Firma Avocent, część korporacji Emerson Network Power, rozwija oprogramowanie o nazwie Trellis. Służy ono do inwentaryzowania, wizualizowania, planowania zmian w centrum danych i monitorowania znajdującego się tam sprzętu. Jest to pełna implementacja koncepcji Data Center Infrastructure Management, czyli rozwiązania służącego do zarządzania infrastrukturą centrum danych. Dotyczy to zarówno części technicznej (listew dystrybucji zasilania PDU, zasilaczy UPS, szaf przemysłowych, klimatyzacji precyzyjnej, generatorów, czujników), jak i IT (serwerów, urządzeń sieciowych, pamięci masowych, maszyn wirtualnych).

Bramka zarządzająca Avocent

Ciekawym uzupełnieniem platformy Trellis jest bramka Avocent Universal Management Gateway (UMG). Rozwiązanie odpowiada za zbieranie danych ze wszystkich elementów zarządzalnych w centrum danych. Dzięki temu administratorzy otrzymują jeden punkt kontroli każdego zasobu w serwerowni. Wyeliminowana zostaje też konieczność korzystania z wielu oddzielnych systemów monitorowania.

Unikalną cechą UMG jest to, że łączy w sobie zadania czterech różnych produktów, gdyż jest wyposażony w funkcje przełącznika KVM, serwera portów szeregowych, zarządcy wbudowanych procesorów serwisowych oraz urządzenia do zbierania danych z czujników środowiskowych i innych modułów ochronnych. Dzięki zastosowaniu jednego, łatwego w obsłudze (za pomocą przeglądarki internetowej) urządzenia uproszczeniu ulegają zadania związane z monitoringiem i zarządzaniem całą infrastrukturą. Rozwiązanie Avocent Universal Management Gateway zapewnia też zwiększenie wydajności administratorów i wyeliminowanie konieczności zatrudniania ich w oddziałach firmy oraz skrócenie średniego czasu usuwania skutków awarii.

 

Komponenty platformy Trellis

 

• Trellis Inventory Manager — umożliwia stworzenie precyzyjnego i pełnego graficznego modelu centrum danych. Dostarcza informacji o tym, gdzie znajdują się urządzenia, jakie są powiązania między nimi, a także w jakim stopniu wykorzystują dostępne zasoby i jakimi cechami się charakteryzują (zasilanie, ciepło, miejsce, waga oraz porty sieciowe i zasilające).

• Trellis Change Planner — współpracuje z modułem Trellis Inventory Manager w celu zapewnienia precyzji i spójności dostarczanych informacji. Dba o to, aby instalacja, przeniesienie i wycofanie sprzętu z użytku było odpowiednio planowane w ramach projektów i zadań, monitorowane, a członkowie zespołu administratorów byli o tym informowani (dzięki temu można zminimalizować negatywny wpływ zmian na jakość usług dostarczanych przez dział IT, a także usprawnić jego pracę).

• Trellis Site Manager — dostarcza raporty na temat stanu infrastruktury centrum danych, łącznie z informacjami na temat warunków środowiskowych. Dzięki temu można szybko rozpoznać i rozwiązać problemy z dostępnością infrastruktury a także wydajnością systemu.

• Trellis Energy Insight — oblicza stosunek łącznego zużycia energii do jej wykorzystania na cele IT (wskaźnik PUE informuje o tym, jak zmiany w infrastrukturze wpływają na efektywność energetyczną, a w konsekwencji – na ogólny wynik finansowy firmy).

 

 

 

Monitorowanie centrum danych

Zazwyczaj menedżerowie centrów danych zmuszeni są do podejmowania decyzji na podstawie danych historycznych. Jednak, jak mówi dobrze znane w środowisku finansowym powiedzenie, wyniki osiągane w przeszłości nie mogą być wskaźnikiem dla przyszłych wyników. Jest to równie prawdziwe dla centrów przetwarzania danych. I dlatego, zamiast integrować grupę różnych systemów monitorowania w celu zbierania danych historycznych, platforma Trellis kolekcjonuje, agreguje i analizuje dane w kilka sekund po połączeniu z każdym urządzeniem i uzyskaniu źródłowych informacji. Dzięki danym zbieranym w czasie rzeczywistym personel IT ma dokładne rozeznanie, jakie procesy zachodzą w danym momencie. Istotna jest też możliwość analizowania skutków wprowadzenia planowanych zmian, co pozwala na podejmowanie na bieżąco dycyzji dotyczących ich wprowadzania.

