Nikogo nie dziwi fakt wykorzystywania przez przedsiębiorstwa oprogramowania składającego się z wielu zintegrowanych modułów, przy użyciu którego nadzorują i zarządzają kluczowymi aspektami swojej działalności – sprzedażą, finansami, produkcją czy dostawami. Im większa firma, tym ważniejsze staje się posiadanie takich narzędzi jak CRM czy ERP, które zapewniają wgląd w procesy biznesowe i kontrolę nad nimi. Podobnego wglądu oraz możliwości zarządzania wymaga firmowe centrum danych, które często stanowi jego największy i najcenniejszy zasób.

 – Zdalne monitorowanie parametrów w serwerowniach za pomocą oprogramowania do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) w ostatnich latach staje się coraz popularniejsze. I to nie tylko w największych serwerowniach przemysłowych, ale także w mniejszych przedsiębiorstwach. Taki monitoring pozwala łatwiej analizować dane i szybciej reagować na potencjalne zagrożenie w sposób całkowicie zdalny – mówi Przemysław Szczęśniak, inżynier sprzedaży Secure Power w Schneider Electric.

Dzięki DCIM przedsiębiorstwa mogą zmaksymalizować wydajność i ciągłość działania swoich serwerowni. Ułatwiają to rozwiązania do monitorowania błędów i wydajności, które są kluczowymi elementami pakietów do zarządzania infrastrukturą centrum danych. Zapewniają one proaktywną kontrolę nad potencjalnymi awariami i degradowaniem się chronionych zasobów. Wykorzystując takie niezależne od firmowych protokołów dostawców infrastruktury narzędzia, administratorzy mogą monitorować dowolny rodzaj sprzętu – serwery, zasilacze UPS, baterie, klimatyzatory HVAC itp.

Na podstawie zebranych informacji o poziomach wydajności i występujących błędach zarządzający centrum danych mogą ustalać różne typy alarmów i wysyłać je do właściwych pracowników lub zewnętrznych partnerów. Aby zapewnić im wszystkie wymagane informacje, przesyłane dane o błędach i poziomach wydajności mogą być wzbogacane o informacje przechowywane w bazie danych DCIM. Umożliwia to szybszą obsługę ewentualnych awarii i skraca czas naprawy.

– W systemie zasilania gwarantowanego możemy wykrywać anomalie świadczące o degradacji baterii, a tym samym w odpowiednim momencie dokonać jej wymiany. Wykrycie rosnącej temperatury, która przekracza progi ostrzegawcze, może dać nam z kolei czas, aby uruchomić zapasowy klimatyzator albo wyłączyć niektóre urządzenia generujące za dużo ciepła – tłumaczy Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager CEE w Vertivie.

Gwarancja wysokiego poziomu usług

Warunki funkcjonowania centrów danych są najczęściej określone przez umowy SLA (Service Level Agreements), które opisują jakość usług świadczonych albo wewnętrznym użytkownikom przedsiębiorstwa (z centrali firmy oraz jej oddziałów), albo zewnętrznym partnerom biznesowym i klientom. W zapewnianiu zagwarantowanego poziomu takich usług kluczowym elementem staje się stałe monitorowanie i zarządzanie centrum danych przy użyciu DCIM.

Dzięki narzędziom z obszaru DCIM można wykrywać naruszenia umów SLA, szybko znajdować ich przyczyny i wdrażać odpowiednie działania naprawcze. Co nie mniej ważne, zaawansowane monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą centrum danych pomaga w zapewnieniu ciągłości działania i sprawnym odzyskiwaniu na wypadek awarii. Ma to szczególne znaczenie na obecnym etapie transformacji cyfrowej, a także w związku z coraz bardziej wyśrubowanymi wymaganiami dotyczącymi zachowania zgodności z przepisami. Regulacje prawne i audyty szczegółowo określają procesy oraz procedury, które powinny być odpowiednio udokumentowane, a także skrupulatnie monitorowane.