Przejście na pracę zdalną i hybrydową zwiększyło ryzyko dla bezpieczeństwa sieci i urządzeń. Rośnie liczba ataków, a cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, by kraść dane czy wyrządzać inne szkody, choćby z pomocą nowych generacji ransomware. Zwykły antywirus nie wystarczy, by zabezpieczyć firmową sieć, która obecnie rozciąga się na zdalne lokalizacje, urządzenia i zasoby.

Znacznie lepszą ochronę niż klasyczne antywirusy zapewniają rozwiązania klasy EDR (Endpoint Detection & Response), do których należy ESET Enterprise Inspector – zaawansowane narzędzie służące do wykrywania nietypowego zachowania, zagrożeń i ataków, przeprowadzania ocen ryzyka i reagowania na zdarzenia, jak również prowadzenia dochodzeń i naprawy skutków ataków.

ESET Enterprise Inspector łączy w sobie wszystkie kluczowe rozwiązania zabezpieczające, skuteczną prewencję i natychmiastową reakcję, pozwalając na wczesne wykrycie i identyfikację zagrożeń (także dotąd nieznanych) i zapobieganie atakom (w tym zaawansowanym – APT), jak i na ograniczenie skutków naruszenia ochrony.

Przykładem zastosowania ESET Enteprise Inspector jest wdrożenie narzędzia do proaktywnego wykrywania ransomware’u (w tym jego nowych form), który należy do największych zagrożeń w sieci. Pakiet ten sprawdzi się też przy analizie behawioralnej i rozpoznawaniu najczęściej występujących zagrożeń, co pozwoli ocenić, czy firma użytkownika jest szczególnie narażona na atak. Efektywność działania Inspectora wynika choćby z tego, że zapewnia on nieustanne monitorowanie aktywności urządzeń i analizę ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco reagować na problemy z bezpieczeństwem.

Rozwiązanie ESET-u posiada funkcje zdalnego wykonywania skryptów PowerShell, które pozwalają na zdalną inspekcję i konfigurację komputerów w organizacji i neutralizowanie zagrożeń bez przerywania pracy użytkowników. Można skonfigurować zasady dostępu do sieci i jednym kliknięciem odizolować zainfekowane urządzenie.

EDR jest łatwy we wdrożeniu i obsłudze, można więc go zastosować w firmach, które nie posiadają fachowców ds. cyberbezpieczeństwa czy własnych centrów operacji bezpieczeństwa (SOC). API umożliwia integrację pakietu z narzędziami SIEM, SOAR, systemami zgłaszania problemów i wieloma innymi. Chroni systemy Windows i macOS, co pozwala zabezpieczyć środowiska wieloplatformowe.

Zadziała w każdej organizacji

Wykrywanie szkodników ułatwiają filtry danych, sortujące zagrożenia według popularności plików, reputacji, podpisu cyfrowego, zachowania lub informacji kontekstowych. 

Dzięki dostosowaniu reguł zachowania, Inspector może być skonfigurowany do wykrywania dotychczasowych zagrożeń i skanowania całej bazy danych zdarzeń. Wszystkie reguły są oparte na języku XML, co pozwala na ich łatwą edycję i precyzyjne dostosowywanie do potrzeb środowisk korporacyjnych, w tym integracji z SIEM.

Rozwiązanie EDR jest dostępne w biznesowym pakiecie bezpieczeństwa ESET PROTECT Enterprise ON-PREM. Pakiet jest spójnym systemem ochrony zawierającym m. in. funkcje endpointów i serwerów, pełne szyfrowanie dysków, sandboxing oparty na chmurze oraz moduł EDR.

Najważniejsze funkcje ESET Enterprise Inspector to…  
  • wykrywanie zaawansowanych zagrożeń,
  • blokowanie ataków bezplikowych,
  • ochrona firmy przed zagrożeniami zero-day,
  • ochrona przed ransomware,
  • zapobieganie naruszeniom zasad obowiązujących w organizacji.