Uzyskanie Certyfikatu Channel Master przez producenta stanowi dowód na jego wyjątkową dbałość o kanał sprzedaży i interesy partnerów handlowych oraz na rozwój strategii sprzedaży zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT.  

Procedura certyfikacji, jak też jej końcowa weryfikacja, powstała i przebiega we współpracy z integratorami IT – doświadczonymi partnerami biznesowych tych producentów, którzy się jej poddali.   

Redakcji CRN Polska zależy, żeby w ten sposób promować i tym samym wspierać producentów, którzy z największym zaangażowaniem i za pomocą szeregu narzędzi wspierają funkcjonowanie i rozwój swoich społeczności partnerskich.

Przyznawane każdego roku Certyfikaty Channel Master mają przyczyniać się do zwiększania świadomości szeroko pojętej branży IT odnośnie do wagi, jaką w dalszym rozwoju tego rynku ma dobrze rozwinięty ekosystem partnerski, z korzyścią dla producentów, dystrybutorów, integratorów i retailerów, a w rezultacie końcowym także dla użytkowników technologii. Jednocześnie wraz z integratorami wskazujemy na kryteria istotne w doborze dostawców sprzętu, oprogramowania i usług przez ich partnerów handlowych.

W tym celu przedstawiciele doświadczonych firm IT (integratorów) opracowali listę dziesięciu kluczowych kategorii, na które składają się usługi, bądź inne świadczenia, których partnerzy oczekują od producentów, z którymi współpracują. Lista ta została następnie pogrupowana od kategorii najważniejszej do stosunkowo najmniej istotnej, co pozwoliło nam na przyznanie każdej z nich określonej liczby punktów. Ważnym elementem procedury jest weryfikacja deklaracji producentów (odnośnie do poszczególnych kategorii) z ich partnerami handlowymi.

Należy szczególnie mocno podkreślić, że procedura certyfikacji nie promuje w żaden sposób producentów o największej liczbie partnerów czy największych przychodach. Procedurę certyfikacji może z powodzeniem przejść również producent o niewielkiej liczbie partnerów, ale zapewniający im obsługę na najwyższym poziomie. Z drugiej strony największy producent, który nie realizowałby swoich partnerskich zobowiązań w wystarczającym stopniu, nie uzyska Certyfikatu. Procedura certyfikacji w pełni stawia na jakość obsługi ekosystemu partnerskiego, nie zaś na jego wielkość.

Kategorie certyfikacji Channel Master

Zdobywcy Certyfikatu Channel Master 2024

Jako dowód najwyższej dbałości o wysokie standardy i jakość bieżącej obsługi oraz rozwoju ekosystemu partnerskiego Certyfikat Channel Master 2024 został przyznany 15 producentom.