Raport, w którym uwzględniono informacje zebrane również od polskich firm i instytucji, podkreśla, jak stosowane przez przedsiębiorstwa aplikacje wpływają na prowadzenie biznesu. Autorzy opracowania wskazują, że wpływają one na wzrost znaczenia mobilności, ale także zwiększają zagrożenie dla przetwarzanych przez firmy informacji.

W raporcie SOAD czytamy, że aż 48 proc. firm w Polsce codziennie używa ponad 200 aplikacji (średnia w regionie EMEA wynosi 44 proc.). Liczby te wzrosną wraz ze stopniem wykorzystania technologii mobilnych, których rozwój ujęło w swoich budżetach IT w 2016 r.
33 proc. uczestników badania F5.

Poziom inwestycji w zakresie aplikacji mobilnych również sugeruje, że osoby decyzyjne w firmach w pełni zaakceptowały trend BYOD, przyzwalając na korzystanie z prywatnych urządzeń, na których zainstalowano aplikacje biznesowe. To jasne, że wolno działające, nieresponsywne i niezabezpieczone aplikacje mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność i zyski przedsiębiorstw. Dlatego, w związku z korzystnym trendem rozwoju usług aplikacyjnych, ważne jest, by posiadać plan uwzględniający zagadnienia ochrony danych, ich dostępności i sposobów wykorzystania – wyjaśnia Ireneusz Wiśniewski, Poland Country Manager w F5 Networks.

 

Firmy skupione na chmurze

65 proc. przedsiębiorstw przewiduje, że do końca 2016 r. do 50 proc. używanych przez nie aplikacji będzie działało w chmurze. Natomiast 39 proc. oprogramowania związanego z produktywnością i współpracą oraz 20 proc. rozwiązań służących udostępnianiu narzędzi IT już teraz znajduje się w chmurze lub znajdzie się w niej w 2016 r.

Ogółem 25 proc. przebadanych przedsiębiorstw przyjęło strategię „cloud first” i podczas podejmowania decyzji o nowej inwestycji często rozważają rozwiązania IT bazujące na chmurze. Natomiast 27 proc. wskazuje brak niezależnych analiz dotyczących tych rozwiązań jako największą przeszkodę w korzystaniu z chmury hybrydowej.

 

Ireneusz Wiśniewski

Poland Country Manager, F5 Networks

W całej Polsce obserwujemy znaczącą zmianę w sposobie planowania i prowadzenia biznesu. To aplikacje oraz dostarczanie ich jako usługi stają się kluczową częścią firmowego krajobrazu. Usługi aplikacyjne pozostaną łącznikiem, który pozwoli dostawcom IT sprostać najistotniejszym wymaganiom biznesowym. Wydajność, bezpieczeństwo i dostępność usług zwiększają wydajność pracowników, prowadzą do wzrostu zaangażowania klientów firm, a co za tym idzie – wzrostu ich przychodów.

Wydatki na bezpieczeństwo będą rosnąć

Badanie dowodzi, że 52 proc. firm nie jest pewnych, czy są w stanie odeprzeć atak na poziomie aplikacyjnym. Szyfrowanie danych nieulegających zmianom (76 proc.) oraz szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym (49 proc.) zostały określone jako najważniejszy czynnik wykorzystania usług chmurowych.

24 proc. respondentów twierdzi, że brak zrozumienia stopnia skomplikowania sytuacji związanej z bezpieczeństwem przez pracowników będzie największym wyzwaniem w tym obszarze w 2016 r., podczas gdy 19 proc. wskazuje na rosnące wyrafinowanie ataków.

W związku z tym firewalle sieciowe (84 proc.) oraz rozwiązania antywirusowe (86 proc.) są najczęściej wykorzystywanymi metodami ochrony aplikacji. Zaskakująco mało firm uczestniczących w badaniu (52 proc.) wdrożyło systemy do ochrony przed atakami typu DDoS. Jednak z uwagi na świadomość ataków, takich jak POODLE i Heartbleed, 31 proc. przedsiębiorstw wdrożyło strategię „SSL everywhere”, a kolejne 25 proc. planuje wdrożenie tej strategii w bieżącym roku.

Chmura prywatna, konsolidacja fizycznych centrów danych oraz aplikacje mobilne to trzy elementy, które będą najbardziej napędzały wydatki IT w ciągu najbliższego roku. Badanie wskazuje też, że 31 proc. firm planuje w ciągu najbliższych dwóch lat przekazać ochronę przed atakami DDoS podmiotom zewnętrznym.

Pełny raport można pobrać ze strony www.f5.com/SOAD.

Dodatkowe informacje:

Michał Król,

Security Group Manager, Veracomp,

michal.krol@veracomp.pl

 

Artykuł powstał we współpracy z firmami F5 Networks i Veracomp.