Ponad 500 innowacji w oprogramowaniu dla pamięci masowych

W centrum uwagi były nowości software’owe w pamięciach masowych. Ponad 500 ulepszeń oprogramowania dla platform Dell PowerStore, PowerMax i PowerFlex to szybszy wgląd w dane, większa kontrola nad środowiskami wielochmurowymi oraz zwiększona cyberodporność. Co ważne, wszystko to jest dostępne dla obecnych klientów bez dodatkowych kosztów.

Dell PowerStore. Najszybciej rozwijająca się architektura w historii firmy w wyniku udoskonaleń zwiększa wydajność obsługi mieszanych obciążeń o 50%, a jej pojemność może być większa nawet o 66%. Za sprawą replikacji Metro o wysokiej dostępności – opartej wyłącznie na oprogramowaniu i konfigurowanej za pomocą zaledwie kilku kliknięć – klienci zyskują większe możliwości w planowaniu strategii utrzymania ciągłości biznesowej.

Dell PowerMax. Zapewniająca wysoki poziom ochrony pamięć masowa dla krytycznych obciążeń staje się dzięki udoskonaleniom jeszcze bardziej cyberodporna. Umożliwia m.in. tworzenie cyfrowych bunkrów (cyber vaults) we wdrożeniach tradycyjnych i klasy mainframe. Funkcje CloudIQ pozwalają na wczesne wykrywanie cyberataków ransomware, minimalizując ryzyko szkód i przyspieszając odzyskiwanie danych. PowerMax oferuje teraz do 65 mln bezpiecznych migawek, co usprawnia odzyskiwanie systemów. Większa jest także wydajność, dzięki redukcji danych w stosunku 4:1.

Dell PowerFlex. Dzięki nowym usługom, umożliwiającym zunifikowanie funkcji blokowych i plikowych na jednej platformie, definiowana programowo infrastruktura skonsoliduje nowe i tradycyjne obciążenia. PowerFlex upraszcza korzystanie ze środowisk multicloud i DevOps, dzięki obsłudze plików i bloków dla wszystkich wiodących platform Kubernetes i orkiestracji kontenerów (dostarczanych przez Amazon, Google, Microsoft, Red Hat, SUSE i VMware).

Firmy na całym świecie oczekują od nas pomocy w szybszym rozwoju biznesu i przekształcaniu posiadanych danych w przewagę nad konkurencją. Dostarczamy im innowacje w zakresie oprogramowania dla całego naszego portfolio pamięci masowych, by mogły maksymalnie wykorzystać swoje dane i zasoby – powiedział Jeff Clarke, wiceprezes i COO w firmie Dell Technologies.

Ochrona dla APEX i nowe rozwiązania dla chmury

Dell Technologies wprowadza nowe rozwiązania dla chmury i funkcjonalności, które pomogą klientom w zarządzaniu aplikacjami oraz ochronie w centrach danych i środowiskach multicloud. Dzięki nim organizacjom będzie łatwiej przechowywać, zabezpieczać i kontrolować dane oraz aplikacje na coraz większej liczbie platform i lokalizacji.

Stworzone dla platformy usługowej APEX rozwiązanie Cyber Recovery Services upraszcza i przyspiesza odzyskiwanie systemów po cyberatakach. Oparte na subskrypcji usługi chronią dane w cyfrowym bunkrze na sprzęcie zarządzanym przez firmę Dell. Dodatkowo Dell będzie również współpracować z zespołami IT klienta w celu określenia zasad ochrony danych i strategii ich odzyskiwania. Cyber Recovery Services to pierwsze z serii nowych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń platformy APEX.

Dell zwiększa także możliwości ochrony danych swoich klientów w chmurach publicznych. Rozwiązanie PowerProtect Cyber Recovery dla Microsoft Azure działa na tych samych zasadach co APEX Cyber Recovery Services, zapewniając cyfrowy bunkier dla danych i opcje ich odzyskiwania. Z kolei usługa CyberSense dla Dell PowerProtect Cyber Recovery dla AWS przyspiesza odzyskiwanie danych, wykorzystując analitykę adaptacyjną i oparte na uczeniu maszynowym narzędzia śledcze do wykrywania i diagnozowania zagrożeń.

