Obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej sprawia, że wkrótce wszystkie dane pacjentów nierozerwalnie będą związane z różnego typu urządzeniami. Fakt ich centralnego przechowywania w szpitalnej serwerowni ma wiele zalet, wśród których najważniejsze to obniżenie kosztów zarządzania danymi i ujednolicenie dokumentacji pacjentów. Ale dla zarządów placówek medycznych stanowi to też niemałe wyzwanie – zebranie w jednym miejscu wszystkich wrażliwych danych oznacza konieczność wyjątkowej dbałości o ich bezpieczeństwo i ochronę przed niepowołanym dostępem.

 

Desktopy, aplikacje i pliki

Dzięki rozwiązaniom Citrix możliwe jest stworzenie w pełni zintegrowanego, bezpiecznego środowiska wirtualnych desktopów i aplikacji. Zapewni to użytkownikom korzystanie z różnego typu urządzeń końcowych – wystarczy, że zainstalowane na nich będzie oprogramowanie klienckie Citrix Receiver. Współpracuje ono z wieloma systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Mac OS, Chrome OS), również tymi, które są  przeznaczone dla urządzeń mobilnych (Android, iOS i Windows Phone/Mobile).

Oferowane przez Citrix oprogramowanie XenApp służy do wirtualizacji aplikacji i dostarczania ich w bezpieczny sposób do urządzeń klienckich. Wszystkie programy są zainstalowane wyłącznie na serwerach w centrum danych. W rezultacie administratorzy zyskują łatwiejszy sposób zarządzania nimi i dostępem do zgromadzonych danych. Równocześnie eliminowane jest ryzyko braku kompatybilności z poszczególnymi stacjami roboczymi czy urządzeniami mobilnymi.

Rozwiązania Citrix zapewniają:

• Szybki dostęp do medycznych danych pacjentów i aplikacji – ze stacji roboczych, terminali, przez przeglądarkę
internetową lub z urządzeń mobilnych.

• Pełną ochronę informacji medycznych.

• Możliwość dostosowania interfejsu aplikacji do rozdzielczości urządzenia.

• Łatwą integrację z urządzeniami peryferyjnymi: czytnikami kart zbliżeniowych (mogą być wykorzystywane do logowania), czytnikami kodów paskowych czy skanerami identyfikatorów.

 

Kolejnym rozwiązaniem, które znajdzie zastosowanie w większych placówkach  ochrony zdrowia, jest wirtualizacja desktopów z wykorzystaniem oprogramowania XenDesktop. Dzięki niemu możliwe staje się stworzenie środowiska, w którym dane „podążają” za lekarzem lub pielęgniarką. Gdy jedna z takich osób wyloguje się z komputera w jednym pomieszczeniu i zaloguje w drugim, odzyska pełen bezpieczny dostęp do danych, otwartych aplikacji i ustawień z chwili zamknięcia poprzedniej sesji.

W przypadku konieczności wysłania w bezpieczny sposób medycznych danych pacjentów poza placówkę (np. w celu konsultacji z innym specjalistą) pomocne może okazać się rozwiązanie do wymiany plików ShareFile. Są one przechowywane na serwerach w centrum danych placówki medycznej i nie trafiają do Internetu w niekontrolowany sposób. Transmisja jest szyfrowana, a administratorzy mają pełną kontrolę nad uprawnieniami dostępu do danych i sposobem ich wykorzystania.

 

Mobilnie i bezpiecznie

W coraz większej liczbie placówek medycznych standardem staje się wykorzystanie dostępu do danych pacjentów z urządzeń mobilnych. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego zdalnego uzyskania (np. podczas obchodu lub konsultacji) wszystkich informacji o pacjencie, historii jego chorób, przyjmowanych leków, przeprowadzonych zabiegów itd. Dostęp do tego typu danych odbywa się przez sieć bezprzewodową, więc obwarowany jest koniecznością ich zabezpieczenia w każdym możliwym obszarze.

Rozwiązanie XenMobile służy do profesjonalnego zarządzania zarówno samymi urządzeniami mobilnymi, jak i zainstalowanymi na nich aplikacjami. W ten sposób zagwarantowane zostaje bezpieczeństwo danych, z których korzystają użytkownicy. Dzięki wirtualizacji na urządzenie mobilne trafia tylko obraz aplikacji i w jego pamięci nie są zapisywane żadne informacje. Dodatkowo administrator może stworzyć specjalny wirtualny kontener, wewnątrz którego zostaną zainstalowane szpitalne aplikacje. W przypadku utraty urządzenia (kradzieży lub zgubienia) minimalizuje to ryzyko dostępu osób niepowołanych do danych. Są one zabezpieczone dodatkowym hasłem, a ponadto administrator może w sposób zdalny wymusić ich usunięcie.

Dodatkowe informacje:

Citrix Systems Poland, Regus Sheraton Plaza w Warszawie,

tel. (22) 657-00-00, e-mail: poland@citrix.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Citrix.