia Leona Koźmińskiego została członkiem Amazon AWS Academy, co ma wzmocnić kierunek Master in Big Data Science poprzez udostępnienie bezpłatnego, gotowego do realizacji programu nauczania w chmurze, który przygotowuje studentów do zdobycia najważniejszych certyfikatów, a także do zatrudnienia na stanowiskach pożądanych na rynku pracy. „Jesteśmy niezmiernie dumni, że pracownicy Amazon zgodzili się na szkolenie naszych studentów” – podkreśla profesor dr hab. Aneta Hryckiewicz.