Po
ponad 40 latach obecności na polskim rynku i dynamicznym wprowadzeniu
portfolio produktów do dystrybucji w 2013 r., Emerson Network Power
rozszerza kanał dystrybucyjny. Ostatnio region działań polskiego oddziału
producenta, obejmujący także Litwę, Łotwę i Estonię, powiększył się
o kraje Central and Southern
Europe (w pierwszym etapie o Rumunię i Węgry). Równocześnie Emerson
Network Power kładzie bardzo mocny nacisk na to, aby coraz lepiej docierać do
grupy polskich resellerów, którym zawdzięcza sukcesy w kraju. Ponad dwa
lata intensywnych starań wprowadziły amerykańskiego vendora do czołówki
dostawców zasilania gwarantowanego, klimatyzacji precyzyjnej, zintegrowanych
szaf rack oraz listew PDU w kanale dystrybucyjnym. Producent stawia na
dalszy rozwój i poszerza zakres swoich działań o współpracę
z docenianym na polskim rynku IT dystrybutorem z wartością dodaną
– firmą Veracomp.

 

Kompleksowa obsługa
klienta

Szybko zmieniający się
rynek wymusza częstsze niż kiedyś unowocześnianie infrastruktury IT
w przedsiębiorstwach każdej wielkości. Za tym idzie konieczność
dostosowywania systemu zasilania gwarantowanego. Integratorzy, którzy zyskali
zaufanie klienta i nawiązali z nim stałą współpracę, powinni
z jednej strony skupić się na oferowaniu mu rozwiązań będących dla
użytkownika źródłem korzyści nie tylko czysto technicznych, ale
i biznesowych. Z drugiej zaś – obudować swoją ofertę usługami. Takie
działanie doprowadzi do długoterminowej współpracy integratora z firmą,
którą obsługuje. Kooperacja Emerson Network Power z Veracompem, który od
lat specjalizuje się w doradztwie biznesowym i technicznym oraz
pomocy integratorom przy realizacji projektów, sprzyja kompleksowej obsłudze
klientów w zakresie zasilania gwarantowanego i wszystkiego, co się
z tym wiąże.

Współpraca obu firm
będzie polegała na łączeniu kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia
w zakresie projektowania i wdrożeń infrastruktury dla centrów danych,
aby zaspokajać indywidualne potrzeby zarówno resellerów, jak
i użytkowników końcowych. Integratorzy mogą liczyć na profesjonalne
wsparcie techniczne, sprzedażowe oraz serwisowe.

Jak podkreśla Paweł Umiński, Channel Sales Manager
w Emerson Network Power, sam producent i jego nowy dystrybutor to
firmy, które od wielu lat z sukcesem wykorzystują model sprzedaży
projektowej. Jest to możliwe dzięki wyspecjalizowanym menedżerom sprzedaży
ściśle współdziałającym z grupą inżynierów oraz pracowników serwisu. Dbają
oni o dobór odpowiednich urządzeń oraz utrzymanie sprawności wdrożonych
systemów. Paweł Umiński wyraża przekonanie, że wspólne działania z grupą
lojalnych, starannie dobranych partnerów przyniosą wszystkim korzyści na wielu
płaszczyznach biznesu.

 

Z kolei Mirosław Chełmecki, dyrektor Działu Serwerów
i Pamięci Masowych w Veracompie, zwraca uwagę, że podpisanie umowy
dystrybucyjnej z Emerson Network Power to krok uzupełniający ofertę tego
działu w zakresie systemów zasilania gwarantowanego. Dystrybutora cieszy
to, że szeroki wachlarz UPS-ów Emerson Network Power pozwoli wyjść
z ofertą produktową zarówno do małych instalatorów, którzy będą
zabezpieczać pojedyncze serwery czy macierze dyskowe, jak też do integratorów
systemów. Takich, którzy specjalizują się w dostarczaniu kompleksowych
rozwiązań do centrów danych oraz wdrażają systemy służące utrzymaniu działania
automatyki przemysłowej.

