Popularność usług MPS rośnie w ostatnich latach bardzo szybko. Z danych IDC wynika, że już teraz korzysta z nich co piąta firma. Nic dziwnego – odpowiednio wdrożone narzędzia do monitoringu, kontroli i analizy zadań drukowania przynoszą przedsiębiorstwom wiele korzyści, m.in. wyeliminowanie zbędnych wydruków i ograniczenie możliwości ujawnienia poufnych dokumentów.

Epson do kwestii usług zarządzania drukiem podchodzi kompleksowo. Firma oferuje zestaw komplementarnych rozwiązań, ułatwiających użytkownikom zapanowanie nad wszelkimi operacjami związanymi ze skanowaniem, drukowaniem oraz obiegiem dokumentów. Na przykład Epson Device Admin to oprogramowanie do centralnego zarządzania sprzętem za pomocą jednego, wygodnego w obsłudze interfejsu. Jest kompatybilne z wieloma modelami drukarek oraz skanerów sieciowych i zapewnia kontrolę wszystkich aspektów ich pracy. Administrator może je zdalnie instalować i konfigurować, monitorować ich działanie, wykrywać i rozwiązywać problemy, a także zabezpieczać sprzęt. Przynosi to konkretne korzyści, chociażby w postaci efektywnego wykorzystania infrastruktury drukarek i skanerów oraz materiałów eksploatacyjnych. Ogranicza też ryzyko przestojów.

Za pomocą Epson Device Admin można uporządkować nadzorowane drukarki według rodzaju lub lokalizacji. Na przykład głównej grupie drukarek nadać nazwę miasta, a określone podgrupy przydzielić do konkretnych budynków albo biur, te z kolei podzielić na piętra lub działy. Administrator bez trudu może też stworzyć szablon konfiguracji dla jednego urządzenia, a następnie skopiować go celem wykorzystania w innych maszynach w dużej flocie.

 

Inne aplikacje

Przydatne funkcje zapewnia też aplikacja Epson Print Admin, służąca do zarządzania i monitorowania zadań wydruku bądź skanowania. Realizuje m.in. zadania związane z wydrukiem podążającym (po zalogowaniu się), umożliwia precyzyjne definiowanie tego, kto i co może drukować – minimalizuje się w ten sposób ryzyko przypadkowego lub intencjonalnego wycieku informacji, a także ogranicza liczbę zadrukowywanych zbędnie kartek. Aplikację można wykorzystać do analizowania zadań wydruku w firmie, co bardzo przyda się np. podczas szukania oszczędności.

Doskonałym rozwiązaniem z dziedziny zarządzania sprzętem marki Epson jest także aplikacja Document Capture Pro. To zaawansowane narzędzie do nadzoru nad zadaniami skanowania. Służy do obsługi wielu typów dokumentów, materiałów źródłowych różnej wielkości i rodzaju. Zapewnia bezpośrednie przekazywanie digitalizowanych treści do wskazanych użytkowników, katalogów, folderów w chmurze i zewnętrznych aplikacji.

 

Open Platform

Sprzęt japońskiego producenta wykorzystuje oprogramowanie Epson Open Platform, dzięki któremu możliwe jest łatwe integrowanie produktów firmy z rozwiązaniami, usługami i sprzętem innych producentów.

Użytkowników biznesowych może też zainteresować program Print & Save – profesjonalny, zarządzany pakiet usług drukowania. Dzięki niemu można znacząco obniżyć (nawet o 40 proc.) koszty druku – nie trzeba bowiem kupować osobno materiałów eksploatacyjnych i pakietów serwisowych. Po oszacowaniu miesięcznego zapotrzebowania na usługi wydruku u danego klienta końcowego, ustalana jest stała miesięczna opłata za druk. W ramach tej kwoty firma otrzymuje dobrane do potrzeb urządzenia drukujące i materiały eksploatacyjne oraz pełne wsparcie techniczne.

Większość rozwiązań MPS Epsona dla małych i średnich firm jest darmowa. Bez opłat partnerzy mogą je oferować klientom, których flota składa się tylko ze sprzętu japońskiego producenta.

Więcej informacji: Szymon Kaczorowski, szymon.kaczorowski@epson.eu

www.epson.pl/zarzadzaniedrukiem