Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, większość małych i średnich przedsiębiorstw nie zatrudnia pracowników o specjalistycznych kompetencjach cyfrowych. Takie osoby są pracownikami niespełna 8 proc. małych i 30 proc. średnich firm. Oznacza to, że w polskich przedsiębiorstwach brakuje kompetencji niezbędnych do zarządzania infrastrukturą IT.

Jednocześnie cały czas rośnie wykorzystanie przez polskie MŚP rozwiązań chmurowych – w 2013 r. używało ich zaledwie 13,4 proc. średnich firm, a w 2018 r. odsetek ten wzrósł do 19 proc. Najczęstszą przyczyną, z powodu której przedsiębiorstwa nie korzystają z usług w chmurze, był niewystarczający poziom wiedzy. Ponad 35 proc. ogółu firm w Polsce podało właśnie ten powód jako główną barierę do inwestycji w chmurę.
W związku z niepewną sytuacją gospodarczą, firmy będą poszukiwały rozwiązań, które z jednej strony będą wymagały od nich jak najmniejszych nakładów na wyspecjalizowaną kadrę, ale także optymalnych pod kątem kosztów użytkowania. Mówiąc wprost, będą szukały oszczędności, jednocześnie dbając o ciągłość działania.

OPEX zamiast CAPEX

Rozwiązaniem dopasowanym do tych potrzeb jest nowy model korzystania z infrastruktury data center, który do swojej oferty wprowadziło Fujitsu. Zamiast kupować cały sprzęt wraz z oprogramowaniem na własność (CAPEX) polskie firmy mogą skorzystać z rozwiązań „płać za to, co wykorzystasz” i co miesiąc opłacać fakturę w formule podobnej do leasingu (OPEX).  Jest to kompromis między posiadaniem własnej infrastruktury data center a chmurowym modelem rozliczeń.

Elastyczny model od Fujitsu eliminuje wiele barier wejścia w nowoczesną infrastrukturę IT. Największym wyzwaniem w wypadku wielu projektów jest jednorazowe zgromadzenie i wydanie znacznych środków na zakup odpowiednich rozwiązań. To duże ryzyko, które model OPEX-owy eliminuje. Pozwala też bardziej efektywnie planować budżet na IT oraz na bieżąco kontrolować koszty – tłumaczy Piotr Brychczyński, Business Development Manager w Fujitsu Polska.

Tworzenie, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury IT w modelu „płać za to, co wykorzystasz” można porównać do systemu rozliczeń za energię elektryczną. Użytkownik płaci ratę abonamentową za możliwość korzystania z infrastruktury (serwery, pamięci masowe, dyski lokalne Fujitsu) oraz za to, jak dużo zasobów w miesiącu zużyje (środowisko VMware do wirtualizacji systemów IT). Inwestycja potrzebna na start w modelu OPEX jest dużo niższa niż w modelu CAPEX. Ponadto, według obliczeń Fujitsu, TCO (całkowity koszt korzystania z rozwiązania) w modelu OPEX może być nawet o 60 proc. niższy niż w modelu CAPEX.

Korzyści dla resellerów i partnerów

Większa elastyczność w korzystaniu z infrastruktury IT oraz planowaniu kosztów związanych z jej utrzymaniem i budową, opłaca się nie tylko klientom końcowym, ale również partnerom handlowym, którzy włączą rozwiązanie Fujitsu do swojej oferty.

Model „płać za to, co wykorzystasz” to uzupełnienie oferty produktowej Fujitsu o element, który pozwala naszym partnerom jeszcze bliżej związać się ze swoimi dotychczasowymi klientami i budować z nimi relację z ogromnym potencjałem na dalszy rozwój. Zapewnia też rozbudowanie kompetencji w zakresie tworzenia zwirtualizowanych środowisk IT. To również dodatkowe źródło dochodów, które pozytywnie wpływa na, tak ważny dziś, cash flow firm resellerskich – zauważa Piotr Brychczyński.

Partnerzy zainteresowani włączeniem do swojej oferty elastycznego rozwiązania Fujitsu powinni skontaktować się z jego oficjalnym dystrybutorem – firmą Veracomp.

Dodatkowe informacje:

fujitsudlabiznesu.pl/payg