„Tak dobry wynik, dzięki któremu możemy mówić o naprawdę nieprzerwanej usłudze, to efekt tego, że każdy element klastra obsługuje niezależnie połączenia internetowe i korzysta z adresu wirtualnego” – podkreśla, Bartosz Jasnowski, kierownik działu postprodukcji w ATM System.

Wyzwanie

ATM Grupa, jako firma, która nieustannie się rozwija, systematycznie zwiększa swoje zasoby ludzkie oraz ilość realizowanych produkcji telewizyjnych i filmowych. W związku z tym, rosnąca liczba zespołów produkcyjnych i wymagania stawiane przez osoby tworzące filmy i seriale sprawiają, iż powstaje potrzeba posiadania narzędzi umożliwiających bezproblemową realizację projektów. W rezultacie kluczowym elementem stała się jakość pracy w zespole oraz współpraca między różnymi drużynami.

Największymi wyzwaniami, przed którymi stanęły osoby odpowiedzialne za produkcję seriali, były konieczność współpracy na tych samych plikach, wymiana tych plików oraz kolaudacja filmów i seriali przed dostarczeniem ich do klienta końcowego.

Po rozwiązaniu tego aspektu poprzez zakup i wdrożenie serwera RS4017xs+, pojawił się inny problem, bardzo prozaiczny, wynikający bezpośrednio z łatwości, z jaką osoby zaangażowane w proces produkcji zaczęły korzystać z narzędzi Synology Drive i Synology Photos. Narzędzia okazały się niezbędne oraz nieustannie wykorzystywane w codziennej pracy. Spowodowało to, iż znaczącym stało się zapewnienie dostępności do nich 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dlatego właśnie kluczowym okazało się wykorzystanie klastra SHA, aby niezależnie od czynników zewnętrznych zapewnić stałe dojście do usług wykorzystywanych na serwerze Synology.

Rozwiązanie, czyli…

zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa dzięki wdrożeniu klastra SHA

Od wielu lat ATM Grupa, a także wiele firm powiązanych z Grupą Kapitałową ATM Grupa, korzysta z produktów Synology. W przypadku powtarzających się problemów z zasilaniem lub dostawcą Internetu, które mogą prowadzić do problemów z dostępnością usług lub ich całkowitym brakiem, administrator podjął decyzję o wdrożeniu rozwiązania mającego chronić firmę przed utratą wizerunku, danych, a nawet środków finansowych z powodu braku świadczeń. Zdecydowano się w tym przypadku na wdrożenie klastra SHA.

W każdym z biurowców firmy umieszczono po jednym serwerze RS4017xs+. Budynki posiadają odrębną linię zasilania, UPS-a oraz niezależny dostęp do Internetu. Dzięki tym zaletom wprowadzenie klastra zapewnia nieprzerwane świadczenie usług dla współpracowników.

Oba serwery są ze sobą zintegrowane poprzez połączenie heartbeat, co umożliwia synchronizację danych między serwerami w czasie rzeczywistym. Dodatkowo serwer Synology i usługa Synology Photos są wykorzystywane do zdalnego kolaudowania produkowanych seriali. Stanowi to kluczowy element w procesie automatyzacji produkcji telewizyjnej, gdzie wyspecjalizowany serwer zarządza obiegiem mediów w ATM Grupa, automatycznie przenosząc pliki na serwer Synology. Następnie pliki te mogą być oglądane z dowolnego miejsca na świecie przez osoby zaangażowane w produkcję dzięki usłudze Synology Photos.

Drugim kluczowym elementem jest podłączenie kilkunastu zespołów, złożonych z kilkunastu osób, do usługi Synology Drive. Dzięki temu komunikacja i wymiana plików między grupami jest stała i niezakłócona. Dostępność tej usługi jest krytyczna ze względu na fakt, że produkcje telewizyjne są realizowane przez 24 godziny na dobę, więc dokumenty i dane muszą być również dostępne w każdym momencie. Dlatego klaster SHA odgrywa kluczową rolę dla kilkuset współpracowników ATM Grupa.

Korzyści, czyli…

nieprzerwany dostęp do usług Synology

Dzięki temu, że każdy element klastra obsługuje niezależnie połączenia internetowe i korzysta z adresu wirtualnego, możemy mówić o nieprzerwanemu dostępowi do usługi.

Te zalety i funkcjonalności Synology Photos pozwoliły na wykonywanie pewnych czynności w bardziej dogodnych terminach dla osób zaangażowanych w produkcję. Wiele z tych osób w ciągu dnia musi być na planie zdjęciowym, co uniemożliwia kolaudowanie produkowanych odcinków. Dzięki Synology Photos mogą bez przeszkód pracować wieczorem lub nawet w nocy, niezależnie od tego, czy ATM Grupa ma kłopot z awarią prądu lub wystąpiło inne poważne zdarzenie, usługa jest zawsze dostępna.

Tak samo wygląda to w przypadku Synology Drive – nieprzerwany dostęp do najważniejszego narzędzia biurowego oraz zagwarantowanie usług na najwyższym poziomie, umożliwiły współpracownikom lepszą organizację swojego czasu pracy.

Jesteś zainteresowany produktami Synology?
Uzyskaj bezpłatne porady ich ekspertów i przetestuj rozwiązania pamięci masowej i oprogramowania Synology dla przedsiębiorstw we własnym środowisku.

Wystarczy jedno kliknięcie: https://sy.to/skontaktujsiezsynology