Sam Emerson Network Power niejednokrotnie podkreślał, że
przedstawianie klientowi kompleksowej oferty, na którą składają się serwery,
szafy, pamięci, okablowanie i dostosowane do nich systemy zasilania
gwarantowanego, jest kluczem do sukcesu firmy w obszarze UPS-ów.

Paweł Umiński

Channel Sales Manager, Emerson Network Power

Oferowanie kompleksowych rozwiązań
i dostosowanych do nich systemów zasilania gwarantowanego jest kluczem do
sukcesu firmy w obszarze UPS-ów.

 
Mirosław
Chełmecki

dyrektor Działu Serwerów  i
Pamięci Masowych, Veracomp

Partnerzy otrzymają
kompleksową pomoc w doborze i konfiguracji systemów podtrzymania
zasilania i zabezpieczania urządzeń przed przepięciami w sieci.

 

Małgorzata
Moskal

Product Manager, Veracomp

Szerokie portfolio
produktów, jakość ich wykonania i rozpoznawalność marki Emerson Network Power
to elementy, które budują zaufanie klientów.

 

 
Specjaliści z każdej strony

Zaoferowanie
odbiorcy właściwego rozwiązania wymaga znajomości jego oczekiwań i dobrego
rozeznania w rynkowej ofercie. Wiedza inżynierów i specjalistów
handlowych Emerson Network Power oraz szeroki asortyment, jakim dysponuje producent,
zagwarantuje partnerom dobór rozwiązania, które będzie najbardziej odpowiednie
pod względem technologicznym i ekonomicznym. Dodatkowo partnerzy handlowi
Veracompu będą mogli podczas szkoleń uzyskać wiedzę z zakresu serwerów
i macierzy dyskowych. Mogą też liczyć na kompleksową pomoc w doborze
i konfiguracji systemów podtrzymania zasilania lub zabezpieczania urządzeń
przed przepięciami w sieci. Już wkrótce w demoroomie Veracompu
zostaną zainstalowane UPS-y Emerson Network Power – będą wykorzystywane podczas
prowadzonych szkoleń technicznych. Rozwiązania Emerson Network Power przybliżą
partnerom handlowym krakowskiego dystrybutora także cykle seminariów
i webinarów.

Co do tego, że współpraca
Veracompu z Emerson Network Power
przyniesie resellerom duże korzyści biznesowe, nie ma wątpliwości Małgorzata
Moskal, Product Manager w Veracompie. Zdaniem specjalistki szerokie
portfolio produktowe, rozpoznawalność marki, a przede wszystkim jakość
wykonania rozwiązań – to kluczowe elementy pozyskujące zaufanie klientów.

 

Klimatyzacja precyzyjna: ważny element oferty

Podpisana na początku
czerwca umowa dystrybucyjna umożliwia także proponowanie odbiorcom końcowym
systemów klimatyzacji precyzyjnej. Mają one zapewniać odpowiednią temperaturę
i poziom wilgotności w pomieszczeniach, w których działają
systemy informatyczne. W tym wypadku partnerzy Veracompu również będą
mogli posiłkować się wiedzą technologiczną specjalistów dystrybutora
w zakresie doboru najwłaściwszego rozwiązania, odpowiedniego
rozmieszczenia urządzeń chłodzących oraz optymalnych parametrów. W taki
sposób, aby moc urządzeń z jak największą sprawnością przekładała się na
warunki chłodzenia.

Korzyści dla partnerów

• większa dostępność rozwiązań Emerson Network Power w
kanale partnerskim

• portfolio Emerson Network Power w Veracompie dostosowane
zarówno do integratorów pracujących przy dużych projektach, jak i mniejszych
firm integratorskich

• profesjonalne wsparcie techniczne, sprzedażowe oraz
serwisowe dla partnerów i ich klientów

• planowany cykl seminariów i webinariów na temat rozwiązań
Emerson Network Power

• demoroom w Veracompie z zainstalowanymi UPS-ami Emerson
Network Power, które będą wykorzystywane podczas prowadzonych szkoleń
technicznych.