Typowe błędy w projektach kuchni często są podobne do popełnianych w centrach danych: nieumiejętne wykorzystanie przestrzeni, słabe oświetlenie, nieodpowiedni system wentylacji i niestabilność zasilania. Czasem nawet w zaprojektowanej na zamówienie kuchni nie ma możliwości np. jednoczesnego otwarcia zmywarki i szafki (aby otworzyć jedno, trzeba zamknąć drugie). W serwerowniach także zdarza się, że wdrożenie jednego rozwiązania uniemożliwia korzystanie z innego.

Wiele centrów danych projektowanych jest na zamówienie, ale związane z tym wyższe koszty wcale nie eliminują ryzyka błędów projektowych. Aby ich uniknąć, wystarczy skorzystać z modelowych projektów, w których bazowano na najlepszych praktykach budowania centrów danych o dowolnych rozmiarach.

 

Projekt na pięciu filarach

Integratorzy systemowi często muszą stanąć w roli eksperta i przewodnika dla klientów, którzy nie znają procedur projektowania serwerowni oraz nie są w stanie przewidzieć swojego przyszłego zapotrzebowania. Inżynierowie Schneider Electric przygotowali dla nich pięć porad, które warto potraktować jak taktyczne filary podczas projektowania centrów danych i dzięki temu uniknąć wielu błędów.

1. Zwróć uwagę na kolejność działań. Proces należy rozpocząć od określenia potrzeb biznesowych klienta. Następnie trzeba ustalić kluczowe parametry projektu dotyczące stopnia krytyczności i objętości danych, efektywności środowiska zasilania i klimatyzacji, zagęszczenia mocy obliczeniowej rozwiązań IT, a także możliwości rozbudowy infrastruktury oraz ustalić dostępny budżet. W początkowej fazie planowania upewnij się, że wymagania centrum danych dostosowane są do budżetu projektu.

 

2. Znajdź projekt referencyjny. Projektując kuchnię, warto zapoznać się z gotowymi projektami, bowiem ktoś wcześniej zadał sobie trud, aby przeanalizować wszystkie najczęściej występujące problemy oraz pomyślał o dostosowaniu cen do określonego budżetu. Ta sama zasada ma zastosowanie do centrów danych. Schneider Electric udostępnia bibliotekę projektów referencyjnych (Data Center Reference Designs), które przedstawiają najlepsze praktyki w zakresie chłodzenia oraz modułowego, skalowalnego zasilania.

3. Nie lekceważ roli infrastruktury bazowej. Infrastruktura fizyczna (zasilanie i chłodzenie, szafy, okablowanie) stanowi podstawę w sprawnie działającym centrum danych. Jeśli określisz stopień obciążenia zasobów IT, ich redundancję i zagęszczenie oraz kluczowe wymagania dotyczące zasilania i chłodzenia, będziesz w stanie ustalić liczbę potrzebnych szaf, wymaganą powierzchnię serwerowni oraz ogólne założenia budżetowe. Schneider Electric oferuje narzędzia, takie jak kalkulatory i selektory, które ułatwiają realizację tego procesu.

4. Świadomie wybierz lokalizację. Jeśli lokalizacja nie została z góry narzucona, zastanów się przed decyzją o jej wyborze nad wpływem na całość projektu takich czynników jak klimat oraz ceny energii elektrycznej. Mogą one bowiem znacznie wpływać na ogólny koszt utrzymania centrum danych oraz jego wydajność.

5. Nie zapominaj o ludziach i ich zadaniach. Podpisane kontrakty powinny zawierać szczegółowe określenie zadań i zakresu odpowiedzialności kluczowych interesariuszy w każdej fazie projektu, szczególnie informacje dotyczące odszkodowań i wymaganych ubezpieczeń. Należy też ustalić, w jaki sposób będą wprowadzane zmiany w umowach (i jakimi ograniczeniami będą obwarowane) oraz kiedy i z jakich powodów może dojść do rozwiązania kontraktu.

 

Osoby zainteresowane kwestiami związanymi z projektowaniem serwerowni zapraszamy do lektury przewodnika

„Jak obliczać zapotrzebowanie mocy w centrach danych”.

Dodatkowe informacje:

 Jarosław Luber, System Engineer, Schneider Electric,

jaroslaw.luber@schneider-electric.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Schneider Electric.