Przy podejmowaniu takiej decyzji należy pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo danych oraz stabilność działania systemów. Bezpieczeństwo to kwestia kluczowa, bo w większości przypadków są to systemy służące do gromadzenia i przetwarzania danych poufnych: nazwisk, adresów, telefonów, e-maili czy faktur. Przy wyborze najlepszego rozwiązania decydujące znaczenie powinien mieć uznany standard bezpieczeństwa centrum danych.

Rozwój firmowej infrastruktury IT nieuchronnie wiąże się dla klienta z wieloma kosztami, między innymi z przeznaczaniem znacznych nakładów finansowych na zakup serwerów. Dochodzą do tego koszty związane z ich utrzymaniem oraz zatrudnieniem grupy specjalistów. Nie wspominając o tym, że za serwery lokalne trzeba płacić nawet wtedy, gdy są używane w minimalnym stopniu. Wykorzystanie mocy obliczeniowej w chmurze zapewnia natomiast optymalizację kosztów – firma płaci jedynie za zużyte zasoby i może swobodnie z dnia na dzień dostosowywać skalę usług do swoich potrzeb.

Bartłomiej Danek

wiceprezes  Beyond.pl

Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że Beyond.pl Data Center 2 to najnowocześniejsze centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej. I jedno z dwóch na kontynencie, które ma certyfikat Rating 4 według klasyfikacji ANSI/TIA-942, gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

Klient powinien mieć na uwadze nie tylko wygodę i redukcję kosztów. Dla funkcjonowania jego biznesu niezbędny jest wysoki poziom bezpieczeństwa zasobów IT. W tym kontekście cloud computing budzi często obawy, ale są one nieuzasadnione. W praktyce dane przechowywane w chmurze mogą być lepiej zabezpieczone od tych na serwerach lokalnych. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku decyzja dotycząca wyboru dostawcy usług.

Gdy pomaga się klientowi wybrać odpowiednie rozwiązania, dobrze jest mieć wiedzę na temat certyfikacji centrów danych. Instytucje takie jak Uptime Institute czy American National Standards Institute określają standardy rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, przyznając certyfikaty bezpieczeństwa na czterech poziomach.

Rating 4 to najwyższy możliwy stopień certyfikacji, niedostępny dla firm, które decydują się na lokalne przechowywanie danych. Centra danych o tym stopniu certyfikacji określane są jako „Fault Tolerant Site Infrastructure”, czyli w pełni odporne na awarie. Jak to możliwe? Beyond.pl Data Center 2 jest jednym z dwóch na naszym kontynencie, które posiada taki certyfikat. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że uszkodzenie jakiegokolwiek elementu infrastruktury nie spowoduje zatrzymania pracy. Dzięki temu centrum spełnia określone wymagania w aż czterech obszarach: architektura, mechanika, energetyka i telekomunikacja. Także fizyczne zabezpieczenia obiektu są zgodne z najwyższym standardem. Chroniąc lokalne serwery, przedsiębiorca nie będzie w stanie osiągnąć ochrony na tak wysokim poziomie. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja centrum danych. W przypadku chmury obliczeniowej umiejscowienie wszystkich data center Beyond.pl na terenie Polski zapewnia zgodność z wymogami UE i GIODO.

Należy pamiętać, że wiarygodny dostawca usług cloud computing musi mieć do dyspozycji co najmniej dwie lokalizacje swoich danych lub systemów. Chroni to przed sytuacją, gdy awaria paraliżuje pracę firmy. A może do tego dojść, gdy dane trzymane są na serwerach lokalnych. W przypadku awarii fizycznych maszyn zadania przejmuje po prostu inny serwer, a klient nawet nie dostrzega zmiany.

Paradoksalnie brak zaufania do wirtualnych serwerów i ostrożność w powierzaniu zasobów IT zewnętrznemu dostawcy przyczyniają się do wzmożenia prac nad jakością tych rozwiązań. Centra danych muszą ciągle doskonalić infrastrukturę, systemy i procedury, by proponować klientom dostęp do niezawodnych usług, oferując poziom bezpieczeństwa znacznie przewyższający ten zapewniany przez firmy lokalnie.