Wdrażanie technologii cyfrowych w kolejnych aspektach życia społecznego jest procesem ciągłym, ale i bardzo złożonym. Jego fundamentem jest moc tkwiąca w gromadzonych informacjach. Wykorzystywane na tym polu w sposób coraz śmielszy chmura i infrastruktura do przetwarzania na brzegu sieci (Edge Computing) uwalniają potencjał tkwiący w narzędziach cyfrowych w celu poprawy swojej wydajności oraz bezpieczeństwa i ochrony, ale także wzmocnienia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Coraz śmielsze przyjmowanie przez gospodarkę chmury obliczeniowej sprawia, że rosnąca liczba przedsiębiorstw decyduje się na hybrydowe środowiska, składające się z centrów danych w chmurze i tych zlokalizowanych np. w siedzibie firmy (ang. edge). Mimo że fizyczne właściwości i rozmiary tych centrów podlegają ciągłym zmianom i optymalizacji, pozostały w nich sprzęt ma niezmiennie kluczowe znaczenie. Dzieje się tak chociażby dlatego, że coraz więcej aplikacji działa w chmurze, a więc łączność z nią bez zakłóceń i opóźnień jest niezbędna do utrzymywania działalności biznesowej.

Niestety, większość centrów danych zlokalizowanych na brzegu sieci jest obecnie obarczona złymi praktykami projektowymi, co prowadzi do kosztownych przestojów. Systematyczne podejście do oceny dostępności centrów danych w środowisku hybrydowym jest więc niezbędne do tego, aby środki inwestycyjne były wydawane tam, gdzie przyniosą największy zwrot.

Digital-First Connected Operations

Włączenie do działalności przedsiębiorstwa rozwiązań cyfrowych powinno dotyczyć wszystkich aspektów biznesu, w tym operacji, rozumianych jako funkcje i czynności odpowiadające za bezpieczną, niezawodną i wydajną realizację procesów fizycznych, kluczowych dla funkcjonowania firmy.

– Obejmują one szeroki wachlarz obszarów, począwszy od produkcji, poprzez łańcuchy dostaw, a więc transport towarów lub usług oraz utrzymywanie aktywów, aż po infrastrukturę lub obiekty. Techniki umożliwiające łączenie operacji przynoszą na tym polu nie tylko optymalizację, ale również możliwość poprawy wyników biznesowych. Firmy, które już teraz z powodzeniem działają według tej filozofii, określamy mianem digital-first – mówi Cezary Gutowski, Menedżer Wsparcia Sprzedaży UPS w Schneider Electric.

Edge Computing pozwala zbliżyć treści wymagające dużej przepustowości i aplikacje wrażliwe na opóźnienia do użytkownika lub źródła danych, aby umożliwić transformację cyfrową, która może zwiększyć wydajność operacyjną i poprawić obsługę klienta.

Wyzwania, którym należy sprostać podczas przechodzenia na operacje połączone z technologią cyfrową (digital-first)  
  1. Bezpieczeństwo: w przypadku łączenia operacji duże znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Scenariusz ten wymaga zastosowania systemów i procesów dostosowanych do tego nowego paradygmatu. Jednak po podłączeniu do chmury obliczeniowej, moc danych operacyjnych można wykorzystać do wielu nowych i ulepszonych zastosowań. Informacje tego typu mogą usprawnić współpracę w przedsiębiorstwie i umożliwić zdalne operacje, które przyczynią się do zwiększenia wydajności pracy, a jednocześnie zapewnią firmom niezawodne możliwości zdalnego działania.
  2. Umiejętności: pracownicy muszą mieć odpowiednie kompetencje, aby realizować zadania w różnych środowiskach technologicznych. W tym celu firmy będą musiały nawiązać współpracę z nowymi partnerami i dostawcami ekosystemów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
  3. Niezawodność: ponieważ coraz większa część lokalnych funkcji operacyjnych jest obsługiwana zdalnie za pośrednictwem Edge Computingu, niezawodność działania tej technologii staje się kwestią o znaczeniu krytycznym.