Dzięki chmurze hybrydowej przedsiębiorstwo dostaje to, co najlepsze w obu światach. Połączenie chmury prywatnej z publiczną tworzy środowisko, które staje się jednocześnie na tyle elastyczne i na tyle bezpieczne, by jak najlepiej zaspokajać konkretne wymagania użytkowników. Jeśli potrzebne jest rozwiązanie chmurowe z wbudowaną elastycznością, dzięki któremu można zacząć z dowolnego miejsca i umieścić obciążenia tam, gdzie mają one największy sens, to naturalnym wyborem staje się hybrydowa chmura HPE GreenLake.

Czym jest chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa to efektywne połączenie usług zainstalowanych lokalnie oraz świadczonych w chmurze prywatnej i publicznej. Taka konfiguracja może być ściśle dostosowana do wymogów przedsiębiorstwa, obejmując zasoby prywatne oraz inne aplikacje niezbędne do równoważenia możliwych zmiennych – od zużycia zasobów po zgodność z wcześniejszymi aplikacjami. W wielu wypadkach hybryda staje się idealnym rozwiązaniem, ponieważ jednocześnie oferuje zalety nowoczesnej technologii chmurowej (gdy w grę wchodzą np. wydajne obliczenia) i znosi ograniczenia platformy publicznej (chociażby w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi).

Rozwiązanie takie umożliwia również organizacjom przyjęcie etapowego podejścia we wdrażaniu chmury publicznej. Taka strategia będzie wynikać z potrzeby obsłużenia wciąż posiadanych starszych systemów i aplikacji (których nie da się zmigrować do chmury publicznej), bezpieczeństwa zastrzeżonych danych oraz z innych, specyficznych dla danego przedsiębiorstwa przyczyn.

Stale rozszerzając się, chmura hybrydowa obejmuje również obciążenia brzegowe (edge). Wdrożenia na brzegu sieci dostarczają moc obliczeniową do urządzeń Internetu Rzeczy, czyli jak najbliżej miejsca, w którym powstają dane. Dzięki przeniesieniu obciążeń na brzeg sieci zmniejsza się opóźnienia aplikacji – urządzenia przeznaczają mniej czasu na komunikowanie się z chmurą i mogąc nawet działać niezawodnie w dłuższych okresach pracy w trybie offline.

Chmura hybrydowa zapewnia organizacjom wiele korzyści, takich jak większa elastyczność, więcej opcji wdrażania, zabezpieczenia, zgodność i lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury. Ponieważ zapotrzebowanie na obliczenia i przetwarzanie ulega zmianom, dzięki przetwarzaniu w chmurze hybrydowej firmy mogą bezproblemowo skalować swoją infrastrukturę lokalną w górę w chmurze publicznej, aby obsłużyć dowolny wzrost zapotrzebowania bez konieczności stałego dzielenia zasobów z innymi firmami.

Jak wykorzystać zalety chmury i ominąć jej ograniczenia?

Chmura obiecuje wielkie korzyści, takie jak szybkość i elastyczność wdrożenia oraz ograniczanie kosztów. Jednakże skorzystanie ze wszystkich zalet chmury wymaga rozwiązania wielu trudnych problemów, takich jak przenaszalność danych, ich bezpieczeństwo, zgodność z przepisami, zarządzanie kosztami oraz konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych. Dzięki sprawdzonej technologii rozwiązanie chmury hybrydowej HPE GreenLake znakomicie ułatwia firmom poruszanie się w tak złożonym środowisku i przyspiesza ich cyfrową transformację.

Naszym klientom zawsze oferujemy najlepsze rozwiązania, a chmura hybrydowa HPE GreenLake to jeden z najlepszych produktów na rynku. Dzięki niej możemy tworzyć nowe możliwości, łącząc brzeg sieci, własne i kolokacyjne data center oraz chmurowe centra danych. Oferujemy naszym klientom możliwość bezpłatnego przetestowania rozwiązania HPE GreenLake, które pozwala na eksplorowanie usług w chmurze w środowisku produkcyjnym na żywo – mówi Mateusz Majewski z Komputronik Biznes.

HPE GreenLake zapewnia elastyczność aplikacjom i danym wszędzie – od brzegu sieci, przez centra danych, po chmurę publiczną. Dzięki wspólnym narzędziom, procesom i automatyzacji rozwiązanie HPE eliminuje złożoność i silosy danych w tak rozległym środowisku, zwiększając jednocześnie jego wydajność. Uwalniając od starszych aplikacji i systemów, które spowalniają działanie każdej organizacji, ułatwia przedsiębiorstwom stworzenie ujednoliconej, nowoczesnej strategii chmurowej.

Więcej informacji: Mateusz Majewski, mateusz.majewski@komputronik-biznes.pl, tel. +48 573 373 211.