Bezawaryjna łączność, większa przepustowość i maksymalizacja prędkości – to tylko niektóre zalety edge computingu. Ten najnowszy trend zakłada przeniesienie mocy obliczeniowej bliżej miejsca powstawania danych – na brzeg sieci, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą jeszcze efektywniej korzystać z danych dostarczanych przez Internet rzeczy (IoT).

Model przetwarzania krawędziowego szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku miejsc, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony lub gdy łącze jest narażone na awarie. Technologia ta umożliwia obniżenie wymagań dotyczących przepustowości łączy internetowych i zapewnia ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia przestojów, spowodowanych awariami łączy. Zaletą korzystania z edge computingu jest też zmniejszenie wymagań dotyczących mocy obliczeniowej – w rezultacie przedsiębiorstwa mogą znacząco zredukować koszty eksploatacji systemu.

Jak podkreślają przedstawiciele APC by Schneider Electric, klienci są coraz bardziej świadomi konieczności dostępu do danych, których nie jest w stanie zaoferować im cloud computing. Procesy o znaczeniu krytycznym są więc coraz częściej realizowane właśnie blisko klienta, tak by zapewnić ciągłość i sprawność przetwarzania. Istotne jest także, chociażby w obliczu zaostrzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, że edge computing może ułatwiać spełnienie wymogów regulujących proces przetwarzania danych. Przetwarzanie na krawędzi sieci, a więc de facto najbliżej miejsca, gdzie powstają informacje, pomaga w zatrzymywaniu poufnych danych w obszarach, które firma może w pełni kontrolować.

W przypadku sporej liczby usług przetwarzanie krawędziowe powoli staje się nie tylko udogodnieniem, ale i koniecznością. Mając na uwadze dynamiczne rynkowe zmiany, APC by Schneider Electric stworzyło kolejne rozwiązania z zakresu infrastruktury fizycznej przewidzianej do profesjonalnego przetwarzania danych, w tym Micro Data Center Xpress.

Obecnie na stronie przeznaczonej dla partnerów producenta (partner.schneider-electric.com) uruchomiony został specjalny konfigurator – Local Edge Configurator – umożliwiający zarejestrowanym resellerom samodzielne skonfigurowanie i dobór sprzętu. Dodatkowo resellerzy mają możliwość zgłaszania nawet najmniejszych projektów na platformie – rejestrując projekt składający się z co najmniej trzech produktów, zyskują jednocześnie szansę na odpowiedni rabat u autoryzowanych dystrybutorów (AB, ABC Data, Also, Ingram Micro, Tech Data i Veracomp). Producent zachęca resellerów do rejestracji w programie partnerskim i darmowego korzystania z konfiguratora.

 

Urszula Fijałkowska, dyrektor sprzedaży w APC by Schneider Electric

W dzisiejszych czasach najważniejsze w funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest bezpieczeństwo poufnych danych i procesów biznesowych. Korzystając z centrów danych, których funkcjonowanie oparte jest na przetwarzaniu krawędziowym, jak na przykład Micro Data Center Xpress od Schneider Electric, firma nie tylko zyskuje większą prędkość przesyłu, ale minimalizuje również ryzyko wystąpienia awarii sieci. Co więcej, wykorzystując tę technologię, ogranicza ruch informacji. Dlatego tak ważne jest, by reseller pomógł klientom zrozumieć, jakie korzyści z edge computingu mogą płynąć dla przedsiębiorstwa po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań.