Działania skierowane do kanału partnerskiego mają na celu nie tylko obustronny wzrost sprzedaży. Ważnym elementem jest w tym przypadku również zwiększenie zasięgu informacji o produktach określonej marki lub dodatkowych usługach. Przykładem takiego podejścia jest program dla resellerów poznańskiego producenta rozwiązań zasilania gwarantowanego, firmy EVER. Jednym z elementów programu jest pomoc partnerom w prezentowaniu ich oferty podczas konferencji branżowych. Producent zapewnia wsparcie od strony organizacyjnej, partycypację w kosztach udziału, a także gwarantuje dostęp do produktów pokazowych i atrakcyjnych materiałów promocyjnych. To niezwykle istotne, gdyż resellerzy podczas tego rodzaju spotkań mogą kontaktować się z klientami, nawiązywać bliskie relacje, a w końcu prezentować najważniejsze korzyści płynące z oferowanych rozwiązań.

Od kilku lat razem z EVER-em uczestniczymy w konferencjach przeznaczonych dla informatyków z sektora publicznego. Wspólne działania przynoszą nam obustronne korzyści. Jako integrator doceniamy przede wszystkim merytoryczne wsparcie, czyli specjalistyczną wiedzę handlowo-techniczną i pomoc w doborze zaawansowanych rozwiązań – mówi Norbert Tokłowicz, dyrektor rozwoju i marketingu w Advatechu.

Przykład bliskiej współpracy producenta z resellerem – stoisko Evera i Advantecha podczas tegorocznego Wielkopolskiego Konwentu Informatyków IT w Administracji.

Partner EVER-a dodaje, że w przypadku integracji rozwiązań serwerowych i storage’u wiedza merytoryczna przedstawiciela producenta jest nieoceniona. Zapewnia mu dobór optymalnego zasilania gwarantowanego do rozwiązań przez niego oferowanych.

Doceniamy też rolę EVER-a w promocji naszej firmy i budowaniu portfolio nowych klientów. Wspólne uczestnictwo w konferencjach kierowanych do sektora publicznego, przede wszystkim w Wielkopolsce, ma istotny wpływ na zwiększanie świadomości administracji samorządowej i innych jednostek budżetowych dotyczącej bezpieczeństwa sprzętu i danych – podkreśla Norbert Tokłowicz.

Innym rodzajem działań, za pomocą których producenci wspierają dystrybucję swoich rozwiązań w kanale sprzedaży, jest niewątpliwie doradztwo merytoryczne dla partnerów. W segmencie zasilania awaryjnego wielu problemów przysparza integratorom poziom zaawansowania i trudność w doborze odpowiedniego rozwiązania do potrzeb i możliwości klienta. Z tego względu wdrożeniowcy bardzo chętnie nawiązują współpracę z takimi dostawcami rozwiązań, którzy oferują im nie tylko same urządzenia, lecz także usługi towarzyszące, w tym audyt techniczny i dostosowanie istniejącej instalacji do wymogów projektu.

Wizja lokalna, dobór rozwiązania, modyfikacja systemu zasilania, dopasowanie infrastruktury przy wykorzystaniu posiadanych przez klienta elementów zasilania, a także dostarczenie rozwiązania i jego instalacja w obiekcie, a w końcu przeszkolenie z obsługi – to wszystko są elementy kluczowe skutecznej sprzedaży. Wielokrotnie EVER zapewnił nam wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia u naszego klienta. Pamiętam doskonale chociażby wiele wyzwań, z którymi mieliśmy do czynienia podczas dostawy i instalacji w firmie Dragon Services z Łodzi. W grę wchodziły wymienione powyżej zadania, a także przepięcie urządzeń UPS. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie i fachowo – podkreśla Roman Skowroński, dyrektor działu handlowego łódzkiego E-Techu.

Często producenci oprócz niższej marży na produkcie czy usłudze oferują partnerom dodatkowo niestandardowe warunki finansowe zakupów. Nie jest to działanie o charakterze regularnym, ale pozwala docenić lojalność względem dostawcy. Przykładowo EVER umożliwia zakup w cenach specjalnych jako tzw. rabat demo. Taką obniżką są objęte obecnie rozwiązania serwerowe
UPS z serii Sinline i Powerline.

W związku z nadchodzącym końcem roku zachęcamy resellerów do autoryzacji partnerskiej. Otrzymają wiele korzyści wraz z gruntowną wiedzą techniczno-handlową, umożliwiającą skuteczną sprzedaż naszych rozwiązań – podsumowuje Paweł Pawlak, KeyAccount Manager EVER.

Więcej informacji o programie
ever.eu/partner