Klienci się skarżą

Rozwiązania brzegowe mają, rzecz jasna, również swoje słabe strony. Przedsiębiorcy, którzy z nich korzystają, zgłaszają głównie problemy z łącznością i zasilaniem. Tymczasem, ponieważ coraz większa część lokalnych funkcji operacyjnych jest obsługiwana zdalnie za pośrednictwem edge computingu, niezawodność działania systemów brzegowych staje się krytyczna. Dlatego szczególnie istotne wyzwanie stanowi zdalne monitorowanie i zarządzanie zasobami brzegowymi w dużej skali. Niezbędny jest do tego celu specjalny sprzęt, co integratorzy powinni uwzględnić już na wczesnych etapach planowania infrastruktury brzegowej. Jednocześnie edge migruje w ostatnich latach w kierunku rozwiązań zintegrowanych, co też oznacza określone wymagania projektowe.

– Istotne jest całościowe podejście, aby uniknąć powstawania złożonych i silosowych rozwiązań, które w efekcie przyczynią się do wyższych kosztów zarządzania IT. W rozwiązaniach brzegowych niezbędna staje się możliwość konsolidowania technologii, tak aby można było analizować dane w miejscu ich powstawania, a także łatwo zarządzać infrastrukturą i skalować ją od centrów danych po urządzenia brzegowe – podsumowuje Radosław Buszan.

Zdaniem specjalisty 

Przemysław Szczęśniak, inżynier sprzedaży w dziale Secure Power, Schneider Electric  

Zapotrzebowanie na infrastrukturę brzegową jest podobne jak w zeszłym roku. Potencjał wzrostowy widzimy w zastosowaniach przemysłowych, które w dobie Industry 4.0 generują dużą ilość danych, wymagających gromadzenia i przetwarzania. Dostęp do nich w czasie rzeczywistym, bez opóźnień, może mieć wpływ na poprawę wydajności całego procesu. Kolejnym segmentem, który charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostowym, jest outsourcing związany z monitorowaniem i serwisowaniem infrastruktury brzegowej. W każdym z przypadków użytkownicy dążą do ujednolicenia infrastruktury w całej swojej firmie. Integratorzy, korzystając ze swojego doświadczenia, mogą pełnić rolę doradczą i wskazywać obszary lub problemy, które użytkownik powinien uwzględnić już na etapie koncepcyjnym. Mogą również przygotować powtarzalną konfigurację miniaturowych centrów danych i dostarczać je klientom w wersji gotowej do uruchomienia.

  
Adam Dyszkiewicz, Business Development Manager, Lenovo  

Rozwiązania brzegowe zdecydowanie zyskują na popularności. Zastosowanie edge computingu cały czas się poszerza – przede wszystkim dzięki naszym partnerom i budowanym przez nich rozwiązaniom dla konkretnych sektorów. Należą do nich projekty dla handlu detalicznego, ochrony zdrowia i przemysłu. Widzimy również coraz więcej wdrożeń dotyczących smart city – tutaj ciekawym referencyjnym projektem jest system realizowany przez Lenovo wspólnie z miastem Barcelona, gdzie dostarczamy inteligentną infrastrukturę, która wspiera wdrażanie prywatnej sieci autonomicznej 5G. Na polskim rynku zamierzamy zwiększyć swoją aktywność w obszarze edge computingu między innymi poprzez realizację referencyjnych projektów i edukację partnerów.