Oprogramowanie D-Link CentralWiFi Manager umożliwia zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi tego producenta i całą siecią bezprzewodową z jednego miejsca, nawet jeśli urządzenia są zainstalowane w różnych lokalizacjach czy wręcz w wielu miastach. To bezpłatne narzędzie (oferowane z wybranymi bezprzewodowymi punktami dostępowymi producenta) pozwala kontrolować nawet 500 punktów dostępowych, a także upraszcza proces ich konfiguracji. Zapewnia automatyczne sterowanie pasmem, kontrolę przepustowości oraz kanałów WiFi, dzięki czemu ułatwia optymalizację działania sieci.

Zastosowanie CentralWiFi Managera istotnie zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantuje utrzymanie spójności konfiguracji wszystkich urządzeń (ustawienia są przesyłane na punkty dostępowe przez szyfrowany tunel). Administrator nie musi więc poświęcać czasu na ręczne wprowadzanie ustawień do każdego punktu dostępowego osobno – są one automatycznie kopiowane do wszystkich urządzeń. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko popełnienia błędów podczas osobnej konfiguracji każdego punktu dostępowego, które mogą przełożyć się na wadliwe działanie całej sieci lub zagrożenie jej bezpieczeństwa.

Warto dodać, że zdalna kontrola jest możliwa także wówczas, gdy punkty dostępowe znajdują się za routerem lub zaporą sieciową i zarządzanie nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego protokołu HTTPS. Dodatkowo zarządzanie
punktami dostępowymi za pomocą CentralWiFi Managera wymusza bezpieczniejszy tryb ich pracy. Użytkownikowi można zapewnić wyłącznie podgląd pewnych parametrów konfiguracyjnych bez uprawnień do ich zmiany.

 
Na stałe i tymczasowo

Wśród narzędzi zapewniających bezpieczeństwo sieci zarządzanej przez CentralWiFi Managera jest autoryzacja użytkownika przez zewnętrzne serwery: LDAP, RADIUS oraz przy wykorzystaniu  lokalnych baz. Istnieje też możliwość tworzenia kont tymczasowych, autoryzowanych kodami ważnymi w ustalonym przedziale czasu. Wtedy dane logowania użytkownika są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu WPA lub WPA2. Administrator może również skorzystać z funkcji filtrowania autoryzowanych użytkowników według adresów MAC, a także z opcji ukrywania rozgłaszania identyfikatora SSID.

D-Link CentralWiFi Manager zapewnia stabilne i szybkie działanie sieci oraz gotowość do bezprzewodowych połączeń dzięki funkcji automatycznego zarządzania częstotliwością fal radiowych, optymalizacji przepustowości oraz priorytetyzacji przesyłania multimediów. Niezwykle przydatną cechą tego narzędzia są funkcje raportowania, dzięki którym administrator uzyskuje informacje o działaniu sieci i każdego punktu dostępowego osobno. Nie musi więc bezpośrednio logować się do każdego urządzenia (w rozbudowanych instalacjach mogą być ich setki), a w przypadku awarii może zdalnie je naprawić. Szczegółowe raporty o stanie sieci, zawierające rozbudowane prezentacje danych w formie graficznej, są generowane z poziomu interfejsu zarządzania.

Funkcja tworzenia kont przeznaczonych dla użytkowników pozwala na komercyjne wykorzystanie infrastruktury bezprzewodowej. Portal użytkownika można sprofilować do konkretnych, tymczasowych zastosowań, np. udostępniać sieć przy okazji imprez masowych, a uprawnienia do logowania przydzielać na podstawie kodów, voucherów lub opłat wnoszonych za pośrednictwem serwisów internetowych. Także w przypadku instalacji czasowych możliwe jest przyznawanie zróżnicowanych uprawnień użytkownikom, zgodnie z przyjętymi zasadami.

Autoryzowanymi dystrybutorami firmy D-Link są: ABC Data, Action i Veracomp.

Dodatkowe informacje:

Grzegorz Całun,

Pre-Sales Engineer, D-Link,

grzegorz.calun@dlink.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą D-Link.