Najprawdopodobniej to nie ostatni okres gospodarczej izolacji, której doświadczamy ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem. Takie sytuacje mogą się od tej pory zdarzać regularnie, a biznes musi być na nie przygotowany. Z tego powodu przedsiębiorstwa zaczną zmieniać podejście do budowania infrastruktury IT, w tym również jej części odpowiedzialnej za druk biurowy.
W związku z tym, w jednej z kwietniowych ankiet na portalu CRN.pl, zwróciliśmy się do integratorów rozwiązań druku biurowego z pytaniem: jak pandemia wpłynie na twoje przychody z tego obszaru w skali całego roku? Odpowiedzi nie nastawiają optymistycznie. 15, 2 proc. respondentów wskazało najczarniejszy wariant wśród odpowiedzi, stwierdzając: to będzie katastrofa. 43,5 proc. oceniło, że wpływ zarazy zadziała na ich przychody zdecydowanie hamująco. Odpowiedź umiarkowanie hamująco – wybrało z kolei 15 proc. przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w ankiecie. Byli też tacy (4 proc.), którzy stwierdzili, że ich przychody się zwiększą, natomiast trochę tylko większy odsetek (4,9 proc.) stwierdził, że pandemia nie wywrze na tę część ich biznesu hamującego wpływu. Z kolei 17,4 proc. uznało, że jest za wcześnie, aby to oceniać.

Według czytelników portalu CRN.pl w zakresie rozwiązań druku biurowego, w skali całego roku, pandemia wpłynie najbardziej negatywnie na decyzje zakupowe klientów biznesowych z segmentu MŚP. Tak uważa 37,5 proc. odpowiadających na nasze drugie pytanie z kwietniowego cyklu. 6,3 proc. z uczestników ankiety wskazuje na odbiorców SOHO, a według 6 proc. takimi klientami będą jednostki administracji państwowej. Z kolei 37,5 proc. respondentów jest zdania, że z zakupów rezygnują w takim samym stopniu wszyscy wskazani w ankiecie odbiorcy biznesowi (SOHO, MŚP, public, duże firmy/korporacje). Ciekawe, że 12,7 proc. respondentów ankiety dotyczącej wpływu COVID-19 na decyzje zakupowe firm i instytucji, stwierdziło, że negatywnego oddziaływania po prostu nie będzie.

W czasach pandemii jeszcze częściej niż do tej pory mówi się o rozwiązaniach paperless, których adopcja powinna przyspieszyć w najbliższym czasie. Wzmocnienie kompetencji na tym polu zdaje się być dobrym kierunkiem dla firm, które koncentrują się na segmencie druku tradycyjnego, ponieważ daje szerokie pole do optymalizacji procesów obiegu dokumentów, jak również zarządzania informacją u klientów końcowych. Rozwiązań paperless w biznesie dotyczyło trzecie pytanie z cyklu kwietniowych ankiet dotyczących druku biurowego, którego wyniki przedstawiamy na wykresie poniżej. W opisanych ankietach wzięło udział 85 osób, czytelników portalu CRN.pl.