Krawędź oczami specjalistów

Zrealizowane na zlecenie Schneider Electric najnowsze badanie IDC „Succeeding at Connected Operations with Edge Computing” podkreśla znaczenie technologii przetwarzania brzegowego w procesie przechodzenia do świata cyfrowego. Raport zawiera odpowiedzi ponad 1000 specjalistów IT i operacyjnych, w tym z branży przemysłowej, sektora ochrony zdrowia i edukacji. Odpowiedzi dostarczyły informacji na temat czynników napędzających inwestycje w rozwiązania wspierające przetwarzanie brzegowe, wyzwań, jakie firmy napotkały podczas ich wdrażania, przeszkód w kontynuowaniu inwestycji oraz zaleceń strategicznych mających na celu wzmocnienie możliwości rozwiązań brzegowych w przyszłości.

Analiza potwierdza, że Edge Computing to kluczowy czynnik umożliwiający przejście do operacji połączonych w oparciu o technologię cyfrową (digital-first connected operations).

Organizacje inwestują w infrastrukturę brzegową przede wszystkim po to, aby poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne (50 proc. wskazań) oraz odporność i niezawodność systemów (44 proc.).

– Edge Computing jest jednym z głównych czynników umożliwiających realizację paradygmatu digital-first. Najczęstsze przypadki użycia infrastruktury brzegowej obejmują systemy cyberbezpieczeństwa do lokalnego monitorowania sieci operacyjnej, a także przechowywanie i przetwarzanie danych operacyjnych w celu ich migracji do chmury. Istnieje jednak wiele wyzwań, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, aby zapewnić odporność i niezawodność infrastruktury brzegowej, a tym samym połączonych operacji – dodaje Cezary Gutowski.

Ponad 30 procent respondentów wspomnianego badania doświadczyło „braku łączności lub powolnej łączności” we wdrożonych przez siebie rozwiązaniach brzegowych. Co więcej, 31 procent doświadczyło „przerwy w dostawie prądu lub wzrostu napięcia trwającego dłużej niż 60 sekund”.

– Krawędź operacyjna to punkt krytyczny, w którym tradycyjnie połączone systemy IT i OT łączą się i umożliwiają korzystanie z połączonych operacji. Infrastruktura brzegowa służy w tym przypadku jako punkt połączenia, który zachowuje autonomię operacji lokalnych, jednocześnie odblokowując chmurę i możliwości zdalne. Infrastruktura ta obsługuje również kluczowe przypadki użycia i obciążenia robocze wykraczające poza ustanowienie połączenia z chmurą – mówi Cezary Gutowski.

Jako zaufany partner i dostawca kompleksowych rozwiązań, Schneider Electric ściśle współpracuje z klientami przy opracowywaniu strategii mających na celu zapewnienie pewności, odporności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w trakcie projektowania, wdrażania i zarządzania na brzegu sieci. To możliwe dzięki odpornej, bezpiecznej, połączonej i zrównoważonej infrastrukturze fizycznej dla dowolnego środowiska brzegowego (aby zagwarantować pewność w połączonym świecie). Kolejny element to oparta na chmurze platforma monitorowania i zarządzania EcoStruxure IT, zapewniająca zdalną widoczność, w tym bezpieczeństwo, wgląd i zalecenia oparte na danych, możliwości raportowania oraz funkcje usług cyfrowych.

I wreszcie Schneider Electric oferuje zintegrowany ekosystem składający się z „sojuszy” w dziedzinie technologii informatycznych, globalnej sieci zaufanych, doświadczonych partnerów handlowych i inżynierów serwisowych oraz narzędzi projektowych opartych na regułach.

Aby efektywnie korzystać z technologii Edge Computing i wspierać przejście na operacje połączone w pierwszej kolejności z technologią cyfrową, organizacje powinny zadbać o:

  • Odporne, bezpieczne i zrównoważone zasoby zasilania i łączności: dzięki uwzględnieniu odpornych zasobów zasilania i łączności już na wczesnych etapach planowania infrastruktury brzegowej firmy mogą zmniejszyć ryzyko przestojów. Istotnym ułatwieniem są gotowe projekty rozwiązań infrastruktury w postaci Micro DC oraz Modular DC opracowane przez Schneider Electric, zapewniające pozbawione potencjalnych błędów rozwiązania projektowe, a także wdrożeniowe.
  • Zdalne monitorowanie i zarządzanie zasobami brzegowymi w dużej skali: bieżące zarządzanie infrastrukturą brzegową w większej skali będzie wyzwaniem dla wszystkich firm. Dysponowanie odpowiednimi umiejętnościami we właściwym miejscu i czasie będzie trudne, jeśli nie niemożliwe. Należy upewnić się, że zasoby brzegowe są wyposażone w sprzęt umożliwiający ciągłe zdalne monitorowanie i autonomiczne działanie.
  • Wsparcie zaufanych partnerów, którzy mają niezbędne umiejętności w zakresie wyżej wymienionych zasobów brzegowych: warto sprawdzić, czy zaufani partnerzy mogą zapewnić najlepsze praktyki branżowe i usługi w sytuacjach lub miejscach, w których samodzielne działanie jest niewykonalne z ekonomicznego lub fizycznego punktu widzenia. Często potrafią oni przewidzieć problemy, zanim te wystąpią. Warto też szukać partnerów, którzy są zaangażowani w zrównoważony rozwój, ponieważ 82 procent ankietowanych podało ten czynnik jako kryterium wyboru dostawców rozwiązań brzegowych.

Przeczytaj cały dokument „Succeeding at Connected Operations with Edge Computing” przygotowany przez IDC we współpracy ze Schneider Electric.