Urządzenia drukujące często są pomijane przy tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Użytkownicy i administratorzy pilnują wdrożenia bezpiecznych procedur na komputerach i telefonach, zapominają jednak o tym, że na wydrukach też znajdują się poufne dane. Tymczasem wykorzystanie standardowych funkcji dostępnych w większości urządzeń w znacznym stopniu ułatwia zabezpieczenie dostępu do przetwarzanych dokumentów.

Brother od wielu lat podkreśla, że przy obecnym wysokim poziomie ilości przetwarzanych i drukowanych danych, firmy kategorycznie powinny minimalizować ryzyko ich wycieku. Tym bardziej, że aby zapewnić bezpieczne środowisko druku – zarówno w biurze, jak też podczas pracy zdalnej – wystarczy przeprowadzić właściwą konfigurację urządzeń sieciowych. Jest to szczególnie ważne, gdyż aż 11 proc. wszystkich incydentów związanych z ochroną danych dotyczyło drukarek, a 59 proc. przedsiębiorstw doświadczyło przynajmniej jednej sytuacji, w której firma utraciła dane przez brak zabezpieczenia urządzenia drukującego („Glo-bal Print Security Landscape”, Quocirca, 2019).

Tak duża skala problemów powoduje, że przedsiębiorstwa powinny rozważać wdrażanie profesjonalnych urządzeń, które zapewniają wiele funkcji ochronnych. Używają szyfrowania SSL do ochrony komunikacji w sieci IP oraz umożliwiają drukowanie jedynie po uwierzytelnieniu za pomocą kodu PIN lub karty identyfikacyjnej w celu uzyskania pewności, że treść dokumentów jest widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników.

Większość urządzeń Brother wyposażonych jest w rozwiązanie Secure Function Lock, które daje pełną kontrolę nad tym, kto może drukować, faksować, skanować i kopiować. Funkcja ta umożliwia również nakładanie na poszczególnych użytkowników miesięcznych limitów wydrukowanych stron, a także możliwości druku w kolorze, co pozwala kontrolować koszty. Materiał skanowany na urządzeniu wielofunkcyjnym można z kolei zabezpieczyć hasłem lub poprzez wykorzystanie protokołu szyfrującego SSL. Niektóre urządzenia Brother mają też funkcję integracji ze środowiskiem Active Directory lub zastosowania protokołu LDAP w celu uwierzytelnienia użytkownika.

Zabezpieczenia w drukarkach Brother  
  • Domyślne, unikalne hasło dostępowe do ustawień urządzenia.
  • Filtrowanie adresów IP.
  • Opcja wyłączenia nieużywanych protokołów sieciowych (m.in. telnet, FTP, HTTP), które mogą być wykorzystane do ataku na sieć lokalną, a także interfejsów sieciowych, na przykład portu USB czy modułu sieci bezprzewodowej.
  • Możliwość rekonfiguracji menu urządzenia i ograniczenia dostępnej funkcjonalności do niezbędnych funkcji realizowanych przez użytkowników.
  • Ochrona dostępu do sieci z wykorzystaniem protokołu 802.1x.
  • Obsługa protokołu sieciowego SNMPv3 umożliwiającego szyfrowaną komunikację również podczas konfiguracji urządzenia i zarządzania nim.
  

Dla użytkowników Secure Function Lock w urządzeniach biznesowych dostępne jest także opcjonalne rozszerzenie Secure Print+. Umożliwia ono odbieranie wydruków przez uprawnioną osobę dopiero po przyłożeniu karty (flagowe modele mają wbudowany czytnik) lub wpisaniu kodu PIN na panelu drukarki. Rozwiązanie to działa z systemami Windows i macOS, możliwa jest też jego integracja z Active Directory. Do pracy zaś nie jest wymagany dodatkowy serwer, oprogramowanie lub podłączenie do chmury.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji opracowanego przez Brother raportu „The print security blind spot”. Jego autorzy prezentują informacje o ryzyku, na które wystawiają firmową infrastrukturę administratorzy, którzy nie przykładają szczególnej wagi do zabezpieczania urządzeń drukujących i skanujących.

Dodatkowe informacje: www.brother.pl, biuro@brother.pl