Odpowiednia aplikacja w chmurze umożliwia zarządzanie urządzeniami tworzącymi sieć (zarówno przewodową, jak i bezprzewodową), rozwiązaniami bezpieczeństwa, kamerami monitoringu, urządzeniami mobilnymi oraz sprzętem IoT (różnego rodzaju sensory). Chmura może też zapewnić dostęp do nowoczesnych narzędzi do monitorowania i kontroli zdarzeń oraz zasobów w sieci bez konieczności budowania skomplikowanych, kosztownych systemów zarządzania, znanych z rozwiązań tradycyjnych.

Przykładem takiego opartego na chmurze rozwiązania jest Meraki. Przewodnią myślą projektujących je inżynierów Cisco było zapewnienie kompleksowego zarządzania siecią, które jednocześnie będzie proste. W efekcie wszystkie elementy systemu są kontrolowane poprzez jedną platformę i jeden dashboard Meraki, dostępny z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia.

Modułowa budowa systemu pozwala na dopasowanie go do potrzeb klientów i elastyczną rozbudowę. Meraki obejmuje szeroką gamę linii produktowych, począwszy od sieci bezprzewodowych i przewodowych, przez systemy bezpieczeństwa i sieci SD-WAN, aż po zarządzenie urządzeniami mobilnymi oraz monitorowanie wizyjne i sensory IoT. Dzięki temu partnerzy producenta mogą budować dla swoich klientów indywidualnie dostosowywane rozwiązania. Także interfejs użytkownika można łatwo dostosować do specyfiki danego wdrożenia, co dodatkowo zwiększa personalizację rozwiązań.

Tworząc dla klientów kompleksowe, a przy tym łatwe w zarządzaniu rozwiązanie sieciowe, można dodatkowo zaoferować im funkcje zabezpieczeń (filtrowanie treści, ochronę przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym, a także możliwości śledzenia ruchu sieciowego). Jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa sieci (poprzez skuteczne wykrywanie i eliminowanie zagrożeń) zapewni wykorzystanie platformy Cisco Talos.

Z punktu widzenia partnerów Cisco, chcących rozwijać ofertę i tworzyć dla swoich klientów dostosowywane rozwiązania, dużą zaletą są możliwości integracji Meraki z innymi systemami. Tym sposobem można oferować rozwiązanie SASE (Secure Access Service Edge), integrujące rozwiązania chmurowe z zabezpieczeniami sieciowymi. Meraki umożliwia także łatwe integracje z innymi aplikacjami i narzędziami przy użyciu wtyczek programowych.

Co istotne, w oparciu o wybrane linie produktowe Meraki można również tworzyć własne usługi. Możliwości jest wiele – mogą to być usługi dostępu sieci bezprzewodowej dla pracowników lub gości, usługi inteligentnej SD-WAN, zaawansowanego bezpieczeństwa, monitoringu sieciowego albo IoT. Na dowolnym etapie wdrożenia takie usługi można rozbudowywać i rozszerzać o dodatkowe aplikacje oraz integracje z partnerami technologicznymi, aby w ten sposób zwiększyć swoje zyski.

O tym, jak szybko dodać do swojej oferty najgorętsze na rynku IT technologie (takie jak Cisco Meraki), będzie mowa na konferencji Channel Partner Experience 2023, która odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca w Łodzi. Najwyższy poziom merytoryczny wszystkich sesji gwarantują gospodarze wydarzenia: ALSO, Ingram Micro i TD SYNNEX. Partnerem medialnym wydarzenia jest CRN Polska.