Exagate oferuje kompletne rozwiązanie, które skutecznie monitoruje środowisko w data center, dostarczając informacje o wszelkich potencjalnych zagrożeniach. Sprzęt (urządzenia monitorujące, PDU z zarządzaniem energią, różnego typu czujniki) oraz oprogramowanie do profesjonalnego zarządzania centrum danych gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych i przechowywanych danych. System sprawdzi się w data center i serwerowniach różnej wielkości – jest łatwy w instalacji oraz użytkowaniu.

Urządzenia SYSGuard 2001, 3001 oraz 6001 służą do nadzorowania parametrów krytycznych pomieszczeń serwerowych. Zapewniają bieżący pomiar temperatury, wilgotności, przepływu i jakości powietrza. Wykrywają wycieki wody, dym, ruch, wibracje, otwarcie czy zamknięcie drzwi szaf serwerowych, pomieszczeń itp. Mogą kontrolować także parametry zasilania innych urządzeń, takich jak klimatyzatory, UPS-y, transformatory, generatory – przez protokół SNMP i MODBUS oraz wejścia analogowe. Umożliwiają również nadzorowanie z wykorzystaniem kamer IP.

Duży wybór współpracujących z urządzeniami SYSGuard czujników przyczynia się do całościowej kontroli nad infrastrukturą IT oraz polepszenia ciągłości jej działania. W momencie wystąpienia niepożądanych zdarzeń użytkownik zostaje o tym powiadomiony za pomocą e-maila bądź SMS-a, wiadomości głosowej lub sygnału dźwiękowego i/lub świetlnego.

Rozwiązania Exagate dla centrów danych oferują:

• Monitorowanie parametrów, takich jak: temperatura, wilgotność, przepływ powietrza, a także ruchu, otwarcia drzwi oraz wykrywanie wycieku płynów, dymu itp.

• Powiadamianie o alarmach za pośrednictwem e-maila lub SMS-a oraz systemu powiadomień głosowych i świetlnych.

• Kontrolowanie parametrów zasilania w serwerowni: bieżącego napięcia i mocy, zużycia energii itp. (także określenie efektywności wykorzystania energii – PUE).

• Centralne monitorowanie rozproszonego centrum danych przy użyciu jednej konsoli.

• Profesjonalne tworzenie i archiwizowanie raportów.

• Monitorowanie przy użyciu kamer IP.

 

System monitorowania środowiska SYSGuard obsługuje jedno bądź wiele centrów danych. Sprawne i efektywne zarządzanie nim zapewnia oprogramowanie Exagate SmartPack, które umożliwia tworzenie okresowych raportów i kontrolowanie kosztów infrastruktury oraz poprawianie jakości usług. Zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie centrum danych jest możliwe z jednego, centralnego komputera.

Przy obecnym natłoku informacji z wielu systemów niezwykle ważne jest odfiltrowanie tych, które odnoszą się do bezpośredniego bezpieczeństwa infrastruktury data center, bez potrzeby przedzierania się przez powszechnie stosowane systemy BMS. Dzięki temu operatorzy centrum danych są bezzwłocznie powiadamiani o zaistniałych niebezpieczeństwach oraz nieprawidłowościach i mogą błyskawicznie zareagować. Dużym atutem w przypadku SYSGuard jest także możliwość zaprogramowania (za pomocą modułów sterujących) odpowiedniej reakcji systemu na konkretne zagrożenie – podkreśla Łukasz Pyrtko, Technical Support Manager w Diskusie.

Niebagatelna jest również skalowalność rozwiązania – odpowiednia konfiguracja systemu może być zastosowana zarówno w przypadku małego pokoju komputerowego, jak i zbioru rozsianych po świecie data center, stacji bazowych czy obiektów strategicznych.

 

Zasilanie pod kontrolą

Dostarczanie, monitorowanie energii i efektywne zarządzanie nią z poziomu szafy rackowej umożliwiają zaawansowane jednostki dystrybucji zasilania Exagate. Listwy zasilające PDU POWERGuard z różnego rodzaju czujnikami (błąd pomiarów +/-1 proc.) oraz intuicyjnym oprogramowaniem zarządzającym zwiększają efektywność centrum przetwarzania danych.

Więcej informacji:

Łukasz Pyrtko, Technical Support Manager,

Diskus, tel. 12 379 30 33, e-mail: lukasz.pyrtko@diskus.pl