Rynek usług chmurowych przeżywa ostatnio znaczący boom zakupowy. Badania i analizy pokazują, że ubiegły rok był bardzo korzystny dla dostawców tego typu rozwiązań. Według Synergy Research wydatki przedsiębiorstw na usługi infrastruktury chmurowej (IaaS, PaaS i hostowana chmura prywatna) wyniosły w czwartym kwartale 2023 r. prawie 74 mld dol. w skali globalnej. To ponad 12 mld dol. więcej w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. oraz o 5,6 mld dol. więcej niż w trzecim kwartale 2023 r. To największy, jak dotychczas, wzrost wydatków na chmurę w ujęciu kwartał do kwartału. Z kolei tempo wzrostu rok do roku osiągnęło poziom prawie 20 proc. i było wyższe niż w trzech poprzednich kwartałach.

Bardzo obiecujące są również prognozy na nadchodzące lata. Analitycy szacują, że w najbliższym czasie będziemy mieli na świecie do czynienia ze znaczącym, stałym wzrostem wydatków na usługi chmurowe. Canalys ocenia, że w 2024 r. popyt zwiększy się o kolejne 20 proc. Z kolei zdaniem IDC nakłady na usługi w chmurze publicznej osiągną w 2027 r. wartość 1,35 bln dol., a średnia roczna stopa wzrostu w najbliższych latach wyniesie niemal 20 proc. Analitycy Markets and Markets prognozują natomiast, że wartość rynku przetwarzania w chmurze wzrośnie blisko dwukrotnie w ciągu 5 lat.

Duża dynamika wzrostu rynku usług chmurowych utrzyma się także w samej Europie. Jak przewiduje IDC, nakłady na kontynencie europejskim dojdą w 2027 r. do poziomu 291 mld dol. wobec 142 mld dol. w roku 2024. Średni roczny wzrost wydatków będzie zatem także w tym przypadku wynosił 20 proc. Większość środków będzie wydawanych na rozwiązania typu SaaS, za to najszybciej rozwijającym się segmentem będzie ten związany z modelem PaaS.

Według danych Eurostatu w największym stopniu z chmury korzystają duże, europejskie przedsiębiorstwa (77,6 proc.), następnie średnie (59 proc.) i małe firmy (41,7 proc.). Wśród całej tej grupy prawie wszyscy, bo aż 95,8 proc. klientów, korzystają z rozwiązań typu SaaS, 74,2 proc. z IaaS, a tylko 26,1 proc. z PaaS.

Czas na rozwiązania specjalistyczne

Jak twierdzą eksperci, chmura dominuje obecnie w wydatkach przedsiębiorstw na rozwiązania w zakresie infrastruktury, platform i aplikacji. Zainteresowaniem klientów cieszą się więc przede wszystkim tradycyjne modele przetwarzania, czyli IaaS (infrastruktura jako usługa), PaaS (platforma jako usługa) oraz SaaS (oprogramowanie jako usługa). W tych obszarach obserwuje się największą dynamikę wzrostu wydatków i największe udziały w rynku.

Z ustaleń Synergy Research wynika, że największą część rynku światowego stanowią publiczne usługi typu IaaS i PaaS. Ich wartość wzrosła w 2023 r. o 21 proc. IDC ocenia, że wydatki w tych właśnie dwóch segmentach będą dalej rosły w szybszym tempie niż cały rynek usług chmurowych. Wynika to w dużej mierze z tego, że firmy wykorzystują je do przyspieszenia cyfryzacji swojego biznesu.

Nakłady na IaaS będą drugą co do wielkości (zaraz za PaaS) kategorią wydatków na chmurę publiczną. Sprzedaż usług PaaS też będzie rosła najszybciej, w tempie prawie 28 proc. rocznie. Największy udział będą miały w nich zakupy narzędzi do zarządzania danymi, platform aplikacyjnych oraz oprogramowania do analiz. Wydatki na IaaS, obejmujące przede wszystkim zakupy urządzeń obliczeniowych oraz pamięci masowych i sieciowych, mają zwiększać się co roku o prawie 24 proc.

Segment SaaS osiągnął już, zdaniem analityków, duże nasycenie rynku i nie rośnie tak szybko jak IaaS i PaaS. Wciąż jednak spodziewane są spore wzrosty zakupów oprogramowania w formie usługi, chociaż tempo wzrostu wydatków ma sięgać do 2027 r. poziomu 16 proc. rocznie. Najchętniej kupowane będą aplikacje do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERM) i relacjami z klientami (CRM), a następnie oprogramowanie do zarządzania przepływem treści.

Oprócz tradycyjnych, podstawowych modeli IaaS, PaaS i SaaS, w polu zainteresowania usługobiorców pojawiają się coraz częściej rozwiązania specjalistyczne, umożliwiające wykonywanie konkretnych zadań, jak na przykład CPaaS (Communications Platform as a Service), czy FWaaS (Firewall as a Service). W związku z rosnącym znaczeniem kwestii cyberbezpieczeństwa, przy jednocześnie coraz większym nasyceniu firmowych środowisk IT rozwiązaniami chmurowymi, przedsiębiorcy są coraz bardziej skłonni do stosowania nowej, zaprojektowanej specjalnie dla środowisk wielochmurowych architektury bezpieczeństwa SASE (Secure Access Service Edge), która również w dużej mierze bazuje na chmurze.