Właśnie mija osiemnasty
rok obecności marki EVER na polskim rynku. Urządzenia swarzędzkiego producenta
trafiły między innymi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony
Narodowej, Głównego Urzędu Ceł, Mennicy Państwowej. Działają też
w tysiącach firm, zakładów produkcyjnych, szpitali, urzędów
i prywatnych domów. Autorskie (polska myśl techniczna!) projekty systemów
zasilania gwarantowanego (UPS) EVER opracował już w 1994 r. Ich seryjna
produkcja ruszyła dwa lata później. W kolejnych latach firma szybko
rozszerzyła dystrybucję swoich rozwiązań, wychodząc poza region poznański,
i rozpoczęła stabilną sprzedaż w całym kraju.
W 2001 r.  liczba sprzedanych
UPS-ów przekroczyła 200 tys. Jednocześnie oferta producenta wzbogaciła się
o listwy filtrujące, uzupełniające systemy bezpiecznego zasilania
elektrycznego w domach, przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych.
Wkład firmy EVER w rozwój branży docenił magazyn CRN Polska, który
w zeszłym roku wyróżniał przedsiębiorstwa mające w latach 1998–2013
szczególne znaczenie w swoich segmentach działalności na polskim rynku IT.
Polski producent został utytułowany Firmą 15-lecia. Na krajowym rynku
funkcjonuje ponad 2,5 mln urządzeń marki EVER.

 

Własny Dział Badań i Rozwoju

EVER jest obecnie największym producentem UPS-ów
o całkowicie polskich korzeniach i kapitale. Tym samym wyróżnia się
na tle działających na naszym rynku firm zagranicznych. Produkty EVER nie tylko
zabezpieczają przed utratą danych, ale też zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych,
pracy serwerów oraz minimalizują inne zagrożenia wynikające z nagłej
utraty zasilania. Różne linie oferowanego sprzętu umożliwiają zastosowanie go
w kilkuosobowych firmach, w halach produkcyjnych, jak również
w urzędach czy szpitalach. Coraz częściej wykorzystywany jest także
w prywatnych domach, gdzie zabezpiecza funkcjonowanie sprzętu RTV, bram
garażowych, pieców CO.

Szeroka oferta dostosowana do różnego typu odbiorców to
kluczowa część strategii produktowej firmy EVER. Producent rozbudował Dział
Badań i Rozwoju, który umożliwia nie tylko ulepszenie sztandarowych linii
produktów (SINLINE, POWERLINE, SUPERLINE), ale także tworzenie
specjalistycznych rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności klienta.
Własny dział serwisowy, wraz z planowaną siecią autoryzowanych punktów
w całym kraju, zapewnia maksymalnie krótki czas usuwania ewentualnych
usterek w systemie door-to-door oraz on-site w przypadku większych
systemów.

 
Patent na oszczędność

EVER stawia również na
wspólne działania z zewnętrznymi technicznymi instytucjami
naukowo-badawczymi. Współpraca z Politechniką Poznańską oraz krakowską
Akademią Górniczo-Hutniczą umożliwia wprowadzanie w urządzeniach
technologii, które poszerzają ich funkcjonalność, zwiększają możliwości
techniczne, na czym ostatecznie korzystają klienci. Na przykład wykorzystanie
zgłoszonej przez EVER do Urzędu Patentowego funkcjonalności w postaci
kompensacji mocy biernej w UPS-ach przekłada się na oszczędności od kilku
do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych z tytułu zmniejszonych opłat
za ponadumowne zużycie mocy biernej.

Producent podkreśla także gwarantowaną wysoką  jakość podzespołów, z których zbudowane
są jego urządzenia. To umożliwia osiąganie bardzo wysokich sprawności
w szerokim zakresie obciążeń (energia użyteczna jest maksymalnie zbliżona
do dostarczonej). Urządzenia marki EVER mogą pracować w trybie hybrydowym.
W przypadku nieprawidłowych parametrów napięcia w sieci, UPS jest
w stanie wykorzystać część energii z sieci o złych parametrach,
uzupełniając zapotrzebowanie podłączonych odbiorników o energię
dostarczaną z akumulatorów.

 

Polskie technologie za granicą

Dostawca zdaje sobie sprawę, że oprócz dbałości
o najwyższe standardy w obecnych liniach produktów musi zwracać uwagę
na nowe trendy rynkowe i dostosowywać do nich swoje urządzenia. Jednym
z takich trendów jest mobilność i możliwość zdalnego zarządzania
rozwiązaniami – również zasilania gwarantowanego. Dlatego UPS-ami EVER
można sterować za pośrednictwem mobilnej aplikacji do urządzeń z systemem
Android. Innym przykładem zastosowania innowacyjnego rozwiązania
i przełamania bariery technologicznej jest UPS SINLINE EVOLUTION. Zamiast
akumulatorów zastosowano w nim superkondensatory, jako zasobnik energii.
Mają one możliwości kilkakrotnie przekraczające obecne standardy – od pracy
w ekstremalnych temperaturach po pięciominutowy czas uzupełniania energii.

To nie koniec. EVER zapowiada poszerzenie zakresu mocy
swoich produktów do 600 kVA. Mają to umożliwić rozwiązania wykorzystujące
pracę równoległą w niektórych typach zasilaczy, w których dotychczas
była ona niedostępna. Nie ma wątpliwości, że polski lider w produkcji
UPS-ów ma dobrze przemyślaną strategię walki o wciąż rosnący rynek
systemów zasilania gwarantowanego w Polsce i dysponuje rozwiązaniami,
z którymi może śmiało przekraczać krajowe granice.