Projektowe wyzwania w centrum danych

Kompleksowe narzędzia do zarządzania mogą ułatwić operatorom centrów danych radzenie sobie z licznymi wyzwaniami już na poziomie projektowania i rozwoju zasobów. W dobrze zaprojektowanym data center liczy się bowiem skalowalność i elastyczność środowiska oraz wynikająca z powyższych łatwość wprowadzania w nim zmian i jego odporność.

Centrum danych to inwestycja długoterminowa, która może działać przez wiele lat, więc zaprojektowane dziś środowisko może się znacznie różnić się od tego, które będzie działać za jedną bądź dwie dekady. Z pomocą DCIM operator powinien znaleźć najlepsze sposoby obsługi dzisiejszych obciążeń i usług, przewidując jednocześnie, jak te zasoby mają się skalować w przyszłych latach.

Wyzwaniem jest więc w tym wypadku zadbanie o skalowalność i elastyczność, czyli znalezienie najlepszej odpowiedzi na rosnące potrzeby dotyczące przestrzeni, zasilania i chłodzenia, przy jednoczesnych próbach ograniczania ich kosztów. Co ważne, wynikające z zaspokojenia tych potrzeb zmiany nie powinny prowadzić do zbędnych przestojów lub kosztownego i czasochłonnego przeprojektowywania data center.

Ponieważ przedsiębiorstwo zależy od swojego centrum danych, to jeśli ono nie działa, ustaje działalność firmy. Projektanci i operatorzy data center muszą posiadać wiedzę o wszystkich zagrożeniach dla środowiska data center i odpowiednio ją wykorzystywać. Kluczowe staje się takie zaprojektowanie odporności i zarządzanie nią, by przerwy w dostawie prądu, awarie sieci, katastrofy środowiskowe, a także włamania i inne wrogie działania nie mogły doprowadzić do zniszczenia centrum danych.

DCIM: podejście strategiczne

Zespoły IT, które opiekują się centrum danych, szukają czegoś, co mogłoby w jednym pakiecie oprogramowania zaoferować zarządzanie wszystkim – od warstwy komponentów fizycznych po warstwy wirtualne i logiczne. Ma to związek z potrzebą przejścia od taktycznego administrowania, którego celem jest wyłącznie zapobieganie niepożądanym rzeczom, do myślenia strategicznego, opartego na dobrze zorganizowanym zarządzaniu. W postaci DCIM przejawia się chęć wykorzystania gromadzonej przez lata eksperckiej wiedzy o zasobach centrum danych do stworzenia zestawów procesów zarządzania takim środowiskiem przy użyciu konkretnych narzędzi. DCIM umożliwia zarządzanie przepływami pracy związanymi ze zmianami na poziomie infrastruktury fizycznej oraz powiązanie tej warstwy fizycznej z aplikacjami, które znajdują się na szczycie stosu technologicznego.

W trakcie swojej ewolucji DCIM stał się rozszerzeniem zarządzania infrastrukturą centrum danych na wiele innych systemów. Właściwie wdrożone kompleksowe rozwiązanie ułatwia na przykład szacowanie kosztów eksploatacji sprzętu, także tych związanych z jego przenoszeniem, dodawaniem lub wymianą. Pozwala też na określenie wartości, jaką każdy zasób zapewnia przez cały okres jego użytkowania. Ostatecznie, przełamując granice, które dzieliły działy IT i zespoły zarządzania obiektami, DCIM umożliwia ich efektywną współpracę w celu lepszego zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z centrum danych.

5 KORZYŚCI z wdrożenia DCIM w centrum danych  
  1. Zwiększona ciągłość działania Monitorowanie sprzętu i tworzenie raportów na podstawie zbieranych danych pomaga ocenić stan centrum danych i określić, czy jakikolwiek sprzęt wymaga wymiany.
  2. Zarządzanie wydajnością DC Oprogramowanie do zarządzania ułatwia przedsiębiorstwom modelowanie centrum danych, w tym alokowanie przestrzeni na nowy sprzęt i zarządzanie zasilaniem oraz chłodzeniem.
  3. Proaktywne zarządzanie incydentami Funkcje zarządzania w czasie rzeczywistym dają administratorom wgląd w stan ich centrów danych – bieżący oraz przewidywany w przyszłości.
  4. Zarządzanie energią DCIM umożliwia przedsiębiorstwom pomiar zużycia energii dla wszystkich urządzeń związanych z centrum danych. Ta wiedza pomaga im zmniejszyć zużycie prądu i koszty z tym związane.
  5. Większa produktywność DCIM umożliwia działom IT zdalne monitorowanie obiektów data center. Staje się to niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku brzegowych centrów danych (edge computing). Dzięki automatycznie generowanym alertom działy IT mogą śledzić fizyczne i logiczne komponenty oraz zapobiegać przestojom w centrum danych.