Powstała w 1988 r. i wywodząca się ze
słynnych laboratoriów Bell Labs amerykańska firma CommVault oferuje oprogramowanie Simpana do zarządzania danymi. W ramach
jednej platformy łączy ono funkcjonalności związane m.in. z kopiami
bezpieczeństwa (zarówno taśmowymi, jak i dyskowymi), archiwizacją,
globalną deduplikacją, zabezpieczeniem środowisk wirtualnych, kopiami
migawkowymi, replikacją i przeszukiwaniem (e-discovery). Produkt CommVault
to w zamyśle jego twórców jedna konsola służąca do obsługi wszystkich procesów
związanych z zarządzaniem firmowymi danymi. W najnowszej, dziesiątej
wersji nie tylko zabezpiecza fizyczne i wirtualne serwery oraz stacje
robocze, ale także umożliwia odtwarzanie i współużytkowanie danych na
urządzeniach mobilnych (z systemami iOS, Android i Windows 8).

Nowością
w strategii dostawcy jest możliwość oferowania kilku specjalizowanych
pakietów. Dotyczą one konkretnych obszarów funkcjonalnych: maszyn wirtualnych
i backupu w chmurze (Simpana for VM Backup, Recovery and Cloud
Management), ochrony punktów końcowych (Simpana for Endpoint Data Protection),
archiwizacji poczty elektronicznej (Simpana for Email Archive)
i zarządzania kopiami migawkowymi (IntelliSnap Recovery).

Wcześniej klient płacił za wszystko nawet wtedy, gdy nie
używał kompletu funkcji. Teraz, wraz z dostępnością nowych pakietów,
zmienia się model licencjonowania. Licencje w tzw. modelu pojemnościowym
mogą być dowolnie łączone z nowymi pakietami. Integratorzy mogą więc
skonstruować ofertę w taki sposób, aby możliwie najlepiej odpowiadała
potrzebom klienta, a przy tym była dla niego atrakcyjna cenowo. Okazją do
przećwiczenia nowego modelu licencyjnego był ostatni punkt w programie
warszawskiego spotkania, czyli praktyczne warsztaty. Podzieleni na zespoły
partnerzy mieli na podstawie różnych opisów klienta zdefiniować jego problemy
i na tej podstawie stworzyć ofertę uwzględniającą nowe rodzaje licencji.

CommVault jest dostawcą,
który prowadzi swój biznes, opierając się w stu procentach na kanale
partnerskim. W Polsce dystrybutorem CommVaulta jest S4E, które stało się
nim dwa lata temu, zaraz po zainaugurowaniu działalności producenta na polskim
rynku. S4E prowadzi autoryzowane centrum szkoleniowe dla integratorów
i ich klientów oraz stanowi pierwszą linię wsparcia technicznego dla
rozwiązań amerykańskiego dostawcy.

W ubiegłym roku (czwartym z rzędu) CommVault został
przez analityków Gartnera uznany za lidera na rynku oprogramowania do backupu
dla przedsiębiorstw. Zdaniem producenta tym, co decyduje o rynkowej
przewadze Simpana, jest obok spójności i wszechstronności także
niezależność tej platformy od sprzętu, aplikacji, platform wirtualizacyjnych
i chmurowych. Dzięki temu partnerzy integrujący rozwiązanie nie są
ograniczani wyborem tych, a nie innych dostawców pozostałych elementów
systemu informatycznego.