Platforma Trellis zbiera i gromadzi dane ze środowisk rozproszonych i urządzeń heterogenicznych. Informacje te muszą być ze sobą umiejętnie skorelowane, aby kolekcjonowanie takiej ilości danych dało pełny wgląd w rzeczywiście zachodzące procesy. Na bazie tych informacji można wykryć wzorce i trendy zachowań oraz zaprezentować je we właściwym kontekście. Pozwala to natychmiast ocenić rzeczywistą kondycję infrastruktury, a także wpływ zakładanych zmian na ogólny stan i wydajność komponentów oraz całych obszarów, co ułatwia maksymalizację ich wydajności. Po podjęciu decyzji o zmianach możliwe jest przeprowadzenie ich za pomocą interfejsu platformy Trellis.

Z korzyścią dla wszystkich

Wdrożenie platformy Trellis zapewni wiele korzyści firmie zarządzającej własną serwerownią lub centrum danych. Wpłynie przede wszystkim na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki lepszej świadomości aktualnego stanu infrastruktury oraz możliwości jej elastycznej rozbudowy wraz ze wzrostem potrzeb, ale bez konieczności inwestowania „z zapasem”. Klienci na początku mogą wdrażać tylko podstawową wersję systemu, a później zwiększać jej funkcjonalność w kolejnych fazach.

Użytkownicy platformy Trellis mają do dyspozycji szczegółowy zapis zmian wprowadzanych w infrastrukturze centrum danych oraz możliwość wglądu w uprawnienia osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania administracyjne. Platforma Trellis wpływa też  pozytywnie na komunikację pracowników działu IT z osobami odpowiedzialnymi za inne elementy firmowej infrastruktury (np. systemy zasilania czy klimatyzacji). Dzięki niej mogą oni poznać wzajemnie swoje potrzeby i wymagania, co zmniejsza ryzyko nieplanowanych przestojów i innych problemów wynikających z braku koordynacji działań.

 

Trzy pytania do…

Krzysztofa Krawczyka, dyrektora Działu Systemów Zarządzania IT, Alstor

 

CRN Jakie konkretnie problemy swoich klientów mogą rozwiązać integratorzy, wdrażając u nich oprogramowanie DCIM?

Krzysztof Krawczyk Dzięki DCIM można bardzo szybko uzyskać niezbędne informacje o planowanych i realizowanych projektach IT oraz związanych z nimi wymaganiach. W większych firmach często istnieje osobny dział odpowiedzialny za infrastrukturę techniczną, który zajmuje się kwestią zasilania czy klimatyzacji. Natomiast dział IT odpowiada za infrastrukturę informatyczną, w której często wprowadza się zmiany. Serwery są przenoszone z miejsca w miejsce, dokładane są nowe przełączniki sieciowe, uruchamiane nowe maszyny wirtualne, które potrzebują większych zasobów dyskowych.

CRN Doświadczenie mówi, że komunikacja między tymi dwoma działami bywa bardzo ograniczona…

Krzysztof Krawczyk Niestety, tak. Gdy potrzebna jest nowa usługa, dział IT ją uruchamia, ale nie bierze pod uwagę faktu, że może to wymagać dodatkowej infrastruktury fizycznej. Listwa PDU czy UPS może nie wytrzymać obciążenia, klimatyzacja zaś może nie być w stanie odprowadzić ciepła. Bywa też, że z czasem zabraknie wolnej przestrzeni w szafach przemysłowych. Gdy potrzebna jest modernizacja infrastruktury fizycznej, trudno określić, jaki będzie to mieć wpływ na sprawne działanie świadczonych usług IT. Takich informacji dostarcza właśnie oprogramowanie DCIM.

CRN Jaką rolę w dostarczaniu tych rozwiązań odgrywa Alstor?

Krzysztof Krawczyk Alstor, jako jeden z nielicznych partnerów Emersona w skali globalnej, przystąpił do programu Trellis Early Adopters, skierowanego do firm z dużym doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań DCIM. Dzięki temu uzyskał dostęp do tej platformy od samego początku jej istnienia. Przeszliśmy szereg szkoleń i mamy certyfikowanych specjalistów z zakresu sprzedaży i wdrażania tego rozwiązania. Obecnie poszukujemy partnerów handlowych, których jesteśmy w stanie wspomóc w przygotowaniu dokumentacji przeznaczonej dla klienta oraz wspólnie zrealizować pierwsze wdrożenia, a także przeprowadzić odpowiednie szkolenia.

Dodatkowe informacje:

 

 

 

Krzysztof Krawczyk,

dyrektor Działu Systemów Zarządzania IT, Alstor

k.krawczyk@alstor.com.pl

 

Artykuł powstał we współpracy z firmami firmami Avocent i Alstor