Podczas konferencji FutureReady producent zaprezentował zintegrowane urządzenie HyperScale X do zarządzania danymi zgromadzonymi w środowiskach fizycznych, wirtualnych, aplikacjach i bazach danych. Jest to pierwszy produkt w ofercie Commvault, który został zintegrowany z rozwiązaniami przejętej w ubiegłym roku spółki Hedvig. Dzięki temu zapewniono jego wysoką skalowalność, bezpieczeństwo danych oraz odporność na utratę dostępu do nich.

HyperScale X szczególnie sprawdza się w projektach migracji do chmur hybrydowych, środowisk kontenerowych i zwirtualizowanych – przyspiesza ich realizację oraz gwarantuje skalowalność wraz ze wzrostem środowiska IT klienta. Natomiast połączone w klaster urządzenia HyperScale X gwarantują dostępność danych w przypadku awarii jednego z nich, dzięki czemu można użytkownikowi zapewnić wyższy poziom usług, określony w umowach SLA, a także ograniczyć do minimum wpływ awarii na funkcjonowanie jego firmy.

W październiku br. Commvault rozszerzył możliwości skalowania przestrzeni w rozwiązaniu HyperScale X. W ramach bazującej na środowisku Microsoft Azure usługi Metallic Cloud Storage zapewnionajest przestrzeń dyskowa w chmurze do wykorzystania przez oprogramowanie Commvault Backup and Recovery oraz urządzenia HyperScale X. Danymi przechowywanymi w chmurze można zarządzać z jednego miejsca za pośrednictwem – stosowanej także w innych produktach tego dostawcy – centralnej konsoli Commvault Command Center.

Przemysław Mazurkiewicz, EMEA CEE Sales Engineering Director, Commvault  

Commvault zapewnia klientom prosty, bezpośredni dostęp do pamięci masowej w chmurze jako podstawowej lub dodatkowej docelowej lokalizacji kopii zapasowych. W kontekście faktu, że w czasie pandemii cyberprzestępcy zwielokrotnili liczbę ataków, wykorzystanie zasobów chmurowych zyskało na znaczeniu, bo dzięki ich wysokiej skalowalności udostępniają niemal nieskończoną przestrzeń w celu ochrony danych, w tym także przed ransomware’em. Widzimy także coraz większe zainteresowanie partnerów i klientów środowiskami kontenerowymi. Dlatego rozszerzyliśmy swoją ofertę dla platformy Kubernetes i umożliwiamy jej integrację ze wszystkimi typami implementacji – zarządzanymi samodzielnie przez firmę, jak też znajdującymi się w chmurze.

  

Hedvig dostępny dla Kubernetes

Producent zaprezentował też nowe rozszerzenia dla platformy Hedvig Distributed Storage, które umożliwiają jej współpracę z hybrydowymi i wielochmurowymi środowiskami Kubernetes oraz tworzenie i uruchamianie w nich nowoczesnych aplikacji. Integracja ze snapshotami dla kontenerów zapewnia ochronę aplikacji kontenerowych dla danego punktu w czasie. Dostępne są w nich też funkcje szyfrujące i dodatkowe możliwości ochrony danych za pomocą rozwiązań innych firm, bazujących na protokole KMIP.

Nowe rozszerzenia umożliwiają również bezproblemową ochronę danych przechowywanych w systemie Hedvig, ich migrację, używanie w środowisku produkcyjnym oraz odzyskiwanie po awarii. Migracja kontenerów ułatwia efektywne i inteligentne przenoszenie danych (z uwzględnieniem unikalnych zmian) w klastrach pamięci masowej Hedvig, środowiskach lokalnych i chmurze. Funkcje przyspieszają procesy DevOps oraz usuwają bariery związane z usługami Kubernetes zarządzanymi samodzielnie przez firmę lub w chmurze.

Platforma Hedvig Distributed Storage oferuje najszersze w branży możliwości integracji dotyczące infrastruktury lokalnej, chmurowej pamięci masowej oraz narzędzi do orkiestracji kontenerów. To kompleksowe rozwiązanie ułatwia zarządzanie danymi niezależnie od tego, czy znajdują się one w kontenerach, aplikacjach chmurowych czy tradycyjnych. Dzięki temu możliwe jest eliminowanie silosów oraz uproszczenie procesów związanych z zabezpieczeniem danych i zarządzaniem nimi. Commvault od lat jest zaangażowany w rozwój platform chmurowych, co potwierdza srebrny status członkowski w organizacji Cloud Native Computing Foundation.

Dystrybutorami rozwiązań Commvault w Polsce są firmy S4E i Veracomp.

Dodatkowe informacje: Daria Wosztyl, Channel Manager, Commvault, dwosztyl@commvault.com