Mimo że najważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa pozostaje wciąż sieć przewodowa WAN oraz LAN, to wraz ze zwiększającą się liczbą wykorzystywanych w firmach urządzeń mobilnych sieć bezprzewodowa coraz częściej postrzegana jest jako usługa krytyczna. Przy czym rosnąca mobilność użytkowników sprawia, że oczekiwania względem tego medium są takie same jak w przypadku tradycyjnych, przewodowych rozwiązań. Ważnym czynnikiem podczas korzystania z sieci jest również zapewnienie spójnej polityki bezpieczeństwa oraz pełnej kontroli dostępu użytkowników i urządzeń. Dodatkowym profitem przy budowie nowoczesnego rozwiązania, którego oczekują administratorzy sieci, jest zarządzanie całym środowiskiem w sposób scentralizowany.

Nierzadko elementem uzupełniającym infrastrukturę sieciową bywa rozwiązanie wykorzystujące komponenty sieci bezprzewodowej do lokalizowania urządzeń mobilnych, tworzenia portali logowania do sieci Wi-Fi czy też integracji z zewnętrznymi aplikacjami (w ten sposób wykorzystuje się informacje o położeniu użytkownika końcowego do wyświetlenia odpowiednio pozycjonowanych treści czy pomocnych informacji w aplikacji mobilnej). Rozwiązania te, ze względu na ich zróżnicowanie oraz mnogość, bardzo często wymagają zakupu odpowiedniego oprogramowania, sprzętu oraz dedykowanych licencji, które definiują stopień zaawansowania wykorzystywanych funkcji w poszczególnych produktach.

Wraz ze wzrostem wymagań względem istniejącej infrastruktury sieciowej administratorzy decydują się na zakup kolejnych elementów uzupełniających działanie sieci, np. systemów zabezpieczających czy systemów zarządzających. Generuje to dodatkowe koszty i nakłady pracy potrzebne na integrację wszystkich zakupionych rozwiązań. Ponadto wymiana sprzętu na nową platformę wiązała się do tej pory z zakupem nowych licencji, ponieważ w tradycyjnym modelu były one nierozłącznie powiązane z zakupionym hardware’em.

 

Nowy model licencjonowania Cisco ONE

Z początkiem 2015 r. Cisco Systems rozszerzyło model licencjonowania o nową możliwość – zakupu paczki licencji Cisco ONE. Głównym celem tego rozwiązania była chęć zaproponowania klientom wyboru optymalnego modelu licencyjnego i oderwanie licencji od sprzętu. Licencja może teraz migrować między kolejnymi generacjami sprzętu, zapewniając jednocześnie w ramach subskrypcji nieprzerwany dostęp do nowych komponentów oraz wprowadzanych z czasem innowacji. Cisco ONE zauważalnie upraszcza sposób pozyskiwania licencji do różnorodnych systemów, oferując całość w zgrabnym i skrojonym na miarę pakiecie, zawierającym strategiczne komponenty z zakresu utrzymania, bezpieczeństwa czy też potrzeb biznesowych. Zauważyć jednocześnie należy, że Cisco ONE nie stanowi oferty przewidzianej jedynie dla rozwiązań mobilnych. To model licencyjny obejmujący znaczną część portfolio Cisco i doskonale „chroniący” początkową inwestycję klienta. Nowy model licencyjny zapewnia łatwo dostępny i prosty w użyciu wachlarz rozwiązań, który godzi cele działów IT z celami biznesowymi całej firmy.

 

Klient, który decyduje się na zakup urządzenia sieciowego wraz z oderwanym od niego zestawem licencji, otrzymuje – poza zamówionym urządzeniem – kompletne rozwiązanie usprawniające działanie całej sieci. Komponentami tego ostatniego są: Prime Infrastructure – zarządzanie, Connected Mobile Experience – usługi lokalizacji, Identity Services Engine – bezpieczeństwo użytkowników, Stealthwatch – analiza ruchu, oraz EnergyWise – energooszczędność, czy w końcu licencje sprzętowe odpowiedzialne za konkretne funkcje. Warto zaznaczyć, że jeśli w przyszłości pojawi się kolejny komponent w licencji Cisco ONE, klientowi przysługuje prawo, aby z niego skorzystać. Podczas wymiany sprzętu na nowy model wystarczy przenieść na niego już posiadane licencje. Jedynym warunkiem koniecznym jest utrzymanie kontaktu serwisowego.

Dziś nowy model licencjonowania Cisco ONE obowiązuje w trzech głównych obszarach technologicznych: Data Center, WAN-u oraz sieci przewodowych i bezprzewodowych. Dostępny jest w wariancie podstawowym i zaawansowanym.

Wszystkich zainteresowanych tematyką modelu licencyjnego Cisco ONE dla sieci bezprzewodowych producent zaprasza na jednodniowe warsztaty hands-on, które odbędą się w warszawskiej siedzibie Cisco we wrześniu br. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: www.cisco.com/c/m/pl_pl/events/2017/cisco-one-workshop-2/index.html?tab=register.

Cisco ONE – kluczowe dane

W jednej licencji podstawowej dla kontrolera sieci bezprzewodowej zawarte są:

• licencja na kontroler pozwalająca na podłączenie punktu dostępowego,

• licencja do systemu Prime Infrastructure (licencja Lifecycle – zarządzanie urządzeniami, i licencja Assurance – zbieranie Neflow),

• licencja bazowa do systemu MSE/CMX (usługi lokalizacji, portal logowania, API),

• 25 licencji bazowych do systemu ISE (802.1X, Radius, dostęp gościnny),

• 25 licencji bazowych do systemu EnergyWise (zarządzanie cyklem zasilania stacji końcowych, np. hibernacja telefonów IP, punktów dostępowych, urządzeń sieciowych itd.),

• roczna licencja na 5 strumieni wraz z maszynami VM do systemu Stealthwatch (wychwytywane niestandardowego przepływu ruchu, anomalii sieciowych).

Natomiast jedna licencja zaawansowana to:

• licencja do systemu MSE WIPS – Wireless Intrusion Prevention System (identyfikacja i lokalizacja ataków, wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych, skanowanie sieci, wykrywanie podatności),

• licencja do systemu CMX (Analytics) – dodatkowe usługi analityczne umożliwiające zbieranie informacji m.in. o liczbie użytkowników, długości czasu przebywania w danej strefie czy lojalności klientów.