W oparciu o przedstawiony w styczniu projekt Alpine firma Dell zaprezentowała również, w jaki sposób jej oprogramowanie pamięci masowej może być używane w chmurach publicznych, takich jak AWS i Azure. Projekt Alpine zapewni mobilność danych i spójne operacje w środowiskach lokalnych i w chmurach publicznych.

Chmurowe partnerstwo Dell Technologies i Snowflake

Dzięki współpracy obu firm dane obsługiwane przez pamięci masowe Dell Technologies klasy enterprise będzie można zintegrować z usługą Snowflake Data Cloud. Partnerstwo umożliwi klientom Della zwiększenie elastyczności działania w środowiskach wielochmurowych, spełnianie wymogów dotyczących suwerenności danych oraz łatwe przekształcanie danych w wartościowe informacje ułatwiające podejmowanie decyzji.

Ponadto będą mogli używać danych przechowywanych w obiektowych pamięciach masowych on-premises firmy Dell, korzystając z usługi Snowflake Data Cloud. W rezultacie pozwala to łatwo i i zgodnie z potrzebami decydować, które dane przechowywać lokalnie, a które kopiować do chmur publicznych. Firmy będą dążyć do integracji produktów i udostępnienia wspólnej oferty na rynku w drugiej połowie 2022 r.

Zapewniamy naszym klientom narzędzia niezbędne do uzyskiwania wglądu w dane, bez względu na to, gdzie te dane się znajdują. Pierwsza w branży IT integracja systemów pamięci masowej on-premises z usługą Snowflake Data Cloud poszerzy ekosystem dostawców SaaS firmy Dell o wgląd w dane przechowywane zarówno lokalnie, jak i w chmurach publicznych – powiedział Jeff Boudreau, prezes Dell Technologies Infrastructure Solutions Group.

Solarne centra wspomogą rozwój lokalnych społeczności

Firma Dell Technologies, we współpracy z Computer Aid, Intel i Microsoft, zaprezentowała strategię Solar Community Hubs, która stanowi ewolucję stworzonego wcześniej programu Solar Learning Labs. Z nową inicjatywą producent wychodzi poza rozwiązania służące wyłącznie dla edukacji. Od teraz solarne centra zaoferują społecznościom w odległych rejonach na całym świecie także technologie ułatwiające dostęp do ochrony zdrowia i wspomagające rozwój zawodowy.

Budowane przy użyciu technologii firmy Dell centra Solar Community Hubs umożliwią wdrażanie łączności 5G, edge computingu i innych najnowszych rozwiązań. Każde centrum będzie zarządzane przez lokalną społeczność, oferując usługi odpowiadające na jej unikalne potrzeby. Centra zapewnią dostęp do wody, elektryczności i opieki zdrowotnej, a także zasobów służących ochronie środowiska. Członkowie społeczności będą mogli edukować się, korzystać ze szkoleń technicznych i wspierania przedsiębiorczości oraz poradnictwa w zakresie rozwoju kariery. Pomoże to w tworzeniu miejsc pracy i zapewnianiu stabilności finansowej tych społeczeństw.

Współpracując od 2011 r., Dell Technologies i Computer Aid wsparły powstanie 24 ośrodków Solar Learning Labs, które co roku docierają do 18 000 studentów i członków lokalnych społeczności w takich krajach, jak Brazylia, Kolumbia, Kenia, Meksyk, Maroko, Nigeria i RPA. We współpracy z organizacją Foundation for Amazon Sustainability (FAS) uruchomiono już także pierwsze centrum Solar Community Hub w brazylijskiej części Amazonii.

Obecnie Dell Technologies działa w ramach inicjatywy rozwoju Solar Community Hub z blisko 60 partnerami strategicznymi na całym świecie, zapraszając do współpracy nowych partnerów i klientów.