Efektywne administrowanie sieciami komputerowymi to dziś nie lada wyzwanie dla działów IT. Pracownicy coraz częściej dopuszczają się nieuprawnionych działań. Oprócz tego, że instalują nielicencjonowane oprogramowanie, ich czyny zwiększają ryzyko udanego ataku hakerów. Co więcej, ilość wykorzystywanego w firmach oprogramowania i sprzętu rośnie, przez co coraz trudniej jest zapanować nad infrastrukturą IT. Z tego powodu zdecydowanie wzrastają również koszty potencjalnych awarii czy wycieków danych.

Narzędzie Axence nVision ułatwia pracę administratorom sieci oraz zapewnia zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmowych danych. W jednym pakiecie zawarto pięć różnego typu modułów (Network, Inventory, Users, HelpDesk oraz DataGuard), umożliwiających zarządzanie nowoczesną infrastrukturą IT. Zapewniają one m.in. monitorowanie sieci i zapobieganie przestojom w przesyłaniu danych, inwentaryzację zasobów IT wraz z audytem środków trwałych, wgląd w aktywność użytkowników stacji roboczych, intuicyjny helpdesk oraz zarządzanie prawami dostępu do zewnętrznych nośników danych.

 

Anna Łyczak

kierownik sprzedaży partnerskiej Axence

Nasze oprogramowanie kierujemy przede wszystkim do profesjonalistów IT, którzy na co dzień będą z niego korzystać, ale również do menedżerów sprawujących pieczę nad działami IT. Mamy bardzo wiele do zaoferowania członkom zarządów, zwykle pozostającym w bliskim kontakcie z osobami pełniącymi funkcję CIO. Na naszej stronie internetowej można znaleźć ciekawe opisy wykorzystania oprogramowania Axence. Warto podkreślić, że do naszej głównej grupy docelowej zaliczają się również nasi potencjalni partnerzy.

 

Axence nVision wyróżnia przede wszystkim kompleksowość funkcji i komplementarność modułów. Dzięki wykorzystaniu tylko jednego narzędzia do osiągnięcia tak wielu celów, zyskujemy oszczędność czasu i pieniędzy. Modułowa struktura Axence nVision zapewnia natomiast jego dostawcom zaoferowanie produktu szytego na miarę, zawierającego komponenty odpowiednio dobrane do danej sieci i potrzeb użytkowników (klient nie musi kupować wszystkich modułów, jeśli zależy mu np. wyłącznie na inwentaryzacji). Odbiorcami rozwiązań Axence mogą być zarówno firmy prywatne, jak i sektor publiczny. Można je z powodzeniem stosować w sieciach składających się z kilku, jak i kilku tysięcy urządzeń końcowych.

 

Axence i partnerzy

Obecnie sieć partnerska Axence w Polsce liczy ponad 60 firm. Należą do niej zarówno integratorzy działający na skalę ogólnopolską, jak i mniejsi, działający lokalnie resellerzy. Niektórzy z nich wykorzystują też oprogramowanie Axence do świadczenia usług. Z kolei firmy audytorskie za pomocą modułu inwentaryzacji w Axence nVision są w stanie przeprowadzić pełny audyt legalności oprogramowania. Oprócz działań prowadzonych w Polsce, producent współpracuje także z resellerami z USA, Ameryki Łacińskiej, jak również z bardziej egzotycznych rynków (m.in. Filipiny czy Ghana).

W ramach programu partnerskiego obowiązują cztery poziomy: Reseller, Registered Partner, Advanced Partner oraz Expert Partner. Uczestnictwo w każdym z nich jest przyznawane na podstawie kompetencji sprzedażowych oraz technicznych partnerów. Producent zapewnia szkolenia autoryzacyjne, wsparcie techniczne oraz działania wynagradzające najbardziej zaangażowanych resellerów. Ci, którzy aktywnie i z sukcesami promują rozwiązania Axence, mogą liczyć na dodatkowe rabaty, jak również wsparcie marketingowe.

Dodatkowe informacje:

Anna Łyczak, kierownik sprzedaży partnerskiej 

Axence, anna.lyczak@axence.net,

tel. 531-509-333

Artykuł powstał we współpracy z firmą Axence.