Firma odpowiedzialna społecznie to taka organizacja, która z jednej strony słucha swojego otoczenia, prowadząc dialog z różnymi grupami tzw. interesariuszy. Z drugiej zaś wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie kroki we wszystkich obszarach działalności. Zgodnie z nowoczesnym podejściem do standaryzacji zarządzania odpowiedzialnością społeczną bardzo ważnym jej aspektem jest także edukacja konsumentów oraz zrównoważona konsumpcja.

Tym bardziej że ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na wprowadzających obowiązek edukacji społeczeństwa w zakresie postępowania z elektrośmieciami. Obowiązek ten może być traktowany jako ustawowa konieczność, ale może także wpisać się w DNA firmy i stać się elementem szerszej strategii CSR w obszarze edukacji. W końcu popyt na urządzenia elektryczne i elektroniczne będzie już tylko rosnąć, co oznacza, że właściwa edukacja ma na celu wychowanie świadomych konsumentów. Takich, którzy nie tylko będą wiedzieć jak, ale także dlaczego należy w określony sposób postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Modelowym przykładem długofalowego działania edukacyjnego o wymiarze CSR-owym jest autorski projekt ElektroEko „Moje miasto bez elektrośmieci”.  W jego zasięgu znajduje się obecnie co czwarty Polak, a w najbliższym czasie objętych nim ma być kolejne 15 mln rodaków. Realizowany od czterech lat program jest jednym z wielu działań podejmowanych przez ElektroEko w imieniu klientów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na polski rynek.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” opiera się na bezpośredniej współpracy z gminami, a także z placówkami oświatowymi w całej Polsce. Aby umożliwić mieszkańcom prawidłowe pozbycie się elektrośmieci, ElektroEko tworzy na terenach gmin i miast własne punkty zbiórek oraz oferuje mieszkańcom usługę bezpłatnych odbiorów dużych elektrośmieci z domu. Najczęściej mieszkańcy gmin pozbywają się zużytego i starego sprzętu komputerowego, takiego jak: niedziałające już laptopy, ekrany oraz myszki komputerowe i klawiatury.

Warto podkreślić, że placówki oświatowe biorące udział w programie otrzymują specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. Elementem programu jest Fundusz Oświatowy, generowany ze zbiórek elektrośmieci, a przeznaczony na pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych w szkołach aktywnych współpracujących z ElektroEko. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Związku Miast Polskich.

 

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” to…

 

 • 10 mln Polaków w zasięgu programu,

 • 3,5 tys. zaangażowanych placówek edukacyjnych,

 • bezpośrednia współpraca z największymi miastami w Polsce,

 • ogólnopolska sieć punktów zbierania,

 • bezpłatne odbiory dużych elektrośmieci z domów.

Materiał promocyjny