Sprzedaż zaawansowanych zasilaczy awaryjnych może stanowić wyzwanie, szczególnie w przypadku resellerów, którzy na co dzień skupiają się na innym rodzaju asortymentu. Dlatego EVER wprowadził specjalny proces wsparcia swoich partnerów handlowych, aby zainteresować ich sprzedażą wysokomarżowych (w porównaniu z małymi UPS-ami) instalowalnych rozwiązań jedno- i trójfazowych.

W ramach tego procesu handlowcy EVER przejmują na siebie cały ciężar doboru rozwiązania dla klienta wskazanego przez resellera – jego rolą staje się głównie pozyskanie klienta na rozwiązanie gwarantujące ciągłość zasilania oraz przeprowadzenie rozliczeń. Poznanie potrzeb, pomiary w siedzibie klienta, dobór odpowiedniego rozwiązania, dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie i opieka posprzedażowa – za to wszystko odpowiada EVER, a atrakcyjna prowizja od sprzedaży trafia do resellera. Przy tego typu projektach producent gwarantuje – obok wsparcia technicznego, handlowego, IT czy serwisowego – także, a może przede wszystkim, specjalną cenę, nawet jeśli przedmiotem sprzedaży i wdrożenia jest tylko jeden UPS.

Aby zapewnić kompleksową obsługę klienta przy skomplikowanych i bardziej wymagających projektach, angażowany jest zespół składający się z przedstawicieli EVER z działów: handlowego, technicznego, serwisu, a czasami także badań i rozwoju. Dzięki współpracy z klientem końcowym i resellerem mogą oni czerpać korzyści z posiadanego przez producenta doświadczenia, a jednocześnie wzbogacać swoją wiedzę. Rola takiego zespołu jest szczególnie ważna w przypadku, gdy w sieci elektrycznej klienta występują znaczące zakłócenia, problemy z tzw. „miękką siecią”, sytuacje wymagające krótkotrwałego, ale dużego zapotrzebowania na pobór mocy, czy też pojawiają się niechciane, dodatkowe koszty związane z mocą bierną. Na te i podobne problemy eksperci firmy EVER znajdą rozwiązanie gwarantujące niezawodność i bezpieczeństwo działania całego systemu zasilania, a także dające realne oszczędności finansowe, będące efektem racjonalnego gospodarowania energią.

Współpraca z poznańskim producentem jest nieoceniona zwłaszcza przy dostarczaniu rozwiązań zaawansowanych, w przypadku których wymagana jest dodatkowa wiedza i doświadczenie, a także odpowiednie uprawnienia elektryczne. Mowa przede wszystkim o trójfazowych rozwiązaniach zasilania. Dobrze jest, jeśli ich instalacja jest poprzedzona wywiadem technicznym, a zwłaszcza w przypadku Powerline Green Pro 33,powinna zostać zrealizowana przez autoryzowany serwis EVER. W razie konieczności serwisanci przekonują też inwestorów do instalacji dodatkowych akcesoriów, jak chociażby bypass zewnętrzny, który jest nieodzownym (choć często pomijanym przez kupujących) elementem systemu zasilania.

Sebastian Warzecha, dyrektor handlowy, EVER Sebastian Warzecha, dyrektor handlowy, EVER  

W ramach naszej strategii współpracy z resellerami przyjęliśmy założenie, aby nie musieli martwić się o aspekty techniczne, gdyż bierzemy je na siebie. Dlatego mogą koncentrować się wyłącznie na budowaniu relacji ze swoimi klientami i skutecznym ofertowaniu UPS-ów marki EVER. Nasi inżynierowie są gotowi, aby w siedzibie klienta – w imieniu resellera – przeprowadzić wywiad techniczny, zweryfikować infrastrukturę pod instalację UPS-a, zrobić pomiary rzeczywistego zapotrzebowania, a także poznać problemy klienta. Na tej podstawie dobieramy takie rozwiązanie, które będzie optymalne do jego potrzeb i możliwości technicznych obiektu, gdzie ma być zainstalowane. Co więcej, zazwyczaj to pracownik działu handlowego EVER prowadzi rozmowy z klientem końcowym, a współpracujący z nim reseller jest na bieżąco informowany o ich aktualnym etapie. Oczywiście zapewniamy mu też odpowiednią marżę przy tego typu projektach.

  

Proces realizacji projektów przez inżynierów EVER u klientów

  • Opracowanie bilansu mocy na podstawie listy zasilanych urządzeń
  • Wizja techniczna w siedzibie klienta
  • Pomiar obciążenia w siedzibie klienta
  • Opracowanie raportu z wizji oraz pomiarów (w przypadku usługi płatnej)
  • Dopasowanie, a także rekomendacja rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta (w przypadku pomiarów bezpłatnych)
  • Wycena niestandardowej gwarancji i opcji serwisowych
  • Dostawa i podłączenie rozwiązania
  • Przeszkolenie użytkowników z obsługi sprzętu
  • Obsługa posprzedażna (przeglądy, serwis, nowe urządzenie)