Oprogramowanie  Commvault  ewoluowało wraz z kolejnymi wersjami. Do połączonych w jedną platformę backupu i archiwizacji dochodziły nowe funkcje, m.in. indeksowanie i wyszukiwanie zabezpieczanych danych. W najnowszej wersji, jak w żadnej wcześniejszej, priorytetowo potraktowano takie kwestie, jak uniwersalność, otwartość i niezależność sprzętową.

Uniwersalność polega na tym, że klienci mogą liczyć na pełną ochronę bez względu na to, czy chodzi o bezpieczeństwo informacji na urządzeniach mobilnych, serwerach fizycznych albo wirtualnych, danych znajdujących się w lokalnym data center lub w chmurze. Wykonując kopie zapasowe i tworząc archiwa, oprogramowanie Commvault zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich chronionych zasobów: plików, folderów i e-maili. Co ważne umożliwia ich aktywne, bieżące wykorzystanie, nie tylko składowanie na wypadek awarii.

Nową wersję platformy cechuje otwartość na integrację z innym oprogramowaniem. Umożliwiając korzystanie z interfejsów programowych API, producent daje dostęp do chronionych danych np. narzędziom analitycznym. Z kolei niezależność platformy programowej od warstwy sprzętowej zapewnia partnerom i ich klientom wybór preferowanych przez nich dostawców sprzętu. Co więcej, ani partnerzy, którzy przy użyciu Commvault Data Platform chcą świadczyć usługi, ani ich klienci nie są skazani na korzystanie ze ściśle określonego wirtualizatora. Oznacza to też możliwość integracji z rozwiązaniami różnych dostawców chmury.

W niezależnym raporcie Gartnera „Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software” przez sześć lat Commvault nieprzerwanie jest liderem rynku. Także w najnowszym zestawieniu (z czerwca 2016 r.) producent znajduje się najbliżej prawego górnego rogu wykresu ze wszystkich dostawców.

 
Jedna platforma do wszystkiego

Jedno wspólne wirtualne repozytorium Commvault umożliwia składowanie różnego rodzaju danych. Odbywa się to w sposób optymalny (dzięki takim funkcjom jak deduplikacja czy kompresja) i bezpieczny (przez szyfrowanie) oraz zgodnie z ich cyklem życia (w ramach reguł przechowywania danych i ich kasowania). Wszystkie dane są opisywane przez jeden wspólny indeks. Niezależnie od tego, czy chodzi o kopie migawkowe macierzy, archiwa, kopie zapasowe dla serwerów, desktopów czy urządzeń mobilnych, wszystkie dane zostaną oznaczone w ten sam, spójny i jednolity sposób. Dzięki temu możliwe jest proste przeszukiwanie informacji oraz wykorzystanie ich w analityce biznesowej i bezpieczeństwa (eDiscovery & Compliance). Platforma zapewnia też bezpieczne współdzielenie plików, dając użytkownikom dostęp do danych za pośrednictwem praktycznie dowolnego urządzenia końcowego, w dowolnym czasie i miejscu. Zarządzanie Commvault Data Platform jest niezwykle proste, oparte na jednej graficznej konsoli zapewniającej dostęp do wszystkich funkcji oraz daleko idącą możliwość automatyzacji procesów.

Wyraźnie widać, że rynek podąża w stronę cloud computingu. Nie tylko klienci przestali mieć wątpliwości – także partnerzy myślą o zmianie sposobu oferowania platformy Commvault. Wspomniana wcześniej niezależność sprzętowa i wirtualizacyjna opisywanego rozwiązania znakomicie ułatwia im pełnienie roli dostawców usług z chmury.

 

Dla sektora medycznego

Wobec postępującej cyfryzacji dokumentacji medycznej, szpitale i placówki zdrowia stają w obliczu problemów z zarządzaniem danymi i ich przechowywaniem, zwłaszcza tych związanych z obrazowaniem diagnostycznym. Dzięki interfejsowi specjalnie zaprojektowanemu do wyszukiwania danych medycznych Commvault Data Platform zapewnia lekarzom szybkie odnajdowanie i pobieranie obrazów medycznych DICOM, zapisanych w wirtualnym repozytorium danych, bez konieczności korzystania z aplikacji innych producentów.

Dystrybutorem Commvault w Polsce jest firma S4E.

 

 

Więcej informacji: www.s4e.pl/commvault/